Paşte fericit şi o înviere autentică


Paşte fericit!!!

Îţi doresc doresc din suflet ca lumina şi bucuria învierii să îţi copleşească inima, sufletul, viaţa întreagă şi familia toată. Dumnezeul acestui univers să devină esenţa pentru care trăieşti şi la comemorarea Glorioasei Învieri de acum 2000 de ani inima să îţi cânte de bucurie. Hristos a înviat