Biblie veche de 1500 găsită în Turcia


Arheologii din Turcia au găsit o Biblie scrisă acum 1500 de ani în urmă. După opt ani de căutări, relicva a fost confiscată de către polițiștii turci într-o operațiune de reținere a unui grup de contrabandiști în sudul țării.

Cartea este scrisă în limbile aramaică și asiriană și este confecționată din piele subțire. Biblia este nu doar o valoare spirituală, ci și lingvistică și a reușit deja să devină subiectul disputelor teologice.

Vaticanul a cerut autorităților de la Ankara efectuarea  unei analize complexe asupra artefactului găsit. Cercetătorii presupun că ar fi una din Evangheliile pierdute despre care discută de-a lungul secolelor oamenii de ştiinţă.

Biblia se păstrează în Muzeul de Etnografie din Ankara. Experţii spun că necesită un proces lung de restaurare.

O nouă biserică baptistă română în Phoenix, Arizona!


Viaţa spirituală a creştinilor români din metropola Phoenix, capitala statului Arizona, a fost marcată în ultimele luni de două evenimente majore. La constelaţia celorlalte biserici evanghelice existente, s-au adăugat încă două biserici: Agape Christian Center http://www.agapearizona.com (pastor Petru Lascău), şi, recent, biserica baptistă „Viaţa Nouă”.

Evenimentele se circumscriu cu certitudine în planul binecuvântat al lui Dumnezeu, de răspândire şi cunoaştere a preceptelor creştine, de relaţionare şi împlinire spirituală în cadrul diasporei române din statul Marelui Canion.

Duminică, 12 februarie 2012, într-o atmosferă de încredere şi bucurie, de altfel, caracteristică unui astfel de eveniment, aproximativ 100 de credincioşi baptişti au participat la inaugurarea celei de-a doua biserici baptiste din oraşul Phoenix: biserica „Viaţa Nouă”. Fratele păstor Mircea Filip alături de: Nicolae Chera, Mike Hoştiuc, Simi Andronic, Victor Braica, Mircea Moţ şi evanghelistul Mihai Sârbu, au subliniat încă de la început necesitatea postului şi rugăciunii, implementată în armonie, cu laudă şi închinarea prin cântare, acestea constituind desigur garanţia unei lucrări binecuvântate din partea lui Dumnezeu. Încrederea, bucuria şi nu în ultimul rând mulţumirea uşor sesizabilă pe feţele tuturor, amintea cu prisosinţă de un eveniment asemănător, descris în cartea Faptele Apostolilor la capitolul 4, versetele 32, 33 şi 34: „Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet… Apostolii mărturiseau cu putere… Şi un mare har era peste toţi”.

Biserica baptistă „Viaţa Nouă”, prin însuşi numele ei, se doreşte a fi exponenta unei trăiri spirituale exemplare, în concordanţă cu învăţăturile Sfintelor Scripturi, aceasta contribuind desigur la promovarea unei mărturii cu adevărat creştine în întreaga diasporă română din Phoenix şi nu numai! Dumnezeu să binecuvânteze în continuare lucrarea şi mărturia celor două biserici din Arizona: „First Romanian Baptist Church” (pastor Octavian Doboş) şi Biserica Baptistă „Viaţa Nouă”.

Radu Oprea

Phoenix, Arizona