Biserica „Buna Vestire” după un an de la înfiinţare.


Astăzi Biserica „Buna Vestire” a sărbătorit un an de la deschidere. Tinerii îmbrăcaţi în costume naţionale au creat atmosfera de sărbătoare, încă de la intrare.  La bucuria Bisericii sau alăturat peste o sută de prieteni. Printre oaspeţii de onoare se numără deputatul în Parlamentul Republicii Moldova şi Preşedintele Federaţiei Europene Baptiste, Valeriu Ghileţchi, Episcopul Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova, Ion Miron, şi pastorul Bisericii „Betania” din Chişinău, Nicolae Vozian.

Tânără, dedicată, misionară, foarte activă, înflăcărată în răspândirea evangheliei prin orice oportunitate, sunt doar câteva aspecte care descriu Biserica „Buna Vestire”. Iar această descriere reiese din realizările care le-au acumulat pe parcursul unui an de activitate, prezentate astăzi de pastorul Bisericii, Vasile Filat.

S-a născut ca şi Biserică la 11 ianurie 2009, în laboratorul unui medic creştin.  După un an au oficiat două botezuri, fac lucrarea de misiune în trei localităţi, desfăşoară seminare în şcoli, universtităţi şi orfelitate cu copii, tinerii şi profesorii. Au trimis misionari şi peste hotare. Iar prin ziarul Liber, duc Evanghelia săptămânal bolnavilor din spitalele de la Malina Mică. Deşi sunt puţini, dărnicia lor a întrecut aşteptările tuturor. Săptămânal editează 500 de exemplare a Ziarului Liber, care îl distribuie gratis bolnavilor din spitalele ce se află în imediata apropiere a Bisericii.

Atât tinerii, cât şi familiştii sunt permanent în mişcare. Cursuri de engleză şi computere, sport, seminare în şcoli, împletite cu studiul Biblic sunt doar câteva lucrări, prin care duc Cuvântul lui Dumnezeu la oameni. Astăzi sau bucurat şi au mulţumit lui Dumnezeu pentru toate minunile Lui făcute în viaţa Bisericii pe parcursul acestui an. Iar prietenii ai venit cu mesaje de felicitare şi încurajare de a merge înainte cu aceeaşi râvnă. Cea mai mare dorinţă a lor, este ca la anul să aibă un locaş de închinare.

De Doina Bejenaru Publicat în Ştiri

Președintele interimar l-a felicitat pe primul Președinte


Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, a adresat un mesaj de felicitare primului Preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naştere. În mesaj se arată:

Stimate domnule Mircea Snegur, Vă adresez cele mai cordiale felicitări şi urări de bine cu ocazia celei de-a 70-a aniversări.

În această zi de mare semnificaţie pentru Dumneavoastră, doresc să Vă exprim întreaga consideraţie pentru contribuţia inestimabilă pe care aţi adus-o la cauza renaşterii noastre naţionale, inclusiv, în pofida împotrivirii înverşunate, de o agresivitate bestială, a centrului imperial şi a forţelor şovine locale, la declararea limbii române drept  limbă  de  stat în  Republica  Moldova  şi  la  trecerea  ei la grafia latină.

Ulterior, activitatea multilaterală pe care aţi desfăşurat-o, îndreptată spre dobândirea şi consolidarea, în condiţii deosebit de vitrege, a suveranităţii şi independenţei Patriei noastre – Republica Moldova, a necesitat din partea Dumneavoastră, pentru a iniţia şi a înfăptui numeroase reforme de pionerat, mult curaj, dârzenie, perseverenţă, înţelepciune şi spirit creator, calităţi de care aţi dat dovadă cu prisosinţă.

Dăruirea cu care V-aţi consacrat cauzei renaşterii naţionale, îndeplinirii multiplelor şi extrem de responsabilelor atribuţii în calitate de prim Preşedinte al Republicii Moldova, V-au adus aprecierea şi respectul binemeritat din partea tuturor adevăraţilor patrioţi ai  acestui  meleag  mult  încercat.

Profit de acest fericit prilej pentru a-mi exprima convingerea că şi în viitorii ani, pe care Vi-i dorim să fie cât mai mulţi la număr, veţi fi un militant activ în cadrul cohortelor forţelor democratice, patriotice şi naţionale, astfel încât, parcurgând drumul ce ne va purta spre împlinirea aspiraţiilor sacre ale neamului nostru, să simţim întotdeauna alături, ca reazăm de nădejde, umărul Dumneavoastră.

În această zi deosebită, Vă urez Dumneavoastră şi întregii Dumneavoastră familii, care, după cum aţi mărturisit chiar săptămâna aceasta, Vă este „împărăţia de suflet”, multă sănătate, fericire, succese şi bunăstare”, se spune în încheierea mesajului de felicitare al Preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, adresat primului Preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.

Secţia Relaţii cu Mass-media a Parlamentului Republicii Moldova

Harul de a pune în practică


„Rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi” (Luca 6:28)

Nu se poate să treci prin viaţă fără să suferi. Dar dacă crezi că ceea ce ţi-a făcut acea persoană a fost rău, aşteaptă să vezi ce va face amărăciunea. Ea îţi va amplifica durerea, îţi va afecta atitudinea, îţi va controla starea de spirit şi te va face să-ţi pierzi prietenii. Puţine lucruri sunt mai rele decât cineva care doreşte doar să vorbească despre „ce mi-au făcut mie”. Debarasează-te de listele cu greşelile altora. Arde-le! Dacă ştii unde le-ai ascuns, asta înseamnă că nu ai renunţat încă la ele. Domnul Isus a spus: „Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:14-15).

„Dar tu nu ştii prin ce am trecut”. Nu, dar când citeşti Scriptura descoperi prin ce a trecut Isus. Ai vrea să compari viaţa ta cu a Lui? Unii din cei pe care i-a vindecat au susţinut moartea Lui. Chiar şi ucenicii Lui L-au abandonat când situaţia a devenit dificilă. Apoi adaugă la toate acestea povara purtării păcatelor întregii omeniri şi ai mai mult de un motiv să simţi amărăciune. Dar El a predicat iertarea – de pe o cruce! Iar Cuvântul Lui pentru tine astăzi este: „binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoar-ce-i şi pe celălalt. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi” (Luca 6:28-30). Poate spui: „Este greu de făcut”. Da, dar Dumnezeu îţi va da harul de a pune în practică!