LiveText: Seminarul „El-Şadai” la Olăneşti.


Dis de dimineaţă o parte din echipa El-Şadai a luat drumul de la Chişinău spre Olăneşti. O parte din echipă se află deja acolo de ieri, implicaţi în distribuirea bucletelor şi vestirea Evangheliei de la casă la casă.

Astăzi Biserica „Emanuel” din Olăneşti va fi binecuvântată cu o masă bogată din Cuvântul lui Dumnezeu. După binecuvântarea pastorului local prin rugăciune şi o cântare comună, Nicolai Gologan a avut un îndemn la rugăciune prin care a provocat membrii bisericii să mulţumească Domnului şi să laude numele Lui pentru: „Mulţumiţi fraţilor pentru că ne-a salvat, pentru că ne-a făcut copi, pentru că ne-a iertat şi ne-a pregătit un loc în cer, pentru că Numele noastre au fost scrise în Cartea Vieţii prin sângele lui vărsat”.

A urmat un moment de rugăciune când membrii bisericii învioraţi şi încurajaţi au mulţumit Domnului pentru că prin jertfa Lui i-a făcut copii şi acum nu mai sunt orfani şi au acum un Tată în cer.bn nvh

După o cântare de laudă sora Sfeta Sîli a prezentat mărturii şi minuni din tabere. „Cuvântul lui Dumnezeu este Viu şi Adevărat şi aşa cum este El trebuie să Îl credem. La Horjăşti am avut un băiat pocăit abia de trei luni, Vasea. El a citit la Luca că dacă te rogi cu credinţă pentru bolnavi şi vor fi vindecaţi. A venit la tabără din copii aduşi de primării din satele inundate, copii de sinistraţi. Era printre ei un băieţel care nu auzea. Liderii nu ştiau că El nu aude şi l-au strigat să vină la grup, dar el nu a reacţionat. Vasea a văzut că el nu aude şi şi-a amintit ce  a citit de la Luca şi a spus băieţilor care erau prin preajmă. Haideţi să ne rugăm pentru el, că Domnul să îl vindece. L-au înconjorat şi Vasea s-a rugat pentru el. După rugăciune copilul auzea. Vasea s-a aşezat jos şi a început să plângă şi a spus: cum Dumnezeu poate să facă aşa minuni şi prin mine un păcătos.”

Vreau să vă îndemn, să vă apropiaţi de Domnul cu o inimă curată ca să Îl puteţi vedea pe Domnul Isus, ca un Dumnezeu viu şi adevărat. Un Dumnezeu nu doar care vorbeşte frumos, dar şi un Dumnezeu care aduce o căldare de apă, care dă o bucată de pâine, care dă o mână de ajutor şi care arată lui oamenilor dragostea Lui prin acţiune, prin trăire. Sora Sfeta a motivat biserica după adunare să meargă la evanghelizare în sat.

Margareta a împărtăşit mărturia ei cum a vestit evanghelia de la casă la casă în satul ei. „Când sora Sfeta cu fratele Nicolai mi-a propus să merg la mine în sat să vestim evanghelia la mine în sat. Eu am spus, nu cum aşa nu la mine în sat nu pot. Mii ruşine. Şi atunci m-am rugat şi am spus Doamne, cum eu să merg la mine în sat ce o să creadă oamenii despre mine toţi mă cunosc. Da mii ruşine Doamne şi mă tem, eu mă duc la tabere, cu copii dar nu la mine în sat. Dar Doamne totuşi ajutămă te rog să depăşeşte această stare. Dă-mi te rog tu putere şi curaj. Şi pentru că Domnul e credincios a lucrat şi aşa în iunie împreună cu copii de la şcoala duminicală ne-am împărţit în trei echipe şi am mers prin sat. Primele trei case au fost mai greu, dar pe urmă copii nu îşi mai dădeau rând. Erau aşa de nerăbdători să ajungă mai repede la următoarea casă. Domnul ne-a dat multă bucurie după această lucrare, pentru că El este bun şi ne iubeşte şi vrea să ne folosească pentru împlinirea noastră”.

Aliona a recitat o fabulă proaspăt compusă prin care a provocat adunarea la implicare în ogorul Domnului cu titlul: „Slujeşti sau nu?”. Fabula prezintă istoria unui gândăcel mic care trebuia cu o povară mare în spate trebuia să treacă un lan mare. Micuţul gândăcel aştepta şi se ruga pentru un prieten care să îl ajute şi cu care să împartă povara, dar nimeni nu se oferea. Mai mult bondarul l-a amăgit. Plângând el a spus Doamne tu m-ai părăsit? Atunci Domnul i-a zis: „gândăcel slab şi neîţelept, puterea constă în ceea ce ai tu în piept. Acum i-aţi povara-n spate şi treci peste spicele late. Eu am pus putere-n tine, iar tu cauţi ajutor în cine? Bondar, greier, trântor, când la Mine puteai găsi ajutor… Ce-ai dus tu până acum în spate, va face de cunună să ai parte. Ce vrei să fii, rob bun şi credincios sau un neascultător lenos. Acum ascultătorule ce ai decis. De gândăcel ce ai de zis. Nu cumva cu el te-asemeni, şi povara vrei să o împarţi cu oameni? De fapt îţi împarţi cununa… „

Fratele Nicolai Sîli a continuat seminarul predat ultima dată în Biserica „Emanuel” din Olăneşti din Epistola 1 Ioan. Astăzi textul de bază a fost de la 1 Ioan 2: 1-6, iar la bază a avut studiul „Cum pot să cunosc dacă Dumnezeu este Tatăl meu”.

De ce scrie Ioan această epistolă potrivit cu versetul 1? „Vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă totuşi aţi păcătuit este la Tatăl un mijlocitor”. Cum este Domnul Isus? Este mijlocitor, neprihănit, Mântuitor, El este la Tatăl, El iartă păcatul.

Cine este Domnul Isus din versetul 2? Este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre. Domnul Isus mijloceşte între noi şi Tatăl prin jertfa Lui. El spune Tată eu am murit pentru El, Eu l-am răscumpărat, iartă-l te rog Tată. Deci nu doar noi stăm şi ne plângem şi aşteptăm ca să primim iertare şi să avem impresia că rugăciunea noastră nu ajunge mai departe de tavan. Este o lucrare în comun. Noi cerem iertare şi Domnul Isus mijloceşte pentru noi la Tatăl.

Ce ne-a lăsat Domnul Isus în versetul 3? „Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem dacă păzim poruncile Lui”. El ne-a lăsat porunci pe care noi trebuie să le păzim ca să fim mântuiţi. În versetul 5. Noi mergem direct în prezenţa lui Dumnezeu şi El ne ascultă . Nu e nevoie să ne planificăm din timp. El Mijlocitorul ne asigură părtăşia cu Tatăl, în orice vreme pe orice timp.

Cum ştim că suntem în Isus? Din cunoaşterea practică a lui Dumnezeu, din experienţa personală pe care o trăim cu El(v.3). Ştim că suntem în Isus atunci când păzim Cuvântul Lui(v.5). Cine zice că-L cunoaşte şi nu păzeşte Cuvântul Lui este mincinosr şi adevărul nu este în el(4).

Definiţie: „mincinos” – om prefăcut, actor, fariseu. „a cunoaşte” – o cunoaştere intimă, personală.

Atunci când noi îl cunoaştem pe Dumnezeu în mod personal fiecare celulă, fiecare neuron şi tot ce este în mine laudă pe Domnul.

Ioan 5:19, Isus a luat din nou cuvântul şi a le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai”. Isus nu face nimic înafara de voia Tatălui. Voia lui Tatălui este ceea ce-L preocupă pe Isus cel mai mult. Fiul se uită la Tata şi face întocmai. Dumnezeu vrea să privim la Domnul Isus-Mântuitorul, şi să facem întocmai ca şi El, împreuă cu El. Prin Duhul Sfânt ne întăreşte şi ne ajută să facem aceleaşi lucrări pe care le-a făcut şi El. Domnul Isus vrea să facem aceleaşi lucrări ca El şi împreună cu El.

Ioan 8:28. „Isus deci le-a zis: Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învăţat Tatăl meu”. Isus nu face ninic de la Sine, ci doar aceea ce-L învaţă Tatăl. E foarte important când vestim Evanghelia să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El are mare putere. Eu am observat din propria experienţă când merg la oameni şi le vorbesc cu versete din Biblie ei ascultă şi parcă ascund ţigările. Cum încep să le spun întâmplări diferite gata încep să vorbească. Domnul Isus spune „nu fac nimic de la mine”. Vă imaginaţi El e Dumnezeu şi nu face nimic fără încunviinţarea Tatălui. Tot aşa şi noi trebuie să vorbim de la Dumnezeu cum spune la 1 Petru 4:11 „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor”.

Deci noi trebuie să vorbim ca Tata, să facem numai voia lui Dumnezeu. Să nu facem nimic de la noi, şi să rămânem în Isus şi să trăiesc ca Isus.

Definiţie: „a rămâne” – a fi cu El, a trăi cu El, a comunica mereu cu El, a merge peste tot cu El.

Viaţa cu Domnul Isus este practică, dacă spunem că trăim cu El atunci noi o să simţim toată prezenţa lui în fiecare clipă. Dacă Îl chemăm în fiecare detaliu în fiecare clipă să fie cu noi atunci aşa va fi. Doamne vreau să vii să dormi cu mine, să fii cu mine când mă scol, când mănânc, când vorbesc, când merg pe drum. Isus trăieşte prin noi şi atunci Cuvântul Lui are putere prin mine. Nu putem face lucrarea lui Dumnezeu cu puterile noastre. Dumnezeu nu lasă nici o nevoie neîmplinită.

Domnul Isus a venit ca să ne aducă pace, bucurie, neprihănire, un exemplu demn de urmat.

Biserica din Olăneşti a fost fondată în anul 1922 şi este Biserica misionară pentru toată regiunea Căuşeni. Biserica din Antoneşti, Crocmaz şi celelalte sate. Primul pastor al Bisericii avea rudenii la Antoneşti şi a spus că Doamne nu e frumos că rudele mele nu îl cunosc pe Dumnezeu trebuie să merg eu la ei. Si asa inceput lucrarea la Antonesti.

1926 -misionarul nostru a mers la Grigore Bojoncă şi i-a spus să meargă cu el la un botez pe lângă Ucraina. El a mers şi când a ajuns acolo era un frate Evanghelist pe Moldova care dădea botezurile. El i-a întins mâna lui Grigore şi i-a spus mir tebe brat. Fratele Grigore i-a spus, a ea iseo ne brat, şi fratele  Evanghelist i-a răspuns tagda budesi bratam şi întradevăr de atunci Grigore Bojoncă a devenit fratele nostru.

2 comentarii la “LiveText: Seminarul „El-Şadai” la Olăneşti.

  1. Pingback: LiveText: Seminarul “El-Şadai” la Olăneşti. - Ziarul toateBlogurile.ro

  2. Fratii de la tara au nevoie de incurajare Dumnezeu sa ne binecuvinte sa mergem sa incurajam pentru a fi una cu cei care ne-au slujit pe timpuri si au pastrat credinta vie si au si mai raspindit-o prin imprejurimi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s