Declaraţia jurnaliştilor premiaţi cu ordine prezidenţiale.


DECLARAŢIE în legătură cu Decretul preşedintelui interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, privind decorarea unui grup de jurnalişti cu cea mai înaltă distincţie de stat Ordinul Republicii

Subsemnaţii, aducem la cunoştinţa opiniei publice poziţia noastră vis-a-vis de decretul Preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, privind decorarea noastră cu Ordinul Republicii. Faptul ne onorează şi ne exprimăm gratitudinea pentru înalta apreciere a activităţii în domeniul jurnalisticii într-o perioadă îndelungată şi plină de evenimente cruciale pentru destinele ţării şi ale poporului.

Noi interpretăm decretul prezidenţial privind decorarea unui grup mare de jurnalişti din presa independentă cu cea mai înaltă distincţie a statului nu numai ca un gest de apreciere, ci şi ca unul recuperatoriu, în raport cu perioada când valorile se stabileau pe criterii de partid, clientelare. Iată de ce, considerăm o practică reprobabilă acordarea de distincţii selectiv pe principii de algoritm politic sau în funcţie de simpatii personale, fapt ce diminuează şi discreditează nu numai valoarea distincţiilor ca atare, dar şi instituţia statului.

Exprimându-ne recunoştinţa pentru înalta distincţie ce ne-a fost acordată, ca jurnalişti nu considerăm această apreciere a activităţii noastre drept o răsplată din partea actualei guvernări sau ca pe o „sugestie” de a deveni mai cuminţi sau obedienţi. Pentru noi, oricare guvernare este obiect de urmărire atentă şi critică, având în vedere gradul de competenţă, eficienţă şi corectitudine cu care sunt gestionaţi banii publici şi cu care este guvernată ţara. Moralitatea şi onestitatea politicienilor a fost şi va rămâne pentru noi subiectul şi obiectul predilect al investigaţiilor jurnalistice pe care le vom desfăşura.

Vrem să îi asigurăm pe consumatorii produselor noastre mediatice că vom rămâne în continuare fideli politicilor editoriale pe care le-am promovat până acum şi nu vom ezita să criticăm guvernarea actuală şi oricare alta, în momentul când vom descoperi greşeli, abateri sau derogări de la funcţia de promotori ai interesului public pe care noi, jurnaliştii, ne-am obligat să îl servim cu devotament.

Semnatari:

Valeriu Saharneanu, Constantin Tănase, Petru Bogatu, Val Butnaru.

Declaraţie cu acte în regulă.


Chişinău, 5 noiembrie 2009

DECLARAŢIA

Prezidiului Asociaţiei „Parlamentul -90” cu privire la  necesitatea eliminării

din structurile de stat a funcţionarilor care au contribuit la uzurparea

puterii de stat de către Vladimir Voronin

sigla "Parlamentul 90"

sigla "Parlamentul 90"

 

Prezidiul Asociaţiei „Parlamentul-90” salută şi sprijină eforturile Alianţei pentru Integrare Europeană  de a  realiza obiectivele schimbării şi a dezideratului „Moldova fără Voronin, Moldova fără comunişti”.

Este salutabil faptul că la funcţii  importante în stat sunt promovate persoane competente care au opus rezistenţă regimului comunist şi au  fost fidele principiilor democratice. Concomitent  se atestă unele încercări de a reabilita sub masca profesionalismului persoane care au fost implicate direct  în numeroasele încălcări ale drepturilor  omului, scheme economice frauduloase şi propagandă pentru regimul  totalitar Voronin.

Prezidiul  Asociaţiei „Parlamentul-90” consideră că înalţii funcţionari de la Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei,  SIS şi Procuratura Generală au fost cei mai direcţi complici ai lui Voronin  la procesul de subminare a statului de drept  şi transformarea lui în unul dictatorial-poliţienesc.

Numeroasele dosare pierdute la CEDO, hărţuirea opoziţiei şi mass-mediei independente, politica românofobă, supunerea  economiei naţionale clanului Voronin ş.a. au avut loc cu participarea directă  a înalţilor funcţionari de stat şi, în mod special, ai celor din organele de forţă şi justiţie.

Este relevant rolul  acestor funcţionari în evenimentele din 7 aprilie și zilele ulterioare cînd  poliţia, securitatea şi reprezentanţii justiţiei au contribuit direct la maltratarea, torturarea şi decesul cetăţenilor nevinovaţi. Prin comportamentul judecătorilor care au luat hotărîri în incinta comisariatelor de poliţie, fără  respectarea procedurilor elementare a legislației naționale și internaționale, au fost reanimate practicile staliniste. Important că nici  un înalt funcţionar de stat, inclusiv şi cei care trebuiau să efectuieze justiţie, n-au protestat şi nici n-au demisionat  în urma acestor crime.Mai mult ca atît, aceste persoane astăzi mimează  investigarea  evenimentelor din 7 aprilie și zilele ulterioare şi au tot interesul muşamalizării  acestor crime monstruoase.

Prezidiul Asociaţiei „Parlamentul-90” cheamă Alianţa pentru Integrarea Europeană  să nu promoveze  cadrele compromise care au fost complici la procesul de uzurpare a puterii şi au participat la încălcarea fără precedent a drepturilor omului. O asemenea politică de cadre ar compromite din start eforturile AIE  de a readuce Republica Moldova în albia normalităţii şi de a construi un stat democratic european.

Chişinău, 5 noiembrie 2009

Prezidiul Asociației „Parlamentul-90”

Un mesaj din partea primului Parlament al Republicii Moldova.


Declaraţia

deputaţilor din primul Parlament ales în mod democratic( 1990-1994)  cu privire la necesitatea transferului democratic şi paşnic al puterii catre Alianţa pentru Integrare Europeană

În rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009,   forţele necomuniste au acumulat mai mult de jumătate din  voturile alegătorilor. Dacă în trecut, Partidul Comuniştilor obţinea majoritatea în urma redistribuirii voturilor, de această dată  opţiunea pro liberal-democrată a electoratului a fost  evidentă. Atât  Comisia Electorală Centarală, cât şi Curtea Constituţională au validat rezultatele scrutinului.

parlamentul 90Republica Moldova traversează o etapă extrem de  dificilă, marcată de o profundă criză economică, politică şi morală.  Comuniştii lasă o moştenire extrem de  grea, un buget  deficitar, o economie în serviciul clanurilor de la putere, o societate divizată şi învrăjbită şi o imagine extrem de proastă a Republicii Moldova în lume. Suntem în pragul incapacităţii de a plăti  pensiile şi salariile, iar  prelungirea crizei politice va aduce la un default  iminent.

În aceste condiţii este absolut firesc ca puterea de stat să fie transmisă, prin intermediul mecanismelor democratice stabilite de normele constituţionale şi legislative,  de la guvernarea comunistă către noua majoritate liberal-democrată. Încercările comuniştilor de a tensiona situaţia  denotă încă odată faptul că partidele comuniste nu sunt capabile să se supună rigorilor exerciţiului democratic şi să  accepte  alternanţa la putere.

Noi, deputaţii primului Parlament ales în mod democratic (1990-1994),  cerem Partidului Comuniştilor şi personal lui Vladimir Voronin, care a uzurpat întreaga putere în stat, să se conformeze rezultatelor alegerilor parlamentare  anticipate  din 29 iulie 2009 şi să respecte strict procedura legitimă de transmitere a puterii într-un mod paşnic, civilizat şi democratic. În cazul în care comuniştii se vor deda provocărilor, şantajului şi insinuărilor, cum a mai făcut-o în istoria recentă, întreaga responsabilitate le revine direct şi deplin.

Chişinău, 2  septembrie 2009

Deputaţii Primului Parlament:

Gh.Amihalachioaie, P.Sandulachi, P.Munteanu, N.Brînzan, Dm.Braşoveanu, A.Arseni, V.Darie, V.Zgradan, I.Madan, E.Pîslaru, D.Puntea, N.Dabija, I.Palii, A.Moşanu, I.Borşevici, S.Chircă, V.Beşleagă, I.Costaş, V.Agachi, P.Braşoveanu, M.Beleuţă, Gr.Bordeianu, I.Batcu, V.Berlinschi, A.Baştovoi, Z.Bodiu, V.Bulgari, M.Cotorobai, I.Chiriac, I.Ciuntu, Gh.Ciorba, Gh.Ciobanu, B.Carandiuc, M.Coşcodan, Gh.Cîrlan, A.Chiriac, V.Colun, P.Dubalari, M.Dimitriu, V.Domenti, V.Dolganiuc, I.Guidea, M.Guslicov, V.Gherman, D.Holban, Gh.Grosu, M.Lazări, I.Mereuţă, I.Mărgineanu, V.Matei, N.Misail, Şt.Maimescu, N.Moraru, I.Munteanu, T.Macrinici, I.Negură, D.Noroc, I.Novac, T.Negru, I.Palancica, I.Buga, I.Popa, D.Postovanu,          V. Para, S.Popa,  M.Poiată, V.Pruteanu, V.Pascari, V.Cojocaru, T.Lefter, V.Jardan, A.Plugaru, M.Plaseciuc, M.Patraş, M.Rusu, N.Robu, A.Raiu, O.Reniţă, V.Saijin, L.Scalinaia, I.Scutaru, M.Scutaru, P.Soltan, A.Saulea, E.Secrieru, V.Şevcenco, M.Şabarcin, V.Şoimaru, C.Tănase, D.Todoroi, N.Todos, A.Ţăranu, T.Ţopa, V.Vătămanu, Gh.Hioară, N.Domenti,V.Uncuţă, V.Ursaci, I.Ungureanu, Gh.Trestianu, S.Badrajan, C.Ţurcan, A.Ţurcanu şi alţii.

Sărbătoarea Familiei la a cincea ediţie.


Declaraţia celui de Al Cincilea Congres Mondial al Familiilor de la Amsterdam

15 August 2009 — Reprezentând familii şi organizaţii din peste 60 de naţiuni, noi, delegaţii la cel de Al Cincilea Congres Mondial al Familiilor, reuniţi la Amsterdam, Olanda între 10 şi 12 august 2009,
Afirmăm Articolul 16, par. 3 al Declaraţiei Universalthumb_22321250366675e a Drepturilor Omului şi suntem de acord că „familia este unitatea fundamentală şi naturală a societăţii şi are dreptul de a fi protejată de societate şi stat”.
În solidaritate cu Declaraţiile anterioare ale Congresului, definim că familia naturală se întemeiază pe căsătoria pe viaţă dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul de a primi şi a îngriji o nouă viaţă umană, de a asigura dragoste, companie şi suport reciproc, de a zidi un cămin bogat în funcţiuni şi a întări legăturile dintre generaţii.
Ne definim ca „pro-copil”. Afirmăm acele structuri legale, culturale şi sociale care dau rezultatele optime pentru copii, în termeni de sănătate, acumulare de cunoştinte şi, mai tarziu, de angajament civic. Favorizăm relatiile de muncă ce permit părinţilor să petreacă mai mult timp cu copiii lor. Considerăm ca ştiinţele biologice şi sociale trebuie să afirme că, după toate probabilităţile, copiii se dezvoltă mai bine când sunt crescuţi de părinţii lor naturali într-un cămin bazat pe căsătorie.
Afirmăm că viitorul naţiunilor se bazează pe familiile care sunt înrădacinate spiritual. Organizaţiile religioase ar trebui să fie libere să-si susţină în public învăţăturile morale proprii despre căsătorie şi familie.
Afirmăm că familia naturală are prioritate în faţa statului. Politicile publice trebuie să respecte această autonomie a familiei.
Cerem legi şi politici solide care:
– să susţină instituţia naturală a familiei;
– să descurajeze divorţul, mai ales dacă sunt implicaţi copii;
– să încurajeze cuplurile care se dedică educării şi creşterii copiilor;
– să protejeze dreptul primar al părinţilor de a ghida educaţia morală şi practică a copiilor lor;
– să protejeze dezvoltarea fizică, mentală, socială şi spirituală a copiilor;
– şi să protejeze fiinţele umane vulnerabile, în special la începutul şi la sfârşitul ciclului vieţii.
Acest Congres a acordat o atenţie specială statutului familiei naturale în ţările dezvoltate. În această lumină:
– Afirmăm solidaritatea dintre generaţii. Dincolo de cercul imediat al părinţilor şi copiilor, există o bogată paletă de rude. Urbanizarea, industrializarea, migraţia, războaiele, epidemiile şi individualismul egoist au slăbit, toate, legăturile din familiile numeroase. Noi favorizăm acţiuni care ar revigora acest cerc mai larg al familiei, ca loc unde indivizii pot găsi ajutor pe timp de criză, şomaj, la boală, sărăcie şi vârstă înaintată.
– Familia naturală este răspunsul nostru la problema sărăciei. Oamenii care trăiesc într-o sărăcie extremă ar trebui asitaţi într-un context familial, acolo unde este posibil acest lucru. Sprijinim acţiunile care favorizează proprietatea familiei asupra căminului şi micro-întreprinderile, care asigură tinerilor educaţie conformă cu vocaţia lor şi care revigorează economia rurală ca alternativă la migraţia către oraşe. Privim fiecare nou-născut ca pe un bun de preţ pentru lume, o nouă minte şi o nouă pereche de mîini gata de lucru.
– Identificăm în scăderea natalităţii esenţa problemei demografice cu care se confruntă secolul XXI. Favorizăm soluţii care descurajează avortul (inclusiv avortul selectiv pe criterii de sex al fătului), care permit familii mai mari şi mai sănătoase şi care încurajează creşterea economică.
– Răspundem la pandemia HIV/ SIDA cu un program bazat pe abstinenţă, credinţă şi călirea caracterului printr-o educaţie a deprinderilor de viaţă. Credem că această abordare va inspira şi consolida viaţa familiei în societate, va întrerupe ciclul contaminării şi va servi cel mai bine interesele copiilor. De asemenea, recomandăm iniţiative speciale care să îmbunătăţească tratamentul victimelor şi ajutorul acordat orfanilor şi celor care îngrijesc vârstnicii, în refacerea unor cămine viabile.
– Cerem o abordare, centrată pe familie, a sănătăţii: Educaţia sexuală ar trebui să fie ghidată de părinţi şi să concentrată pe deprinderi ca abstinenţa, fidelitatea şi responsabilitatea în alegeri. Accesul la îngrijirea pre- şi post-natală ar trebui extins, incluzând aici consilierea privind alternativele pozitive la avort, inclusiv adopţia. Alăptarea ar trebui promovată ca o strategie de supravieţuire a copilului.

Serviciul de presa al AO „Pro Familia”

Ce mai spune Europa?


Declaraţia socialiştilor şi democraţilor europeni privind crearea „Alianţei pentru Integrarea Europeană” în Rep. Moldova

Bruxelles, 12 August 2009 — Adrian Severin, vicepreşedintele în materie de politică externă şi de apărare al Adrian Severin, vicepresedintele in materie politica externa in parlamentul europeanGrupului socialiştilor şi democraţilor din Parlamentul European, a făcut, miercuri, următoarea declaraţie referitor la constituirea recentă, în Republica Moldova, a Coaliţiei de guvernare „Alianţa pentru Integrarea Europeană”: „Salutăm ştirea potrivit căreia Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal, şi Alianţa „Moldova Noastră” -partide reprezentate în Parlamentul moldovean- au format o coaliţie de guvernare care este, în mod explicit, destinată realizării prosperităţii şi democraţiei în Republica Moldova precum şi integrării acestei ţări în Uniunea Europeană. Este limpede că o asemenea coaliţie poate să reflecte bine diversitatea opiniilor cetăţenilor moldoveni şi poate constitui o largă bază politică pentru legitimarea unui nou Guvern. Este limpede totodată şi că, fără sprijinul Uniunii Europene şi fără integrarea în UE, societatea moldovenească nu poate să atingă idealul de libertate, securitate, prosperitate şi democraţie. Ca întotdeauna, socialiştii şi democraţii europeni vor fi alături de orice soluţie politică legitimată democratic care e dedicată atingerii ţintelor sus-menţionate şi suntem convinşi că întregul spectru politic din Parlamentul European (PE) ar trebui să susţină aceeaşi poziţie. Problemele extrem de dificile cu care se confruntă Republica Moldova, provocările interne şi externe, fac necesară unitatea forţelor politice moldovene. În acest sens, încurajăm toate forţele politice să găsească soluţii optime pentru a completa coaliţia de guvernare cu o formulă adecvată pentru preşedintele Republicii Moldova.”

Radu Magdin
Ofiter de presa al Delegatiei social-democrate romane in Parlamentul European
Tel. fix (Bruxelles): 00 32 (0) 2 28 32791