„Lucruri noi şi lucruri vechi”, de Valeriu Ghileţchi (audio)


Cineva spunea că dacă ai întrat într-un an nou, trebuie neapărat să-ţi iei şi o haină nouă. Fără îndoială că orice lucru nou aduce cu sine o anumită schimbare şi bucurie. Majoritatea oamenilor intră în noul an cu noi speranţe şi aşteptări noi, deoarece anul nou este un bun prilej de înnoire a tot ceea ce ne dorim mai mult.

Citiţi textul de la Matei 13:51-52 şi ascultă un mesaj special la început de an, de Valeriu Ghileţchi.

Vocea lui Dumnezeu e un susur blând şi liniştit în depresie şi oboseală (mesaj audio)


1 Impăraţi 19

„1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii.

2. Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.”

3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo.

4. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”

5. S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.”

6. El s-a uitat, şi la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă. A mâncat şi a băut, apoi s-a culcat din nou.

7. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins şi a zis: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.”

8. El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

9. Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?”

10. El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!” Continuă lectura

„Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” de Valeriu Ghileţchi


Matei 19:1-12

“După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. După El au mers multe gloate; şi acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: “Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: “Oare n-aţi citit ca Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” ”Pentru ce, dar”, I-au zis ei, “a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?” Isus le-a raspuns: “Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa. Eu, însă, vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricina de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” Ucenicii Lui I-au zis: “Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” El le-a răspuns: “Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.”

Astăzi cu ocazia Zilei Internaţionale a familiei vă invit să ascultaţi un mesaj pentru zidirea şi protejarea familiei din partea Preşedintelui Federaţiei Europene Baptiste, Valeriu Ghileţchi. Ascultă mesajul inspirat de la Matei 19:1-12 şi învaţă cum să protejezi familia ta de divorţ – despărţirea care este urâtă de Dumnezeu. Domnul nu vrea despărţirea şi El este cel care a creat, a pus frumuseţe în această relaţie dintr-un bărbat şi o femeie.

În această zi specială, vă îndemnăm să vă rugaţi pentru familie. Pentru familiile creştine ca să fie un model pentru alte familii. Pentru cuplurile care trec prin probleme dificile şi au nevoie de ajutor. Rugaţi-vă pentru familiile în proces de divorţ sau care au aceste gânduri ca Dumnezeu să intervină şi să salveze aceste căsnicii. Rugaţi-vă pentru familii cu copii mulţi, pentru familii care nu au copii dar îşi doresc foarte mult să aibă copii. Rugaţi-vă şi pentru copii care nu au părinţi ca Dumnezeu să devină Tatăl lor şi să îi mângâie.

Familia este celula societăţii creată de Dumnezeu. Dumnezeu iubeşte familia.