Cunoscând „ce este scris”


„De asemenea este scris, a zis Isus” (Matei 4:7)

După binecuvântare vine bătălia! Şi Domnul Isus nu a făcut excepţie. După ce a fost botezat, „îndată Duhul a mânat pe Isus în pustie” (Marcu 1:12) şi după ce a postit timp de patruzeci de zile I S-a făcut foame. În acel moment a apărut Satan şi a spus: „Daca eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se faca pâini” (Matei 4:3). Poţi fi sigur că vrăşmaşul se va arăta în momentele tale cele mai vulnerabile. Şi ar fi bine ca atunci să ştii ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu – nu doar fragmente şi citate pe care le-ai auzit la mâna a doua sau a treia. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe .. în neprihănire” (2 Timotei 3:16). Noi luăm părţile din Scriptură care ni se potrivesc stilului nostru de viaţă şi care vin în sprijinul teologiei noastre, dar când vrăjmaşul manipulează Cuvântul lui Dumnezeu şi îl foloseşte împotriva ta, trebuie să poţi spune: „De asemenea este scris”. Trebuie să ştii ce altceva mai spune Dumnezeu. Biblia spune că Satan „va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea înalt, şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea” (Daniel 7:25). Satan ştie că Cuvântul lui Dumnezeu este „o sabie cu două tăişuri” (Evrei 4:12), dar el tot va încerca să te provoace la duel!

„De asemenea este scris” a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău”. El ştia ce a spus Tatăl şi a refuzat să-l lase pe Satan să-i dicteze răspunsurile, inclusiv ce să mănânce. Care este meniul din care mănânci azi? Te asemeni cu fiul risipitor care mânca ce le dădea porcilor în timp ce Tatăl tău a pregătit un festin pentru tine? Spune-i lui Satan „înapoia mea” (Matei 16:23) şi nu-l mai lăsa să te păcălească cu minciuni şi jumătăţi de adevăr! Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să pătrundă în tine!