Împreună pentru o viaţă mai bună!


APELUL PLDM către cetăţenii Republicii Moldova

Chişinău, 30 Iulie 2009 — La 29 iulie curent în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate. În pofida presiunilor exercitate de către guvernarea comunistă asupra oponenţilor politici şi a alegătorilor, în pofida dezinformărilor şi a manipulărilor opiniei publice prin intermediul mass-media controlate de Partidul Comuniştilor, cetăţenii au acordat vot de încredere forţelor democratice. Astfel, după 8 ani de guvernare comunistă autoritară, forţele de opoziţie au obţinut victoria în alegeri, iar Republica Moldova – şansa unei dezvoltări democratice.PLDM

Noi înţelegem foarte bine că o guvernare nu poate fi eficientă fără un sprijin larg din partea tuturor categoriilor socio-profesionale, a tuturor grupurilor etnice, religioase ş.a.m.d. Fosta guvernare a săvârşit o crimă, separând şi învrăjbind societatea, ajungându-se la acţiuni de segregare etnică, săpând tranşee între oameni.

Constatăm cu îngrijorare că după scrutinul din 5 aprilie şi evenimentele dramatice care l-au precedat, climatul moral şi social-politic în Republica Moldova s-a deteriorat simţitor. Fosta guvernare şi-a construit campania alegerilor anticipate pe filozofia urii, intoleranţei şi a lipsei de respect nu numai faţă de oponenţii politici, dar şi faţă de valorile pe care nu le împărtăşeşte. Din păcate, şi după scrutinul din 29 iulie, situaţia social-politică în R. Moldova rămâne la fel de complicată.

Noi am venit să construim, nu să demolăm, să unim, nu să dezbinăm oamenii. Noi respectăm opţiunile electorale ale tuturor cetăţenilor, inclusiv ale celor care i-au votat pe oponenţii noştri electorali. Noi nu intenţionăm să avem un comportament discriminatoriu faţă de cei care nu ne-au votat pe noi, fie că e vorba de simpli ţărani, funcţionari de stat, oameni de ştiinţă, pensionari, tineri ş.a.m.d. Iată de ce ne adresăm către toţi aceşti oameni cu îndemnul de a întoarce această filă dramatică a istoriei noastre.

Alegerile au trecut şi noi trebuie să trăim în această ţară. E timpul să oprim ura dintre fraţi şi surori, dintre tineri şi bătrâni, dintre comunişti şi anticomunişti. Toţi suntem cetăţeni ai acestei ţări, indiferent de convingerile politice, religie, etnie, vârstă. Numai împreună vom putea să redăm ţării demnitatea, iar cetăţenilor noştri – liniştea şi bunăstarea.

Partidul Liberal Democrat din Moldova.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!!!

Să ne apărăm colegii!


Declaraţia organizaţiilor mass-media privind decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a scoate la concurs frecvenţele pe care emite Pro TV Chişinău.

Chişinău, 3 Iunie 2009 — Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă profunda îngrijorare şi protestează în legătură cu decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) de a scoate la concurs frecvenţele pe care emite PRO TV Chişinău în pofida faptului că PRO TV a solicitat prelungirea de drept a licenţei de emisie, în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului.
Continuă lectura

DECLARAŢIA BISERICILOR EVANGHELICE CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE DE CONSTITUIRE, ROLUL ŞI IMPORTANŢA FAMILEI


Noi, creştinii evanghelici din Republica Moldova, adunaţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale, pe data de 24 mai 2009, cuBog_liubit ocazia Sărbătorii Familiei dedicată promovării valorilor şi importanţei familiei în creşterea şi educarea copilului în societate, declarăm următoarele:

Credem, aşa cum spune Biblia, că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa: parte bărbătească şi parte femeiască. Astfel, Dumnezeu a instituit familia prin unirea unui bărbat şi a unei femei. Familia este prima instituţie divină. Ea a existat înainte ca să existe statul, armata, şcoala sau orice altă instituţie. De aceea, nimeni nu are dreptul să schimbe ordinea stabilită de însuşi Dumnezeu.

Credem că familia este singura modalitate, prin care un bărbat şi o femeie pot să-şi exprime pe deplin dragostea reciprocă şi să-şi păstreze credincioşia unul faţă de altul. Orice relaţie intimă în afara căsătoriei este în contradicţie cu principiile stabilite de Dumnezeu. Domnul Isus Cristos a spus: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă”. De aceea, considerăm că infidelitatea conjugală şi divorţul încalcă principiile stabilite de Dumnezeu şi duc la destrămarea familii.

Credem că una din menirile principale ale familiei este naşterea, creşterea şi educarea copiilor. Astfel se realizează planul lui Dumnezeu de perpetuare a neamului omenesc. Credem că omul este o persoană din momentul conceperii. De aceea, considerăm că întreruperea voluntară a sarcinii – avortul – este  crimă şi păcat.

Condamnăm orice formă de promovare a imoralităţii şi a perversiunilor sexuale, şi orice organizaţie care promovează imoralitatea şi, astfel, atentează la integritatea morală a individului, a familiei şi a copiilor noştri.

Chemăm autorităţile centrale să coopereze cu bisericile în vederea elaborării unui proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea imoralităţii, cât şi în vederea interzicerii avorturilor.

Chemăm, de asemenea, mijloacele de informare în masă, în special posturile de radio şi de televiziune, să revizuiască programele pe care le emit şi să elimine emisiunile şi filmele cu caracter imoral, înlocuindu-le cu programe care promovează demnitatea umană şi valorile familiei.

Propunem instituirea unei sărbători naţionale dedicate familiei în a treia duminică a lunii mai, cu scopul promovării în societate a valorilor creştine ale familiei.

Invităm toate bisericile din ţară să se unească în rugăciune şi acţiune pentru combaterea imoralităţii şi susţinerea familiei. Să facem tot ce depinde de noi pentru a asigura copiilor noştri un mediu moral sănătos, ca ei să aibă parte de o viaţă fericită şi binecuvântată în ţara noastră, Republica Moldova. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Apelul opoziţiei de la Chişinău, către Comisia Europeană, Consiliul Europei, US Embasy şi OSCE.


Chişinău, 10 aprilie 2009

Subsemnaţii, liderii partidelor de opoziţie din Republica Moldova, dorim să atragem atenţia organismelor internaţionale la faptul că evenimentele, ce au avut loc în Republica Moldova în perioada 6, 7 aprilie 2009 au  reprezentat acţiuni spontane şi neorganizate de protest împotriva fraudării alegerilor parlamentare 5 aprilie 2009, la care au participat zeci de mii de tineri.

Ţinând cont de pericolul apariţiei provocatorilor şi a ieşirii situaţiei de sub control, reprezentanţii partidelor de opoziţie au ieşti la dialog cu manifestanţii, îndemnându-i la calm şi la acţiuni civilizate. Liderii politici de opoziţie au depus maximum de eforturi pentru a stopa manifestările agresive, chemând manifestanţii să plece din faţa Parlamentului şi Preşidenţiei. Prezenţa numeroaselor grupuri de rpovocatori bine instruiţi, care instigau la violenţă şi comportamentul  inadecvat al forţelor de ordine, care aveau în misiune apărarea instituţiilor statului s-a soldat cu vandalizarea sediilor Parlamentului şi Preşidenţiei.

Partidele de opoziţie s-au desolidarizat de acţiunile provocatoare şi au condamnat actele de vandalism.

Guvernarea comunistă, utilizând toate resursele mediatice, a lansat acuzarea extrem de gravă la adresa partidelor de opoziţie de tentativă de lovitură de stat, declinându-şi astfel răspunderea pentru fraudarea alegerilor. Folosindu-se de acest pretext, autorităţile au demarat acţiuni de represiuni politice şi de violare a drepturilor omuluiprin operareaunor arestări arbitrare în masă.

Ţinând cont de gravitatea situaţiei şi iminenţa instaurării unui regim dictatorial, partidele de opoziţie resping aceste acuzaţii absurde şi cer crearea de urgenţă a unei comisii internaţionale de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor şi a adevăraţilor organizatori ai acţiunilor de vandalizare a instituţiilor statului în zilele de 6 şi 7 aprilie. Cetăţenii Republicii Moldova sunt în drept să cunoască adevărul despre evenimentul în cauză.

sigla_pldm_cvd1

thumb_146212386681681sigla1

Mihai Ghimpu, preşedintele Partidului Liberal din Moldova.

Vlad Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Serafim Urecheanu, preşedintele Partidului Alianţa „Moldova Nostră”.

Poziţia PLDM în problema legislaţiei non-descriminare.


În legătură cu proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea sigla_pldm_cvddiscriminării, Partidul Liberal din Moldova consideră necesar de a-şi face publică poziţia la acest subiect.

PLDM are doctrină populară europeană modernă şi împărătşeşte în totalitate spiritul Tratatului de la Maastricht din 7 februarie 1992 şi a Tratatului de la Amsterdam din 2 octombrie 1997, inclusiv şi partea referitoare la combaterea tuturor formelor de discriminare. Având în vedere cultura poporului Republicii Moldova şi morala creştină care stă la baza acestei culturi, PLDM consideră inoportună adoptarea Legii pentru prevenirea şi combaterea discriminării (legislaţia în vigoare oferă suficiente garanţii pentru combaterea discriminării). PLDM consideră inadmisibilă interpretarea eronată a Articolului 13 al Tratatului de la Amsterdam în sensul acceptării:

  • manifestările homosexualilor agresive;
  • legalizării căsătoriilor între cuplurile homosexuali;
  • legalizării adopţiilor de copii de către cuplurile de homosexuali;
  • prozelitismul homosexualităţii.

PLDM se pronunţă pentru dezvoltarea programelor de susţinere a familiilor tinere, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi educaţie a copiilor într+un mediu moral sănătos.

În acelaşi timp, PLDM se expune ferm împotriva oricăror manifestări de discriminare şi nu va încuraja sub nici o formă intoleranţa şi acţiunile violente îndreptate împotriva oricăror grupuri minoritate.

Sursa: serviciul de presă PLDM.