Conferinţa de tineret în judeţul Rezina


În data de 8 ianurie 2010, în incinta Bisericii „Lumina Adevărului” din oraşul Rezina, s-a desfăşurat conferinţa de tineret pe comunitate cu tema „Tinerii de astăzi în asemănarea lui Iosif şi fecioarei Maria”.

La conferinţa organizată de pastorul Bisericii „Isus Salvatorul” din Şoldăneşti, au participa peste 80 de tineri din Bisericile: „VIno şi vezi” Mateuţi, „Lumina Evangheliei” s. Păpăuţi, „Isus Salvatorul” Şoldăneşti, „Lumina Adevărului” Rezina şi din satele Cinişeuţi, Cuizăuca, Sârcova, Pripiceni şi Cricova. Tot în cadrul acestei conferinţe a fost ales liderul de tineret pentru judeţul Rezina, Alexandru Catană.

Programul a cuprins un timp de laudă şi închinare prin muzică, jocuri, scenete teatrale. Tinerii din fiecare Biserică au pregătit câte un scurt program festiv alcătuit din cântări, poezii, scenete şi jocuri.

Mesajul Biblic a fost predicat de liderul invitaţilor speciali de la Cricova, Oleg Reuţchii. Următoarea conferinţă de tineret va avea loc în luna aprilie.

Fii un creştin informat!


Fii un creştin informat! Citeşte şi abonează-te la Ştiri Creştine, prima Agenţie ce difuzează informaţii din lumea creştină. Suntem aici ca să te informăm. Infomează-te ca să fii un creştin puternic. Implică-te şi tu în lucrarea lui Dumnezeu, prin informare, rugăciune sau chiar şi mai mult. Fii un creştin puternic, fii un creştin informat!!!

Abonează-te la Ştiri Creştine, şi primeşte în fiecare zi sinteza zilei prin email!!!

Este timpul să pleci


„Veniţi singuri la o parte… şi odihniţi-vă puţin” (Marca 6:31)

Luca scrie: „Isus a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile, şi au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei. Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Impărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:42-43). Uită-te la viaţa lui Hristos: controlul pe care L-a exercitat, criticile pe care Le-a stârnit, comuniunea cu Dumnezeu de care S-a bucurat, apoi urmează-I exemplul!

Domnul Isus a spus „nu” unor lucruri bune, pentru a putea spune „da” lucrurilor corecte. Nu este uşor. Dumnezeu doreşte să părăseşti locul unde te afli, dar tu rămâi; sau poate El doreşte să rămâi, dar tu pleci. Acest cuvânt „pustiu” nu înseamnă părăsit, ci doar liniştit; un loc în care să te gândeşti, să te rogi, să-L asculţi pe Dumnezeu, să îţi iei energie şi să porneşti din nou. Iadului nu-i place să te vadă că te opreşti!

Richard Forester arată că în societatea contemporană diavolul este specialist în trei lucruri: gălăgie, grabă şi mulţime. Dacă ne poate ţine legaţi de cantitate, el este mulţumit. El implantează contoare în minţile noastre. Auzim ticăitul neobosit care ne spune grăbeşte-te, grăbeşte-te, timpul înseamnă bani. Dar Domnul Isus se opune curentului spunând: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Vei merge? Il vei urma pe Cel care „se ducea în locuri pustii, şi Se ruga” (Luca 5:16). O mie de glasuri îţi vor spune să nu te duci. Ignoră-le!