Definiţii pentru viaţă.


 • Pocainta inseamna schimbarea felului de a gandi, schimbare de comportament, parere de rau, recunoasterea unui trecut pacatos, renuntare la pacat, sa nu mai fii ceea ce ai fost pana acum, intoarcere la Dumnezeu, schimbare din interior spre exterior. Marturisirea tuturor pacatelor numai lui Dumnezeu.

 • Crestin – înseamna urmas a lui Iisus Hristos. Mantuit – justificat, iertat, eliberat de pacat. Evanghelie – Vestea Buna a lui Dumnezeu pentru oameni. – este relatarea efortului lui Dumnezeu de a se revela pe Sine in Fiul Sau – Iisus Hristos. Har – dar nemeritat favoarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu fata de oameni. Credinta – Evrei 11:1 „Este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre lucrurile care nu se vad. Sa te increzi numai in Iisus pentru viata vesnica.” Pacat – zid, bariera, faradelege despartire de Dumnezeu, tinta gresita, o viata fara de Dumnezeu.

 • Cele cinci siguranţe creştine care trebuie sa le aibă fiecare om de sub soare: 1. Siguranta iertării păcatelor – 1 Ioan 1:9. 2.Siguranta mantuirii – 1 Ioan 5:11-13. 3. Siguranta rugăciunii ascultate – Ioan 16,24 4. Siguranţa călăuzirii – Proverbele 3:5-6 5. Siguranţa biruinţei – 1 Corinteni 10:13

 • Domnul Isus este Dumnezeu!!!


  Mulţi oameni şi religii nu-L recunosc pe Domnul Isus ca Dumnezeu, sau chiar dacă cred în EL nu-L pot percepe ca divinitate Atotputernică. Chiar mulţi creştini nu pot înţelege pînă la urmă dumnezeirea Lui din cauza că nu studiază profund Cuvîntul lui Dumnezeu. Majoritatea creştinilor nu cunosc adevărurile de bază pe care este întemeiată credinţa lor. De aceea pericolul de a cădea de la credinţă este atît de mare. Atît în vechiul cît şi în noul testament, divinitatea Lui este prezentată foarte clar. Multe religii îl consideră un profet, înger, Fiul lui Dumnezeu, numai nu Dumnezeu. Dar cu toate că sunt multe păreri contradictorii Domnul Isus este Dumnezeu şi Biblia este un comentariu perfect, plin de dovezi care argumentează foarte clar dumnezeirea Lui. În continuare, vă voi prezenta şi argumenta doctrinele de bază cu privire la Dumnezeirea Domnului Isus. Voi scrie un ciclu de articole în care voi prezenta aspectele de bază ce demonstrează Dumnezeirea Domnului Isus. Prima doctrină de bază, necunoaşterea careia crează multe confuzii la mulţi oameni este:

  1. Domnul Isus este Dumnezeu, nu înger

  Primul capitol din evrei este un pasaj care argumentează foarte clar de ce Domnul Isus este Dumnezeu, citînd multe pasaje din vechiul testament. Apropo această carte a fost scrisă celor care credeau în Domnul Isus ca Salvator dar, aveau îndoieli cu privire la Dumnezirea Lui. Pentru că ei ştiau foarte bine legea lui Moise şi profeţiile vechiului testament, autorul le demonstrează Divinitatea Lui, explicîndu-le pasajele mesianice care vorbesc despre Isus. Începînd cu versetul 5, autorul citează pasaje din vechiul testament în care se demonstrează diferenţa dintre Isus şi îngeri. În primul rînd Dumnezeu îl numeşte pe Domnul Isus Fiu şi spune că:”Eu îi voi fi Tată şi El îmi va fi Fiu”. Apoi spune: şi cînd duce iarăşi în lume pe Cel întîi-născut, zice „toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine”, iar despre îngeri zice „din vînturi face îngeri ai Lui şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”. Cine este Cel întîi-născut? Şi sper ca toţi să înţeleagă că este Domnul Isus, pentru că scriptura ne argumentează aceasta prin faptul că El a participat la creaţie. Şi vedem aceasta foarte clar la geneza 1:26 unde Dumnezeu a spus:”să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră…”. Şi după cum fii seamănă cu taţii lor, tot aşa şi Fiul adică, Domnul Isus, este asemenea Tatălui Său. Un alt argument foarte important este că însuş Dumnezeu Tatăl Îl numeşte pe Domnul Isus Dumnezeu. Şi vedem aceasta la Evrei 1:8-9 unde Dumnezeu spune:”Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea: De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un undelemn de bucurie…” Aceste versete ne arată că Domnul Isus este un împărat pentru că are semnele domniei: scaunul de domnie şi toiagul de conducător. Iar în versetul 13 zice: şi căruia dintre îngeri i-a zis El vreodată „Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. Prin urmare Domnul Isus este la dreapta Tatălui ceea ce demonstrează unitatea dintre Ei şi rangul dat de Tatăl Fiului. Niciun înger nu a primit vreodată invitaţia şi cinstea de-a sta la Dreapta Tatălui. Un alt argument important este că Domnul Isus singur se numeşte Dumnezeu şi se identifică cu Dumnezeu Tatăl. La Ioan 8:58-59 Isus le-a zis:”… mai înainte ca să se nască Avraam, sînt EU” şi aceasta înseamnă că El a spus: „Eu Sunt Dumnezeu” pentru că cu acest nume, Sa numit Dumnezeu, cînd Sa arătat lui Moise în rugul de foc. Şi evreii se temeau să pronunţe acest Nume ca nu cumva să ia în deşert Numele Domnului. De aceea, cînd au auzit ce-a spus Isus au vrut să-l omoare cu pietre. Deasemenea la Ioan 10:30-33, El spune:”Eu şi Tatăl una sîntem” ceea ce înseamnă aceeaşi făptură, aceeaşi natură, aceeaşi lucrare, acelaşi caracter. Aceasta îl înalţă pe Domnul Isus mai presus de îngeri, pentrucă ei sunt numiţi slujitori a lui Dumnezeu, şi nicăieri în Biblie nu se menţionează ca ei să fie numiţi dumnezei sau să fie pe aceeaşi treaptă cu Dumnezeu. Un alt adevăr de bază este că Domnul Isus este născut nu creat ca şi îngerii. La Psalmul2:7 „Dumnezeu Mi-a zis:”Tu esti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut” cît priveşte îngerii ei sunt duhuri slujitoare create din vînt şi din flăcări de foc. Domnul Isus este Dumnezeu şi nu înger, asta ne demonstrează „Cuvîntul lui Dumnezeu care este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii” Evrei4:12.

  Eu personal pînă a nu studia cartea evrei, deşi sunt mîntuită, nu percepeam persoana Domnului Isus ca Dumnezeu Atotputernic. Eu ştiam că El este Salvator, Mîntuitor, persoana în Numele căruia primesc răspuns la rugăciuni, dar nu înţelegeam pînă la urmă că El are toată puterea în cer şi pe pămînt ca şi Dumnezeu Tatăl. Pentrucă la Evrei 1:3 Cuvîntul lui Dumnezeu spune:”El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”. Iar la Ioan14:9 Domnul Isus a spus ucenicilor „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. Şi aceasta îmi arată că Domnul Isus reprezintă caracterul lui Dumnezeu şi El ca şi Tatăl este Sfînt, drept, iubitor, atotputernic, atotştiutor etc.

  Cunoscînd ce reprezintă persoana Domnului Isus, credinţa ta în El va fi întărită şi puterea Lui se va manifesta mai mult în viaţa ta. Recunoaşte-L ca Dumnezeu şi viaţa ta se va schimba. Studiază Cuvîntul Lui şi binecuvîntările Lui se vor revărsa asupra ta.

  La această rubrică voi continua să scriu articole care demonstrează clar Divinitatea Domnului Isus, şi te invit să le citeşti, dar mai mult, vreau să te invit să studiezi Cuvîntul lui Dumnezeu ca să descoperi tu singur ce minunat este Domnul. Prin studiu, El personal să vorbească inimii tale, si să-ţi descopere caracterul, măreţia, înţelepciunea şi dragostea Lui. Dacă doreşti aceasta scrie-mi la adresa de email doina.bejenaru@gmail.com.