Clubul de presă – la Varniţa


Vineri, 5 martie 2010, la Varniţa, s-a desfăşurat o şedinţă specilă a Clubului de presă, organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, cu suportul DFID. Discuţia s-a axat pe mersul tratativelor privind reglementarea transnistreană, activitatea grupurilor de lucru pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, rezultatele reuninunii în format “5+2” de la Viena din aceste zile. Moderatorii şedinţei au fost jurnaliştii Semion Niculin (Chişinău) şi Grigorii Valovoi (Tighina). Din partea Chişinăului a participat vicepremierul Victor Osipov. Invitatul din partea Tiraspoluliu, Vladimir Iastrebciak, zis ministru de externe, nu a venit la şedinţă. Surse din Tiraspol au comunicat că Iastrebciak se află la Moscova. La şedinţa au participat jurnalişti de pe ambele maluri ale Nistrului.

Vladimir Osipov a spus ca mai multe documente, memorandumuri, semnate de-a lungul anilor în problema transnistreană şi-au pierdut actualitatea, iar altele nu se respectă, în special, a accentuat demnitarul de la Chişinău, nu se respectă acordul din 1992, care prevede libera circulaţie a cetăţenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, acordul fiind încălcat de partea transnistreană care prevede de la cetăţenii din dreapta Nistrului taxe de intrare.

Vicepremierul a accentuat că la reunienea de la Viena s-a convenut ca, în cadrul consultărilor în formatul “5+2”, anul 2010 să devină anul liberei circulaţii a cetăţenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, cât şi a mărfurilor. La fel, vicepremierul a spus că una din problemele care trebuie rezolvate este deblocarea transportului feroviar pe teritoriul din stânga Nistrului. Această măsură adoptată de Chişinău pe timpul guvernării comuniste nu a făcut decât să aducă prejudicii grave economiei ţării. “Trebuiesc văzute interesele reale, dar nu personale”, a subliniat Osipov.

Referitor la pachetul de garanţii înaintat de Tiraspol acum câţiva ani, Victor Osipov a spus că nu mai este actual, iar “Singura garanţie ţine de demilitarizarea regiunii şi renunţarea la arme. Nu se poate semna acte de neagresiune şi în acelaşi timp să te înarmezi”, a zis vicpremierul.

Victor Osipov consideră că societatea civilă trebuie să se implice mai activ în soluţionarea problemei transnistrene. La fel şi oamenii de afacere. Important este să să formeze un mecanism de rezolvare a problemelor curente în care societăţii civile să-i revină rolul principal. Dacă acest lucru se va întâmpla, consideră demnitarul, schimbarea puterii fie la Chişinău, fie la Tiraspol nu va afecta procesul de continuitare a negocierilor de soluţionare a diferendului transnistrean. În încheiere, Voctor Osipov a felicitat jurnalistele cu ocazie zilei de 8 martie.

Larisa UNGUREANU,

jurnalistă, participantă la Proiectul „Poduri peste Nistru: acţiuni comune ale mass-media în vederea soluţionării conflictului transnistrean”

A ieşit de sub tipar „Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalişti” în limba rusă.


Asociatia Presei Independente (API) anunţă despre editarea variantei în limba rusă a „Ghidului de stil cu norme etice pentru jurnalişti” (ediţia în limba română a fost lansată la sfârşitul anului trecut). Ediţia în limba rusă a ghidului include un set unitar de reguli din punct de vedere al normelor lingvistice ale limbii ruse, stilului jurnalistic, standardelor etice şi al conduitei profesionale, recomandate tuturor jurnaliştilor şi studentilor facultăţilor de jurnalism din Republica Moldova.

„Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalişti” este structurat în trei capitole – „Stilul jurnalistic”, „Etica jurnalistică” şi „Alte norme de conduită profesională”. Culegerea are şi patru anexe – un ghid de bune practici privind relatările despre copii, care rezumă şi dezvoltă, în context local şi naţional, principiile etice în relatările despre copii, elaborate de UNICEF; un set de recomandări pentru un discurs media echilibrat din punct de vedere al genului; un ghid de design şi paginare, cu reguli pe care ar trebui să le cunoască nu doar machetatorii, ci şi redactori şi reporterii de ziar; precum şi o selecţie din legislaţia în vigoare a Republicii Moldova care include prevederi legale care vizează sau au tangenţă cu activitatea jurnalistică. Redactorii şi reporterii vor găsi în această culegere răspunsuri la multe din întrebările şi situaţiile dificile din punct de vedere profesional, de care se ciocnesc în activitatea lor editorială de zi cu zi. Studenţii vor învăţa mai multe despre regulile limbajului jurnalistic, normele de stil ale limbii ruse, etica şi conduita profesională corectă.

Ghidul de stil editat de API este prima publicaţie de acest fel în Republica Moldova. In străinătate, redacţiile multor instituţii de presă îşi elaborează propriile ghiduri şi le utilizează ca instrumente de autoreglementare internă, în scopul asigurării unui stil clar şi coerent al produsului jurnalistic, ceea ce este în beneficiul cititorului, dar şi al redacţiei.

Redacţiile şi jurnaliştii care doresc să intre în posesia „Ghidului de stil cu norme etice pentru jurnalişti” se pot adresa la API (telefon: 22-09-96). Distribuţia este gratuită.

„Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalisti” a fost editat în cadrul unor proiecte, finanţate de Civil Rights Defenders (Suedia) şi UNICEF-Moldova.

Colete de 30 km de haşis pentru Republica Moldova.


Procurorii în colaborare cu ofiţerii de urmărire penală ai Comisariatului de poliţie sect. Rîşcani au reţinut la 3 februarie curent un autovehicul cu 27166 grame de haşiş.

Drogurile erau ascunse în 32 de pachete şi se aflau printre coletele care urmau să ajungă în ţară prin intermediul autoturismului care circula pe ruta Portugalia – Republica Moldova.

Fiind audiat în calitate de martor, şoferul autoturismului a declarat că nu cunoştea despre conţinutul acestor cutii, proprietarul specificînd doar că, în interiorul lor se află produse alimentare, obiecte personale şi de uz casnic. Ultimul urma să ajungă în ţară în aceiaşi zi, însă pe calea aerului.

Ajungînd în republică, şoferul a fost contactat telefonic de proprietarul „drogurilor” şi rugat să tranporte coletele, pentru o remunerare de 5 euro, într-un loc anumit.

În timpul transportării „mărfii” autoturismul a şi fost reţinut de organele de drept, iar peste cîteva ore – şi proprietarul coletelor.

În aceiaşi zi, fiind efectuată percheziţia la domiciliul proprietarului, a mai fost depistată şi ridicată încă o cantitate de aproximativ 1 kg haşiş.

Pe faptul dat, Procuratura sectorului Rîşcani a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare (art.2171 alin.(4) CP).

Astăzi procurorii vor înainta judecătorului de instrucţie un demers privind aplicarea în privinţa „proprietarului” a măsurii preventive sub formă de arest pentru o durată de 30 de zile.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale

Ana Guţu a votat pentru avort


Ana Guțu, șefa delegatiei la APCE, a votat în favoarea avorturilor

AO ”Pentru Familie” vă informează că la 29 Ianuarie curent Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a pus la vot Rezoluția „15 Ani de la Conferința Internațională a Populației și Dezvoltării (recomandarea 1903 (2010))”, menită să promoveze „drepturile și serviciile sexuale și reproductive” sau cu alte cuvinte avortul.

Vă reamintim că Republica Moldova a fost reprezentată la APCE de o delegație compusă din 5 membri: Ana Guțu – PL; Serafim Urechean – AMN; Stela Jantuan – PD; Vitalie Nagacevschi – PLDM; Valeriu Ghilețchi – PLDM.

Cu părere de rău, Ana Guțu, șefa delegației a votat pentru această rezoluție. Valeriu Ghilețchi a votat contra, iar ceilalți trei reprezentanți n-u participat la vot din motive necunoscute.

Suntem întristați și alarmați de votul Dnei Ana Guțu. Facem apel către toate organizațiile neguvernamentale, care apără viața copiilor nenăscuți să se pronunțe asupra acestui caz.

Serviciul de Presă

AO ”Pentru Familie”

http://www.profamilia.md

Încă o sută de burse pentru moldoveni în România


Fundatia Dinu Patriciu ofera 100 de burse studenţilor din Republica Moldova înscrişi la facultăţile din România

Fundaţia Dinu Patriciu ofera începând cu acest an universitar 100 de burse cetăţenilor moldoveni înscrişi la facultăţile din România. Acestea vor fi adăugate celor 5.500 de burse acordate elevilor şi studenţilor români prin intermediul programului “Inventează-ţi Viitorul” demarat în anul 2007.fundatiapatriciu

“Suntem bucuroşi să ne implicăm în susţinerea tinerilor moldoveni cu rezultate academice foarte bune. In felul acesta, programul “Inventează-ţi Viitorul” devine internaţional. Pentru dezvoltarea acestui proiect beneficiem de un parteneriat strategic încheiat cu Fundaţia Familia Sturza din Republica Moldova, organizaţie neguvernamentală cu o misiune similară şi cu un interes deosebit în susţinerea educaţiei” spune Tincuţa Baltag, Director General al Fundaţiei Dinu Patriciu.

Valoarea individuală a bursei este de 300 lei/luna, iar valorea anuală a burselor acordate studenţilor moldoveni care studiază în România este de 270.000 lei, echivalentul a 93.000 USD.

Acordarea burselor “Inventează-ţi Viitorul!” se face prin concurs, fiind selectaţi 100 de beneficiari din totalul candidaţilor eligibili înscrişi. Pentru a putea obţine o astfel de bursă, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii: cetăţenia Republicii Moldova, venitul net lunar pe membru de familie inferior pragului de 1.500 lei moldoveneşti şi media ultimilor doi ani de studiu încheiaţi cel puţin egală cu 9.

Inscrierile pentru bursele acordate în anul universitar 2010-2011 se vor putea face în perioada 20 ianuarie – 15 martie 2010 şi vor avea loc în doua etape: completarea fişei de inscriere on-line pe website-ul www.fundatiadinupatriciu.ro, urmată de imprimarea şi expedierea acesteia prin poştă, alături de restul documentelor din componenta dosarului de candidatură, în termen de 15 zile de la completare (dar nu mai tarziu de 15 martie – data poştei).

Evaluarea dosarelor va avea loc între 15 martie şi 15 iulie 2010, urmând ca lista câştigătorilor să fie publicată în data de 18 iulie 2010 (în cazul candidaţilor elevi în anul terminal al liceului, bursa urmează să fie confirmată la data de 1 octombrie în baza rezultatului repartizării la universităţi în România).

Informaţii suplimentare legate de acordarea acestor burse sunt disponibile pe website-ul Fundaţiei www.fundatiadinupatriciu.ro, la secţiunea dedicată programului naţional de burse private “Inventează-ţi Viitorul!”.

Despre Fundaţia Dinu Patriciu

Fundaţia Dinu Patriciu este o organizaţie neguvernamentala şi apolitică, care sprijină şi promovează educaţia, în toate formele sale, ajutând la formarea unor indivizi cu un pronunţat spirit de iniţiativă, cu o conştiinţă civică deosebită şi un real simţ al responsabilităţii. Fundaţia îşi propune astfel să contribuie la transformarea societăţii româneşti într o societate de cetăţeni creativi şi responsabili, care au capacitatea de a face propriile alegeri. De la înfiinţare, Fundaţia dezvoltă programe ample precum “Inventează-ţi Viitorul!”, “Orizonturi Deschise”, “Sponsorizeaza un copil”, “Educaţia Merită”, “Gala Premiilor în Educaţie”, “Professoria” şi “joburilaorizont.ro” şi îşi propune să continue să contribuie la revitalizarea valorilor sistemului educaţional românesc.

Pentru mai multe detalii privind programele dezvoltate de Fundaţia Dinu Patriciu accesaţi www.fundatiadinupatriciu.ro