La mulţi ani VIO POP


familia pop

Vio Pop este colegul meu de la ŞtiriCreştine.ro, nu doar un simplu coleg, este creierul care a fondat şi a întreţinut tehnic, financiar şi informaţional această platformă care are statutul prestigios de Prima Agenţie de ŞtiriCreştine din spaţiul on-line românesc. Au trecut opt ani de când această pasiune a luat fiinţă sub domenul http://www.stiricrestine.ro, iar astăzi se bucură de un public destul de larg.

El nu doar a gândit, desenat şi întreţinut această idee care are drept scop promovarea cauzelor nobile din comunitatea evanghelică şi încurajarea bisericii la rugăciune pentru #BisericaPersecutată, a ştiut cu măiestrie să împărtăşească această viziune şi să molipsească şi pe alţii, care să contribuie la acest proiect.

Vio Pop este un tip prea modest pentru realizările pe care le are în spaţiu mediatic evanghelic. Nu o să vă spun despre toate, dar el merită toată aprecierea pentru că astăzi creştinii au un portal ce reflectă suferinţa şi bucuria Bisericii lui Cristos. Ba mai mult, această sursă în curând se va transforma într-o sursă echidistantă de informare pentru comunitatea evanghelică vorbitoare de limbă română şi va contribui la unitatea creştinilor evanghelici din toată lumea.

Este important să cunoaştem, să apreciem, să încurajăm şi să preţuim astfel de oameni. Vizionari care să dedice atâta timp, energie, resurse materiale, intelectuale şi spirituale voluntar, pe lângă alte lucrări în biserica locală sunt din ce în ce mai rar. Trăim o lume în care voluntariatul nu mai este un atu printre creştini, iar colegul meu Vio Pop este un model demn de urmat în acest sens.

Fratele meu, în această zi frumoasă, când Dumnezeu a încheiat o filă în viaţa ta şi a deschis un nou capitol în cartea vieţii tale, îţi doresc din suflet ca binecuvântările Psalmului 20 să devină o realitate vie în casa ta, în familia ta şi în moştenitorii tăi până la al patrulea neam.

Şi pentru vremuri dificile îţi doresc să nu uiţi niciodată că:

28. Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

29. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

30. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;

31. dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.

Mulţumesc pentru oportunitatea de a sluji alături de tine şi echipa ta.