Sari din corabie pentru Domnul!


„Când a auzit Simon Petru că este Domnul.. s-a aruncat în mare” (Ioan 21:7)

După ce ucenicii au pescuit o noapte întreagă fără să prindă nimic, Domnul Isus le-a spus: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei” şi au prins 153 de peşti. Aşa funcţionează lucrurile, doar un cuvânt să spună El şi dintr-o dată totul se schimbă în bine.

Apoi citim: „ucenicul, pe care-l iubea Isus, i-a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul şi-a pus haina pe el, şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare” (Ioan 21:7) şi s-a dus direct la Isus. Petru a trebuit să se hotărască fie să lase peştele şi să meargă la Isus, fie să rămână şi să se bucure de lucrul pentru care a muncit. Este o încercare prin care trecem cu toţii după ce ne-am împlinit obiectivele vieţii, năvodul nostru este plin şi în sfârşit am reuşit. Provocarea cu care ne întâlnim este aceasta: rămânem să ne păzim binecuvântările sau sărim din corabie pentru a merge la El şi a ne dărui Lui în întregime?

Pavel vorbeşte pe scurt despre cariera sa: „eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveste râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană” (Filipeni 3:5-6). Realizat din punct de vedere al carierei, Pavel era un om de frunte. Dar ascultaţi-l acum: „acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos” (Filipeni 3:8). Pavel şi-a dat seama că adevărata sa identitate constă nu în realizările sale, ci în relaţia sa cu Isus. Simţi şi tu acelaşi lucru? In acea noapte, la prima vedere Petru riscă să piardă totul, dar totuşi când a ajuns la ţărm L-a găsit pe Isus ocupat, pregătea mâncarea! Orice ai nevoie, găseşti la Dumnezeu. La orice lucru renunţi, Dumnezeu îţi va da o răsplată mult mai mare. Lucrurile la care eşti dispus să renunţi vor determina în ultimă instanţă lucrurile pe care El ţi le va încredinţa.