Calea spre tron I


„Am găsit pe David .. om după inima Mea” (Faptele Apostolilor 13:22)

De fiecare dată când Dumnezeu descrie un om ca fiind „după inima Lui”, studiază-l cu atenţie. Să ne uităm la viaţa lui David.

El a avut un început umil, dar un sfârşit glorios. David a început ca cioban şi a sfârşit ca rege. Şansele ca acest lucru să se întâmple erau aproape nule. În vremurile acelea, ciobanii se aflau atât de jos pe scara valorică încât nu aveau dreptul să depună mărturie într-un proces; cuvântul lor nu era considerat demn de încredere. Totuşi, David a ajuns să scrie cei mai răspândiţi şi mai îndrăgiţi psalmi ai tuturor timpurilor. Când îl inviţi pe Dumnezeu în viaţa ta, El îţi anulează datoriile trecutului şi îţi rescrie viitorul, dar tu trebuie să alegi ceea ce a ales El pentru tine. Între Pavel şi David exista un contrast interesant. Înainte de a-L întâlni pe Hristos, Pavel împrăştia o sămânţă sălbatică, dar apoi a trăit o viaţă exemplară. David a devenit rege la treizeci de ani. Totuşi, timp de patruzeci de ani cât a stat pe tron el a experimentat cea mai mare decădere, iată doua lecţii pe care trebuie să le învăţăm: 1) Nu te grăbi să judeci. Nu s-a terminat decât atunci când spune Dumnezeu că s-a terminat. Istoria lui David este o avertizare la adresa păcătosului, o mustrare pentru cei ce se cred neprihăniţi prin fapte, o mărturie a dreptăţii lui Dumnezeu care nu ne va lăsa să scăpăm de consecinţe şi a dragostei Sale care nu ne va părăsi niciodată. 2) Dumnezeu poate transforma răul în bine. El poate lua toate experienţele tale, atât pe cele pozitive, cât şi pe cele negative şi le poate face să lucreze spre bine, fie spre binele tău, fie spre binele altora. Când cauţi să împlineşti planul lui Dumnezeu în ciuda slăbiciunilor tale, El va face ca toate lucrurile să” lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28).