Paştele – ziua luminii, ziua bucuriei!


„Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi-a prăvălit piatra de la uşa mormântului…”. Matei 28:2

Piatra a căzut de pe mormânt. Sigiliul pus pe mormânt nu La oprit, moartea nu La putut ţine în adâncurile reci, iar lumina Lui Isus a triumfat în zori de zi şi peste veacuri.

În noaptea de-nviere, Domnul Isus Hristos a rupt lanţurile robiei, a călcat blestemul morţii în picioare, a învins păcatul înviind la o viaţă nouă, o viaţă care ne-a adus în dar mântuirea.
Acum două mii de ani, El a biruit, pentru ca şi noi să fim biruitori. El a înviat ca noi să avem viaţă vecinică. Învierea Lui a copleşit cu bucurie femeile la mormânt, ucenicii aflaţi în drum spre Damasc şi cei 12 apostoli răvăşiţi de pierderea adusă de răstignire. Învierea Lui a adus pacea, a mângâiat durerea şi La proclamat drept Stăpân peste viaţă şi moarte.
Tu, dragă creştine, ai dat la o parte pietrele care te despart de Isus? Ai lăsat lumina caldă a învierii să pătrundă şi în casa ta, în sufletul tău? Lasă lumina acestei sărbători să îţi umple sufletul cu pace şi bucurie.

Paşte fericit!
Hristos a înviat!

Empty_Tomb_Interior_Light_Loop