La mulţi ani frate Ion Miron!


Episcopul Ion Miron  (28)Dragă frate Ion Miron,

În numele echipei Uniunii Baptiste şi a celor care vă iubesc şi vă poartă zilnic în rugăciunile lor, vrem să vă urăm mulţi ani plini de activitate, energie, sănătate şi bucurie pe câmpul de slujire. Şi aşa cum Psalmistul David a lăsat în urma sa aceste binecuvântări în Psalmul 20, dorim să vă urăm din toată inima:

„Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion! Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale! Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare”.

La mulţi ani!