Du-mă pe stânca…


Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.

Psalmii 61

1. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!

2. De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!

3. Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului.

4. Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale. – (Oprire)

5. Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculţi juruinţele, Tu îmi dai moştenirea celor ce se tem de Numele Tău.

6. Tu adaugi zile la zilele împăratului: lungească-i-se anii pe vecie!

7. In veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea şi credincioşia Ta să vegheze asupra lui!

8. Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău, şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.

De Doina Bejenaru Publicat în Fără categorie

APEL către jurnalişti şi instituţiile mass-media


Consiliul de Presă din Republica Moldova face apel către jurnalişti şi instituţiile mass-media să respecte drepturile de autor şi să nu admită cazuri de plagiat în activitatea lor jurnalistică.

Consiliul de Presă a fost sesizat de către unele instituţii mass-media referitor la acte de preluare neautorizată şi cu încălcarea reglementărilor dreptului de autor a unor articole şi ştiri din ediţiile electronice ale ziarelor şi agenţiilor de presă. Consiliul de Presă îi îndeamnă pe jurnalişti şi instituţiile mass-media să respecte prevederile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi ale codurilor etice pentru jurnalişti. Amintim că Legea privind dreptul de autor stabileşte că „autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra operei sale, acesta rezultând din însuşi faptul creării ei”. Codul principiilor de etică profesională al jurnalistului din R. Moldova prevede că plagiatul este inadmisibil, iar „jurnalistul va face trimiteri la numele autorului, ori de câte ori va face uz, într-un fel sau altul, de o lucrare a colegului său”. Totodată, Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalişti recomandă jurnaliştilor să nu imprime, multiplice sau distribuie anumite materiale, dacă nu au „un acord (verbal sau în scris) cu autorul acestora în ceea ce priveşte drepturile conexe” – http://consiliuldepresa.md/ro/documente-coduri.html. În aceeaşi ordine de idei, Consiliul de Presă solicită instituţiilor mass-media printate şi electronice să nu recurgă la preluarea de materiale fotografice fără acordul şi citarea sursei şi/sau autorului.

Consiliul de Presă recomandă ca preluarea fără cost a unor materiale de presă să se realizeze după modelul unor ţări membre ale Uniunii Europene, şi anume în limita maximă de 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa şi autorul informaţiei şi indicat linkul direct la sursă. Preluarea integrală a articolelor sau ştirilor se poate realiza doar în condiţiile unui acord încheiat cu deţinătorul drepturilor.

Telefon pentru relaţii: 22-09-96

Consiliul de Presă este un mecanism de autoreglementare, creat* pentru sporirea responsabilităţii presei din Republica Moldova faţă de cititori prin soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre publicaţii şi cititori, cultivarea culturii dialogului şi respectului reciproc între presă şi consumatorii de media, promovarea jurnalismului de calitate şi a respectării standardelor profesionale şi deontologiei jurnalistice de către ziare, reviste, agenţii de ştiri sau portaluri informaţionale. Din componenţa Consiliului de Presă fac parte nouă persoane, selectate în rezultatul unui concurs deschis. Patru membri ai Consiliului reprezintă mediul jurnalistic, iar cinci membri reprezintă consumatorii de produse mass-media.

* Fondatori ai Consiliului de Presă din Republica Moldova sunt: Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent, Comitetul pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova „CREDO” şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”.

Confruntă-te cu rănile nevindecate


„Doctore, vindecă-te pe tine însuţi” (Luca 4:23)

Ştiai că în Vechiul Testament, preotul nu putea sluji în casa lui Dumnezeu dacă avea râie, care era o rană nevindecată sau o rană care sângera (Levitic 21:20)? De ce? Pentru că atunci când ai râie nu eşti în apele tale. Nu te poţi apropia de alţii ca nu cumva să te loveşti de cineva şi să-ţi cadă pansamentul de protecţie. Nu eşti în starea ta cea mai bună pentru că medicamentul îţi mănâncă vlaga. Te temi să vorbeşti despre boala ta pentru ca lumea să nu te respingă, aşa că porţi o mască, trăieşti o viaţă duplicitară şi devii nesigur. Cel mai rău este că devii atât de ocupat cu lucrarea Domnului şi cu grija pentru alţii încât nu crezi că ai timp să te opreşti şi să te îngrijeşti. Biblia spune: „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi”.

Lucrul acesta vrea să spună că oamenii cu „probleme” nu pot lucra pentru Dumnezeu? Nu, ci dimpotrivă. Cei zdrobiţi sunt aceia care devin maeştrii vindecării. Dar mai întâi trebuie să-ţi găseşti timp să fii vindecat. Domnul Isus a spus că atunci când un orb îl conduce pe un alt orb amândoi cad în groapă (Matei 15:14). Este greu să le vorbeşti altora despre victorie când tu te lupţi încă cu problemele nerezolvate ale trecutului. Când încă sângerezi nu poţi trata problemele oamenilor cu aceeaşi credinţă agresivă cu care ai fi făcut-o dacă ţi-ai fi rezolvat deja problema. Este greşit să ai o inimă rănită? Nu, dar este greşit să nu ţi-o vindeci. Aşa că petrece timp cu Dumnezeu şi lasă-L să te vindece pentru ca apoi El să te poată folosi mai eficient în slujirea altora.

Ana Guţu a votat pentru avort


Ana Guțu, șefa delegatiei la APCE, a votat în favoarea avorturilor

AO ”Pentru Familie” vă informează că la 29 Ianuarie curent Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a pus la vot Rezoluția „15 Ani de la Conferința Internațională a Populației și Dezvoltării (recomandarea 1903 (2010))”, menită să promoveze „drepturile și serviciile sexuale și reproductive” sau cu alte cuvinte avortul.

Vă reamintim că Republica Moldova a fost reprezentată la APCE de o delegație compusă din 5 membri: Ana Guțu – PL; Serafim Urechean – AMN; Stela Jantuan – PD; Vitalie Nagacevschi – PLDM; Valeriu Ghilețchi – PLDM.

Cu părere de rău, Ana Guțu, șefa delegației a votat pentru această rezoluție. Valeriu Ghilețchi a votat contra, iar ceilalți trei reprezentanți n-u participat la vot din motive necunoscute.

Suntem întristați și alarmați de votul Dnei Ana Guțu. Facem apel către toate organizațiile neguvernamentale, care apără viața copiilor nenăscuți să se pronunțe asupra acestui caz.

Serviciul de Presă

AO ”Pentru Familie”

http://www.profamilia.md