Trebuie să ştii cu te confrunţi


„Luaţi toată armătura lui Dumnezeu” (Efeseni 6:13)

În ciuda marii treziri spirituale din Samaria, Simon vrăjitorul îşi practică încă meseria. „El vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei” (Faptele Apostolilor 8:9-11). Cum au reacţionat apostolii la această situaţie? Au evitat-o? Au trăit liniştiţi cu răul în mijlocul lor? Nu, ci s-au confruntat cu el, prin puterea lui Hristos, spunând: „Pocăieşte-te, deci … să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale” (Faptele Apostolilor 8:22). Şi Simon s-a pocăit. Un doctor bun identifică problema, apoi o tratează. Forţele răului din jurul nostru sunt reale şi trebuie să ştim cum să le facem faţă. Iţi mai aduci aminte de omul acela îndrăcit care locuia în mormintele din Gadara, pe care l-a vindecat Domnul Isus? Duhurile din el au făcut două lucruri care merită remarcate. Mai întâi, ele s-au prezentat ca fiind „Legiune… pentru că suntem mulţi” (Marcu 5:9). Legiunea era o divizie din armata romană, bine pregătită şi echipată, care primea ordinele de la Cezar. In al doilea rând, „îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela” (Marcu 5:10). Şi asta pentru că îşi făcuseră o cetate acolo. Poţi face o paralelă spirituală? Nu te poţi angaja în bătăliile spirituale dotat cu arme fireşti şi să te aştepţi să câştigi. Faptul de a-l învinovăţi pe Satana pentru problemele tale este numai o scuză, dar faptul de a nu-l vedea în acţiune în situaţia în care te afli te face lipsit de putere.

Pentru a te lupta şi a câştiga, trebuie să ştii cu ce te confrunţi. Trebuie să vezi dincolo de ceea ce este evident şi să vezi ceea ce se întâmplă de fapt. Ai de luptat împotriva „căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea” (Efeseni 6:12-13).