Încă o sută de burse pentru moldoveni în România


Fundatia Dinu Patriciu ofera 100 de burse studenţilor din Republica Moldova înscrişi la facultăţile din România

Fundaţia Dinu Patriciu ofera începând cu acest an universitar 100 de burse cetăţenilor moldoveni înscrişi la facultăţile din România. Acestea vor fi adăugate celor 5.500 de burse acordate elevilor şi studenţilor români prin intermediul programului “Inventează-ţi Viitorul” demarat în anul 2007.fundatiapatriciu

“Suntem bucuroşi să ne implicăm în susţinerea tinerilor moldoveni cu rezultate academice foarte bune. In felul acesta, programul “Inventează-ţi Viitorul” devine internaţional. Pentru dezvoltarea acestui proiect beneficiem de un parteneriat strategic încheiat cu Fundaţia Familia Sturza din Republica Moldova, organizaţie neguvernamentală cu o misiune similară şi cu un interes deosebit în susţinerea educaţiei” spune Tincuţa Baltag, Director General al Fundaţiei Dinu Patriciu.

Valoarea individuală a bursei este de 300 lei/luna, iar valorea anuală a burselor acordate studenţilor moldoveni care studiază în România este de 270.000 lei, echivalentul a 93.000 USD.

Acordarea burselor “Inventează-ţi Viitorul!” se face prin concurs, fiind selectaţi 100 de beneficiari din totalul candidaţilor eligibili înscrişi. Pentru a putea obţine o astfel de bursă, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii: cetăţenia Republicii Moldova, venitul net lunar pe membru de familie inferior pragului de 1.500 lei moldoveneşti şi media ultimilor doi ani de studiu încheiaţi cel puţin egală cu 9.

Inscrierile pentru bursele acordate în anul universitar 2010-2011 se vor putea face în perioada 20 ianuarie – 15 martie 2010 şi vor avea loc în doua etape: completarea fişei de inscriere on-line pe website-ul www.fundatiadinupatriciu.ro, urmată de imprimarea şi expedierea acesteia prin poştă, alături de restul documentelor din componenta dosarului de candidatură, în termen de 15 zile de la completare (dar nu mai tarziu de 15 martie – data poştei).

Evaluarea dosarelor va avea loc între 15 martie şi 15 iulie 2010, urmând ca lista câştigătorilor să fie publicată în data de 18 iulie 2010 (în cazul candidaţilor elevi în anul terminal al liceului, bursa urmează să fie confirmată la data de 1 octombrie în baza rezultatului repartizării la universităţi în România).

Informaţii suplimentare legate de acordarea acestor burse sunt disponibile pe website-ul Fundaţiei www.fundatiadinupatriciu.ro, la secţiunea dedicată programului naţional de burse private “Inventează-ţi Viitorul!”.

Despre Fundaţia Dinu Patriciu

Fundaţia Dinu Patriciu este o organizaţie neguvernamentala şi apolitică, care sprijină şi promovează educaţia, în toate formele sale, ajutând la formarea unor indivizi cu un pronunţat spirit de iniţiativă, cu o conştiinţă civică deosebită şi un real simţ al responsabilităţii. Fundaţia îşi propune astfel să contribuie la transformarea societăţii româneşti într o societate de cetăţeni creativi şi responsabili, care au capacitatea de a face propriile alegeri. De la înfiinţare, Fundaţia dezvoltă programe ample precum “Inventează-ţi Viitorul!”, “Orizonturi Deschise”, “Sponsorizeaza un copil”, “Educaţia Merită”, “Gala Premiilor în Educaţie”, “Professoria” şi “joburilaorizont.ro” şi îşi propune să continue să contribuie la revitalizarea valorilor sistemului educaţional românesc.

Pentru mai multe detalii privind programele dezvoltate de Fundaţia Dinu Patriciu accesaţi www.fundatiadinupatriciu.ro