Provocaţi la misiune pe viaţă


Intervievat: Liderul Departamentului de Comunicare, Virginia Greceaniuc.

1. De ce Tineri Pentru Misiune, şi nu altfel?

Totul a început în 1956, când un tânăr american de 20 de ani, care era în Bahamas, avea un moment de rugăciune şi

Virginia Greceaniuc

Virginia Greceaniuc

refugiu cu Dumnezeu. Loren Cunningham, aşa e numele acestui tânăr, şi-a pus inima să audă glasul lui Dumnezeu şi să-L asculte. Astfel el a primit promisiunea lui Dumnezeu că tineri de pe toate continentele vor fi mesagerii Săi, purtătorii mesajului Său!!! Această promisiune era legată de viitorul său. Intr-adevar, Loren devine fondatorul şi preşedintele Organizaţiei “Tineri Pentru Misiune.” El fondează această organizaţie în 1960.

Pentru ca promisiunea făcută de Dumnezeu era direcţionată spre cea mai subestimată, probabil,  forţă de pe pământ, adolescenţii şi tinerii, numele organizaţiei este legat de ei ca şi persoane dornice să vadă o lume mai bună.

2. Povestiţi-ne câteva momente importante din istoricul Organizaţiei „Tineri Pentru Misiune Internaţional, România şi Mediaş”?

Iunie 1956, Loren Cunningham, a înţeles care este planul lui Dumnezeu pentru viaţa sa. În decembrie 1960, fondează Organizaţia “Tineri Pentru Misiune”. In 1969 decembrie începe prima Şcoala de Evanghelizare cu 36 de studenţi. Locaţia fiind  Lausanne, Elveţia.

In 1970 personalul numără 40 de voluntari. Iar în 1978, implicarea în viaţa copiilor, determină fondarea lucrării King’s Kids.

In 1980 lucrarea numără 1800 de voluntari implicaţi total în misiune.

In 1990, liderii organizaţiei “Tineri Pentru Misiune Internaţional” se întâlnesc pentru prima data ca grup internaţional în Orientul Mijlociu. Intâlnire la care Dumnezeu le vorbeşte cum să se implice în lumea musulmană.

In 2000, “Tineri Pentru Misiune” numără 11.000 de voluntari în 130 de ţări.

Astăzi, oameni din medii, culturi, confesiuni şi vârste diferite, participă la numărul mare de  activităţi evanghelistice ale Organizaţiei “Tineri Pentru Misiune”. În fiecare an peste 30.000 de oameni sunt implicaţi în “Tineri Pentru Misiune” ca studenţi sau voluntari şi aproape 250.000 de tineri participă la călătorii misionare de termen scurt. Tineri Pentru Misiune a trimis echipe misionare mobile în fiecare ţară a lumii, şi peste 12.000 de oameni lucrează ca şi membri permanenţi în 650 de centre din peste 140 de ţări.

Incă din 1970 Tineri Pentru Misiune International a trimis echipe în mod regulat în Romania, iar din 1990 câteva centre de misiune au fost deschise pentru a servi şi a sluji prin diferite lucrări.

In România sunt 8 lucrări ale Tineri Pentru Misiune în următoarele oraşe: Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iasi, Mediaş, Târgu Mureş şi Timişoara.

Tineri Pentru Misiune Mediaş începe lucrarea în 1993 prin diverse echipe şi lucrări, iar oficial începe în 1999.

Mai mult despre noi aflati pe site-ul www.tpmmedias.ro

3. Scopul şi viziunea „Tineri Pentru Misiunea Mediaş”?

Tineri Pentru Misiune Mediaş este o mişcare a creştinilor din mai multe denominaţiuni, dedicaţi să-L prezinte pe Isus Cristos acestei generaţii, să mobilizeze cât mai mulţi posibil pentru a ajuta la această lucrare, să ucenicizeze şi să pregătească credincioşii pentru a-şi face partea lor în împlinirea Marii Trimiteri. Ca şi creştini ai Împărăţiei lui Dumnezeu, suntem chemaţi să-L iubim, să ne închinăm şi să-L ascultăm pe Domnul nostru, să iubim şi să slujim trupul Lui, Biserica, şi să prezentăm întreaga Evanghelie tuturor oamenilor din întreaga lume.

Noi, cei de la Tineri Pentru Misiune, credem că Biblia este Cuvântul inspirat şi autoritatea supremă a lui Dumnezeu, arătând că Isus Cristos este fiul lui Dumnezeu, că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El ne-a creat să avem viaţă veşnică prin Isus Cristos. Noi credem că deşi toţi oamenii au păcătuit şi nu L-au glorificat pe Dumnezeu, El a făcut posibilă salvarea noastră prin moartea pe cruce şi învierea Domnului Isus, că pocăinţa, credinţa, dragostea şi ascultarea sunt răspunsurile noastre la harul arătat nouă de Dumnezeu, că Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă să cunoască adevărul şi că puterea Duhului Sfânt este manifestată în noi şi prin noi pentru a împlini ultima poruncă a Domnului Isus Cristos: „…Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15).

Timo Teams – lucrarea noastră –   răspunde marii nevoi a tinerilor creştini din bisericile de toate denominaţiunile din Balcani şi Europa Centrală care sunt „infometaţi” să crească în maturitate. Aşa cum Pavel l-a ucenicit pe Timotei să devină un lider, lucrătorii nostri ucenicesc şi pregătesc tineri „Timotei”. Ei îi învaţă să înteleagă cuvântul lui Dumnezeu, să-l aplice în mediul în care trăiesc şi să-şi formeze o perspectivă asupra lumii (gândire) creştină. Vrem să vedem o multiplicare a tinerilor lideri care să facă o schimbare, să aibă un impact în toate sferele societăţii lor (reforma) şi în misiune, în special în Orientul Mijlociu.

Pentru a împlini aceasta viziune, Timo Teams încurajeaza tineri creştini din Balcani şi Europa Centrală să formeze grupuri de studiu biblic în localitatea lor. In general, în contextul grupurilor de studiu biblic, ei oferă seminarii şi pregătire menite pentru a uceniciza şi a forma potenţiali lideri. Prin evenimente speciale ca: întâlniri regionale, tabere de vară şi misiuni în alte ţări Timo Teams creează şi alte oportunităţi pentru tinerii implicaţi: pregătire în a conduce un grup, a învăţa pe alţii şi experienţe de misiune transculturală.

4. Care sunt proiectele din cadrul „Tineri Pentru Misiune Mediaş”?

Proiectele noastre sunt diverse.

In fiecare an avem intenţia să pregătim tineri în cele 3 Şcoli (Şcoala de Interpretare a Bibliei, Şcoala Internaţională de Ucenicie, Şcoala de Perspectivă Biblica Creştină asupra Lumii) acreditate de Universitatea Naţiunilor.

Apoi predăm seminarii pentru grupurile de tineri (Jump Start şi Studiu biblic inductiv).

Plantarea de biserici este un alt proiect. Astfel ne implicăm în localităţile din preajma Mediaşului cu scopul de a planta biserici.

Festivalul “ProMisiune” este un timp de 5 zile când învăţătura şi închinarea sunt prioritare pentru pregătirea tinerilor care doresc să ajungă în misiuni pe termen scurt.

De doua ori în an organizăm conferinţe pentru tineri prin care îi încurajăm la misiune.

Apoi am adoptat 7 tări/regiuni ca şi locaţii de misiune: India, China, Egipt, Serbia, Republica Moldova, Oltenia, Kenia. Scopul nostru este să trimitem echipe de tineri în misiune şi tineri care doresc să cunoască cultura, apoi să se implice pe termen lung în aceste locaţii.

5. Spuneţi – ne câte ceva despre punctele de misiune şi misionarii din echipa „Tineri Pentru Misiune Mediaş”?

După cum am spus mai sus, avem şapte puncte de misiune stabile. Trimitem în fiecare an echipe după Festivalul “ProMisiune”, pentru o lună echipe de tineri în misiune, care doresc să facă misiune, cu speranţa ca apoi să se implice pe termen lung. Dar ne implicam şi în multe regiuni ale României: Corabia, Mărăşeşti, Drăgăneşti-Olt etc.

Suntem 26 de misionari implicaţi în Organizaţia “Tineri Pentru Misiune Mediaş”.

6. Despre lucrarea „Tineri Pentru Misiune Mediaş” în Moldova?

Tineri Pentru Misiune Mediaş a trimis echipe de tineri în misiune în Republica Moldova din 2004. Ne-am focalizat acum pe un oraş specific, anume oraşul Cahul. Adică în sudul Republicii Moldova.

Până acum am organizat 2 conferinţe de misiune pentru tineri (13 decembrie 2008 şi 14 noiembrie 2009) şi Şcoala de Misiune de Vară din Cahul (28 iunie 2009 – 25 iulie 2009).

Colaborăm cu Biserica “Emanuel” din Cahul. E o biserica deschisă pentru misiune şi implicată deja în misiune. Planificăm să organizăm o Şcoală Internaţională de Ucenicie în 2011. Viziunea noastră pe termen lung e să fondam Tineri Pentru Misiune în Moldova. Acum suntem în etapa în care pregătim lideri pentru această lucrare şi o echiă dedicată.

7. Ce pot oferi moldovenii lumii?

De mult timp Republica Moldova nu mai este doar un câmp de misiune, ci o forţa de misiune. Astfel tinerii misionari moldoveni prin dedicarea, perseverenţa şi hărnicia lor ar avea posibilitatea să se implice în multe dintre ţările lumii. In mod special, în ţările ex-Sovietice.

Echipa Tineri Pentru Misiune Mediaş

Echipa Tineri Pentru Misiune Mediaş

N.B. Dacă dai un click pe poză poţi şi membrii care lipsesc de la acest eveniment important, sigur cu motivaţie.

 

Binecuvântările slujirii!!!


Slujire, supunere, servirea altora sunt noţiuni care pentru mulţi este o nebunie sau ceva umilitor. Dar, spre dezamăgirea lor realitatea este cu totul alta. Dumnezeu m-a binecuvântat cu marele har de a sluji oamenii, şi în special copiii, şi aceasta este o mare bucurie. Să spui unui tânăr să meargă într-o lucrare de misiune într-un sat înfundat din Moldova sau România, este un risc mare, pentru că te poţi dezamăgi de răspunsul negativ. Ne-am obişnuit cu ideea că americanii sunt cei ce vin şi ne organizează tabere, seminare, conferinţe ca şi cum noi nu am putea singuri face aceasta. Dumnezeu nu a înzestrat americanii cu mai multă inteligenţă decât pe români. Avem aceleaşi capacităţi pentru că toţi suntem creaţi după chipul şi asemănarea Lui. Nu ştiu, dragă cititorule cât de dispus eşti să citeşti despre acest subiect, dar în următoarele rânduri vreau să-ţi prezint partea bună a slujirii şi ce mare fericire este să slujeşti pe oameni. Primul lucru pe care ţi-l asigură slujirea este „bucuria”, şi crede-mă că această emoţie este foarte necesară organismului şi sufletului nostru. Este o bucurie de nedescris pentru mine, momentele de călătorie misionare când poţi să călătoreşti cu şapte transporturi până ajungi în punctul de misiune, uneori chiar şi pe jos, sau să mergi cu maşina şi să admiri frumuseţile Moldovei sau României, satele fiecare cu specificul lui şi multe alte lucruri frumoase pe care nu le poţi descoperi în capitală. Atunci când acceptăm mântuirea Domnului Isus, primim o bucurie enormă, care se numeşte bucuria mântuirii. Şi bucuria mântuirii este cea care ne dă putere în încercări şi ispite, ne ajută să fim diferiţi de cei din jurul nostru şi să trăim o viaţă plină de har şi binecuvântări. Dar bucuria mântuirii este ca un foc care necesită permanent întreţinut cu lemne. Şi aceste lemne se numesc: studierea Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, slujirea, lauda şi închinarea şi cinstirea numelui de creştin. Ele nu se stabilesc pe locul 1 sau 2 în viaţa de creştin, ele sunt toate importante şi pentru a fi un creştin adevărat trebuie toate să fie pe prioritatea numărul 1 în viaţa ta.

Un alt beneficiu al slujirii este „creşterea spirituală”. Creşterea spirituală este un fenomen, care se produce în timp şi are aceleaşi lemne de întreţinere: studierea Cuvântului, rugăciunea, lauda şi închinarea şi slujirea. Atunci când eşti implicat într-o lucrare, Dumnezeu  îţi modelează într-un chip minunat caracterul prin încercări şi bucurii, producând ca rezultat creşterea spirituală. Fiecare creştin are nevoie de creştere spirituală, pentru că fără ea nu am putea ajunge la ţinta finală, mântuirea sufletului şi viaţa vecinică. În slujire creşti în dragoste faţă de aproapele tău, în credinţă faţă de Domnul văzând minunile Lui şi chiar şi în lucrurile pământeşti. Cunosc foarte mulţi tineri, şi eu inclusiv mă număr printre ei, care acasă niciodată poate nu făceau mâncare sau curat sau să spele hainele după ei, pentru că o făcea mama, dar în slujire sau învăţat să fie responsabili, punctuali şi harnici. Slujirea faţă de Dumnezeu, înseamnă slujirea oamenilor. Cea mai mare poruncă pe care ne-a dat-o Domnul Isus spune: “să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Şi în aceasta se cuprinde toată legea. Dacă împlineşti această poruncă slujeşti pe Dumnezeu şi pe oameni, şi ca rezultat vei avea multe bucurii şi mântuirea sufletului tău.

O altă binecuvântare a slujirii este „răsplătirea materială”. Niciodată nu am cunoscut şi nici nu cunosc o persoană care să-L slujească pe Dumnezeu şi să ducă lipsă de ceva. Atunci când stai la dispoziţia lui Dumnezeu, El este cel care se va îngriji de haine, încălţăminte, casă, masă, împlinirea hobiurilor şi a dorinţelor tale. Nu ştiu dacă aş fi avut vre-o dată oportunitatea să merg la munte pentru trei săptămâni, dar datorită dragostei lui Dumnezeu, care m-a pus în slujirea de misiune am acum această binecuvântare de a sluji două sătpămâni împreună cu grupul Biruinţa, iar una să ne odihnim. Nu mai vorbesc de binecuvântările săptămânale care le primesc din mâna Domnului în lucrarea pe care o fac la Călmăţui, pentru că sunt foarte multe. Vreau doar să vă spun celor ce sunteţi creştini de duminica, care veniţi la biserică şi apoi plecaţi, că pierdeţi foarte mult. Atunci când nu slujeşti pe Dumnezeu viaţa ta de creştin nu are nici-un sens. Fără slujire nu ai bucurie şi nici binecuvântări ca răsplată, şi rişti să fii un creştin ratat, doar cu numele. Slujirea îţi umple viaţa cu bucurii, multe lucruri frumoase şi binecuvântări, transformând încercările şi ispitele în lucruri minore. Dacă nu slujeşti pe Dumnezeu niciodată nu vei înţelege cum trebuie să ai credinţa unui copil pentru a moşteni împărăţia cerurilor, sau “să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-şi fcă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. ” (Iacov 1:2-4). Dumnezeu a creat şi a aşezat toate lucrurile atât de frumos şi inteligent, încât nu mai este nevoie de o schimbare, deoarece El a făcut totul perfect. Este aşa aranjat de El să ne iubim, să ne slujim, să ne împlinim golul sufletesc care tânjeşte neîncetat după măreţia Lui cu aceste lemne fără de care nu putem fi fericiţi şi împliniţi. Slujirea cere multă jertfă, multă dragoste şi multă dedicare, dar toate eforturile pe care trebuie să le faci sunt răsplătite din plin. Să nu uiţi niciodată Dumnezeu nu datorează niciodată nimic nimănui. El este un Dumnezeu care dă totul cu mână largă şi fără mustrare, lasă-te condus de mâna Lui şi vei fi binecuvântat din plin.

De Doina Bejenaru Publicat în Misiune