Calea spre tron VI


„Am găsit pe David… om după inima Mea” (Faptele Apostolilor 13:22)

Viaţa lui David poate fi rezumată prin următoarele cuvinte: „îl iubesc pe Dumnezeu foarte mult şi orice îmi cere El să fac, voi face”. Poţi tu face o asemenea declaraţie?

Toţi vom muri, dar nu toţi trăim pe deplin. Biblia spune: „Iată cele din urmă cuvinte ale lui David” (2 Samuel 23:1). Ultimele cuvinte ale unui om sunt socotite a fi cele mai importante cuvinte ale sale. În timpul vieţii lui, unul dintre fiii lui David a violat-o pe sora lui, un alt fiu l-a ucis pe altul, soţia lui i-a întors spatele, cel mai bun prieten al lui l-a trădat, împărăţia i-a fost luată, socrul său a încercat să-l omoare, familia l-a respins şi a petrecut mult timp ascunzându-se în peşteri. Acum el ne va vorbi pentru ultima dată. Despre ce oare? Despre Goliat, Saul, Bat-şeba? Nu, ascultă: „Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălţat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui lacov, cuvântul cântăreţului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca lui Israel mi-a zis: „Cel ce împărăţeşte între oameni cu dreptate, cel ce împărăţeşte în frica de Dumnezeu, este ca lumina dimineţii, când răsare soarele în dimineaţa fără nori; ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolţească din pământ verdeaţă. Măcar ca nu este aşa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuşi El a făcut cu mine un legământ veşnic, bine întărit în toate privinţele şi tare. Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea?” (2 Samuel 23:1-5). Aceste cuvinte au fost introduse în Scriptura pentru aceia dintre noi care mai avem până să ajungem desăvârşiţi, dar ale căror inimi nu încetează să înseteze după Dumnezeu.