Europa fără misiune, se întoarce la păgânism.


Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi a Fiului şi al Sfântului Duh. Matei 28:19

intervievat: Tomaz Gerson, robul Domnului Isus.

realizat de: Doina Bejenaru, Liber.

Intro: Misiunea sau Marea trimitere a fost ultimă poruncă lăsată de Isus Cristos ucenicilor la înălţarea la cer. Această poruncă este valabilă şi astăzi pentru toţi cei care se numesc creştini. În interviul ce urmează aflaţi, cum este aplicată această poruncă în Europa de Est şi ce înseamnă misiunea pentru creştini, de la misionarul Tomaz Gerson.

Tomaz Gerson, misionar internaţional

Tomaz Gerson, misionar internaţional

Ce este misiunea pentru un creştin?

Misiunea după mine este ceea ce a fost misiune pentru Domnul Isus. El a venit cu acest plan ca să stăvilească Împărăţia lui Dumnezeu în inima oamenilor. A trimis ucenicii să propovăduiască vestea bună în toată lumea. În calitate de creştini trebuie să fim ascultători şi să împlinim această trimitere, astfel continuăm misiunea care a început-o El pe pământ. Să fii un misionar, înseamnă să fii ascultător de Domnul Isus şi să ai ca mottou pentru viaţă ultima Lui poruncă „Duceţi-vă şi faceţi ucenici în toată lumea”. Fiind misionar îmi arăt dragostea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele meu şi astfel împlinesc cea mai mare poruncă lăsată de El: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Un misionar trebuie să fie ca un pescar. Un pescar de oameni, să meargă la marea pierzării şi să îi pescuiască pentru împărăţia lui Dumnezeu.

Sunteţi în Moldova pentru tradiţionalul seminar cu misionarii, spuneţi-ne mai multe despre acest eveniment?

Da, ieri am avut o conferinţă cu misionarii din cadrul UBCEB din Moldova pe baza cărţii Ezechiel. Ezechiel a fost un slujitor a lui Dumnezeu şi am focalizat discuţia conferinţei pe tema: „Experienţele slujitorului cu Dumnezeu”. TImp de 12 ani de când colaborăm cu Moldova am mai organizat asemenea conferinţe pe baza cărţii Neemia, care a durat aproape un an şi pe baza cărţii Ieremia. La următoarea întâlnire vom discuta despre „Suveranitatea lui Dumnezeu”. La seminar au participat peste 30 de misionari şi ceea ce mă motivează mereu să mă întorc pentru aceste întâlniri în Moldova, este progresul lor şi rezultatele frumoase pe care le au în slujirea lor. Vin aici o dată la trei, patru luni şi de fiecare dată sunt încujarat de progresul lucrătorilor de aici.

Povestiţi-ne despre lucrarea de misiune din Europa?

Europa este un teritoriu care întoarce spatele lui Dumnezeu. Chiar dacă este un teritoriu stăpânit de materialism, secularism ştiu că e planul lui Dumnezeu ca europenii să cunoască evanghelia. Sunt împietriţi şi indiferenţi de Cuvântul lui Dumnezeu, dar mai sunt şanse multe pentru ca europenii să fie mântuiţi. Dacă să fac o abordare pesimistă în Europa sunt multe biserici care mor. În Olanda, casele de rugăciuni sunt vândute şi transformate în localuri pentru scopuri păgâne. La moment în Olanda au rămas doar 2000 de biserici. Aceasta este o poveste tristă, se întâmplă în multe ţări din Europa, pentru că este o europă materialistă fără Dumnezeu. Europa se întoarce la păgânism, un păgânism camuflat de modernism sau post-modernism. Privind la partea pozitivă a monedei, există şi o veste bună. Domnul Isus a spus: „Eu voi zidi biserica mea, şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui”. Matei 16:18. Şi cu adevărat biserica lui Cristos supraveţuieşte. Pentru Europa de Vest o speranţă reală este Europa de răsărit. În multe ţări din Europa se simte o trezire spirituală provocată mai mult de emigranţii din mai multe părţi ale lumii. Uneori ne pare rău că dragii noştri pleacă în Europa pentru un câştig mai bun, dar cred că trebuie să ne rugăm pentru ei ca câştigul să fie mai mult sufleteşte. În Portugalia este cea mai mare comunitate de moldoveni şi în Spania, Italia aceste comunităţi se adună să laude pe Dumnezeu şi astfel sunt o mărturie frumoasă. Nu ştiu dacă există un proiect de misiune la nivel european în cadrul Federaţiei Baptiste Europene. Dar sper că Valeriu Ghileţchi, fiind ales în funcţia de preşedinte a acestei federaţii, să motiveze liderii spirituali ai Europei pentru o lucrare de misiune, care ar câştiga Europa pentru Dumnezeu.

Care sunt nevoile pe câmpul de misiune în Europa de Est?

Lucrătorii, misionarii sunt cea mai acută şi urgentă nevoie. Ca şi pe timpul Domnului Isus. Mai mult de 2000 de ani au trecut, dar nevoia rămâne aceeaşi. Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii…”. Luca 10:2. Mulţi renunţă la slujire, se retrag, caută altceva. Aşa cum spune Pavel despre Dima: „Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, şi a plecat la Tesalonic”. 2Timotei 4:10. Cred că motivul pentru care a plecat Dima a fost că a găsit un serviciu mai bun, un câştig financiar mai mare. A fost o descurajare pentru Pavel. Şi acum, la fel ca şi Dima, sunt mulţi care părăsesc lucrarea. Acesta este cel mai mare strigăt către cer pentru timpurile noastre şi bisericile trebuie să simtă responsabilitatea pentru a susţine financiar misionarii şi să se roage pentru ei ca să rămână statornici chemării lui Dumnezeu şi să scoată mai mulţi lucrători în via Lui. Partea financiară nu este un motiv serios pentru a nu face misiune. Un creştin trăieşte prin credinţă, face totul prin credinţă, dacă nu poţi trăi prin credinţă, degeaba mergi în misiune. Dacă vrei să trăieşti pentru Dumnezeu, trebuie să trăieşti prin credinţă, aceasta este unica variantă. Dacă nu porneşti prin credinţă şi nu mergi mai departe prin credinţă nu vei face niciodată o lucrare mare pentru Dumnezeu.

Sunteţi în Europa de Est, în cadrul unui parteneriat dintre aceste ţări şi Brazilia. Care sunt rezultatele acestei colaborări?

Când Dumnezeu m-a chemat să fac misiune internaţională, am primit o dragoste deosebită pentru această parte a lumii. am fost în Polonia, Belarusia şi Rusia şi un timp în Macedonia. Ultimii 14 ani m-am stabilit la Bucureşti împreună cu soţia mea şi de 12 ani concomitent fac lucrarea de misiune prin acest parteneriat şi în Moldova. În Moldova am început cu coferinţe despre dărnicie, am colindat toată ţara cu astfel de seminare. Şi mi se bucură inima pentru ceea ce s-a realizat în aceşti 12 ani. Zeciuiala pe atunci era un subiect care nu se discuta, acum sunt biserici care au puncte de misiune şi misionari pe care îi întreţin. Am avut şi avem o colaborare frumoase. Acum aceste subiecte nu mai sunt un tabu, despre care nu se vorbeşte. Între dărnicie şi misiune este o strânsă legătură, aceste două aspecte nu pot exista una fără alta în viaţa creştinilor. Bisericile s-au trezit pentru dărnicie. Un alt proiect pe care l-am implementat în Moldova a fost „Unitate în Cristos” şi ca consecinţă în sud s-a format o echipă de misionari care se adună regulat, împărtăşesc nevoile şi colaborează între ei. Şi conferinţele organizate regulat cu misionarii au adus roade, văd la ei o creştere spirituală, o mai mare râvnă pentru Dumnezeu. Sunt mai motivaţi să slujească pe Dumnezeu, indiferent de greutăţile pe care le întâlnesc pe câmpul evangheliei. Pentru mine Moldova este o mare realizare, întotdeauna când vin aici uşile sunt deschise pentru orice iniţiativă bună şi asta mă bucură mult. Se ved roade şi osteneala în Domnul nu este în zadar.
În România am plantat o biserică, care acum a ajuns la aproape 100 de membri. Coordonez echipa de misionari şi se văd progrese. Acum lucrez cu o echipă de misionari romi şi mă bucur că şi ei cresc, sunt dispuşi să înveţe şi lucrarea merge bine.

Despre planurile de viitor cu privire la Moldova şi România?

Nu pot să spun acum prea multe despre viitor. După 14 ani îmi pun întrebarea, mai rămân sau plec? Mai discut cu Dumnezeu despre asta. Am vrut să plec din România acum doi ani, dar Dumnezeu nu mi-a dat voie, pentru că lucrarea mea nu era finisată. La moment sunt într-o perioadă de rugăciune şi aşteptare să văd ce vrea Dumnezeu de la mine.  Cu siguranţă nu mă întorc în Brazilia. Dar vreau să ştiu exact ce vrea să facă Dumnezeu cu viaţa mea, am nevoie de o viziune clară.

Care sunt calităţile unui misionar bun?

Un misionar bun trebuie să recunoască că nu este bun. Bun este doar Domnul Isus. Misionarul este un vas de lut, deaceea trebuie sa fie smerit, toată slava îi aparţine lui Dumnezeu. El este un instrument în mâna lui Dumnezeu şi trebuie să aibă caracterul lui Isus Cristos începând cu dragostea. Trebuie să aibă o pasiune mare pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui şi pentru oameni. Un misionar nu trebuie să uite niciodată că el nu este şef, el este un serv. Niciodată nu va fi promovat ca şef. Chiar dacă face o lucrare mare, nu trebuie să uite că şeful lui este Domnul Isus şi el trebuie să fie un slujitor smerit. Aşa capătă trecere înaintea Stăpânului şi Acesta se bucură de el, iar într-o zi să audă aceste cuvinte „rob bun şi credincios” şi să primească răsplata cuvenită de la Domnul. Dumnezeu are nevoie în Europa de cât mai mulţi oameni cu aşa caracter.

P.S. Tomaz Gerson este un pastor-misionar pentru Europa de Est, originar din Brazilia. De 14 ani este stabilit la Bucureşti, şi de 12 ani la fiecare trei luni vizitează Moldova, aici se simte ca acasă. Are o familie frumoasă, împreună cu soţia au trei copii. Timp de 13 ani a slujit ca pastor în Brazilia după care a primit chemarea lui Dumnezeu pentru această parte a lumii. S-a născut într-o familie de pocăiţi. A finisat Institutul Teologic din Brazilia. Acum este coordonatorul echipelor de misionari finanţaţi de Brazilia, în Moldova şi România.