Fii un creştin informat!


Ultimele ştiri! Fii la curent cu cele mai importante ştiri din spaţiul creştin din întreaga lume. Fii un creştin informat, cu ŞtiriCreştine.ro

Abonează-te pentru o porţie bună de ştiri în fiecare zi, de la Ştiri Creştine. În fiecare zi la ora 19:00 Ştiri Creştine îşi aduce direct în e-mail cele mai importante ştiri din lumea creştină. Fii un creştin informat! Un creştin informat înseamnă, un creştin puternic. Fii un creştin puternic, în rugăciune pentru cei persecutaţi, bucurânde-te cu cei ce se bucură, plângând cu cei ce plând prin Ştiri Creştine.

A ieşit de sub tipar „Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalişti” în limba rusă.


Asociatia Presei Independente (API) anunţă despre editarea variantei în limba rusă a „Ghidului de stil cu norme etice pentru jurnalişti” (ediţia în limba română a fost lansată la sfârşitul anului trecut). Ediţia în limba rusă a ghidului include un set unitar de reguli din punct de vedere al normelor lingvistice ale limbii ruse, stilului jurnalistic, standardelor etice şi al conduitei profesionale, recomandate tuturor jurnaliştilor şi studentilor facultăţilor de jurnalism din Republica Moldova.

„Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalişti” este structurat în trei capitole – „Stilul jurnalistic”, „Etica jurnalistică” şi „Alte norme de conduită profesională”. Culegerea are şi patru anexe – un ghid de bune practici privind relatările despre copii, care rezumă şi dezvoltă, în context local şi naţional, principiile etice în relatările despre copii, elaborate de UNICEF; un set de recomandări pentru un discurs media echilibrat din punct de vedere al genului; un ghid de design şi paginare, cu reguli pe care ar trebui să le cunoască nu doar machetatorii, ci şi redactori şi reporterii de ziar; precum şi o selecţie din legislaţia în vigoare a Republicii Moldova care include prevederi legale care vizează sau au tangenţă cu activitatea jurnalistică. Redactorii şi reporterii vor găsi în această culegere răspunsuri la multe din întrebările şi situaţiile dificile din punct de vedere profesional, de care se ciocnesc în activitatea lor editorială de zi cu zi. Studenţii vor învăţa mai multe despre regulile limbajului jurnalistic, normele de stil ale limbii ruse, etica şi conduita profesională corectă.

Ghidul de stil editat de API este prima publicaţie de acest fel în Republica Moldova. In străinătate, redacţiile multor instituţii de presă îşi elaborează propriile ghiduri şi le utilizează ca instrumente de autoreglementare internă, în scopul asigurării unui stil clar şi coerent al produsului jurnalistic, ceea ce este în beneficiul cititorului, dar şi al redacţiei.

Redacţiile şi jurnaliştii care doresc să intre în posesia „Ghidului de stil cu norme etice pentru jurnalişti” se pot adresa la API (telefon: 22-09-96). Distribuţia este gratuită.

„Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalisti” a fost editat în cadrul unor proiecte, finanţate de Civil Rights Defenders (Suedia) şi UNICEF-Moldova.