„Sunt tânăr – viitorul sunt eu”


Chisinau, 19 Noiembrie 2008 — Tineretul Democrat, organizaţia de tineret a Partidului Democrat din Moldova, este profund îngrijorată de atitudinea ingrată a guvernării comuniste în raport cu tinerii din Republica Moldova.
Organizaţia de tineret a Partidului Democrat din Moldova consideră că Anul 2008 – Anul Tineretului -, în formula în care a fost conceput şi pus în practică de către actuala guvernare, a fost şi este un proiect politic comunist, cu evidente scopuri de manipulare electorală. Continuă lectura

Veaceslav Ioniţă ameninţat cu judecata de S. A. Termocom


2412202816021

19 Noiembrie 2008 — S A Termocom a expediat la 18 noiembrie 2008 pe adresa IDIS „Viitorul” o reclamaţie prin care se solicită „dezminţirea informaţiei false care lezează onoarea şi demnitatea S.A Termocom.”. După cum rezultă din reclamaţie, administraţia Termocom pare a fi deranjată de prestaţia dlui Ioniţă în cadrul Ştirilor PRO TV din 11 noiembrie 2008.

S.A. Termocom îl acuză pe expert de „insinuări mincinoase, luare în derâdere, ofensă”.
IDIS „Viitorul” califică ca fiind neîntemeiate şi nejustificate acuzaţiile respective, iar ameninţarea cu judecata – un truc mai vechi. Declaraţiile Dlui Ioniţă reprezintă nişte opinii şi judecăţi de valoare, efectuate în cadrul realizării dreptului la libera exprimare şi accesul la informaţie, care sunt garantate de Convenţia Europeană pentru Drepturile şi Libertăţile Omului.

IDIS „Viitorul” recomandă S.A Termocom să iniţieze o anchetă internă rezultatele căreia să le facă publice, prin care să elucideze cauzele şi motivele prezentării către autorităţile publice a unor date şi rapoarte care conţin informaţii neverificate, necorelate şi contradictorii, din analiza cărora rezultă concluzii „năstruşnice”.