Biserica „Buna Vestire” după un an


Mâine, 17 decembrie 2010, Biserica Creştină Evanghelică Baptistă „Buna Vestire” v-a sărbători un an de la deschidere. Cu această ocazie vor avea un serviciu de sărbătoare, la care eşti invitat şi tu.

Te invităm să fii parte la bucuria fraţilor şi surorilor mâine, la ora 10:00. La eveniment vor participa mai mulţi pastori din Bisericile din Chişinău şi episcopul UBCEB din Moldova, Ion Miron.

Pentru mai multe detalii citiţi www.bunavestirea.md

Preotul Nichita în Republica Moldova


Astăzi a sosit la Chişinău într-o nouă călătorie prin Republica Moldova, preotul Nichita. Iar de mâine, îşi începe misiunea cu Biserica „Golgota” din Chişinău, care se află în sectorul Telecentru, str. Ialoveni 2. Serviciul de închinare va începe la 10:00 dimineaţa.

Seara îl puteţi întâlni şi asculta în cadrul serviciul de la ora 17:00 în Biserica „Isus Salvatorul”, Chişinău. Luni, 18 ianuarie, se va afla în satul Pituşca. Marţi, 19 ianuarie va vizita Biserica din Rezeni. Miercuri merge la Corjăuţi. Iar începând cu joi, până duminică se va afla în sudul Moldovei. Duminică, 24 ianuarie, la ora 10:00 dimineaţa se va afla în Biserica din satul Giurgiuleşti. La ora 15:00 în Biserica „Harul” din satul Colibaşi. Şi la ora 17:00 la Biserica din satul Vadul lui Isac.

Preotul Nichita are o mărturie impresionantă despre întâlnirea lui personală cu Domnul Isus prin intermediul Sfintei Scripturi. Veniţi să cunoaşteţi cum Dumnezeu i s-a descoperit prin Cuvântul Lui, Biblia şi cum explică importanţa cunoaşterii Sfintelor Scripturi. Vino tu şi familia sau prietenii tăi, pentru a cunoaşte pe Dumnezeu. Vino să afli cum a trecut de la tradiţii şi ritualuri la adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu.

Calea romană a mântuirii


„Darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică” (Romani 6:23)

Simţi că viaţa ta este goală? Tânjeşti după pace, după siguranţa că păcatele îţi sunt iertate şi că ai o casă pregătită în ceruri? Astăzi pune-ţi încrederea în Hristos ţi fă-L Domnul vieţii tale. „Cum?” întrebi tu. Ia-o pe drumul român al mântuirii (care se găseşte în epistola către Romani). Pasul 1: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Trebuie să recunoşti că toţi oamenii sunt păcătoşi în adâncul lor şi că au nevoie disperată de un Mântuitor. Pasul 2: „Lucrează din greu să-ţi umpli viaţa de păcat, iar pensia ta va fi moartea. Dar darul lui Dumnezeu este adevărata viaţă, viaţa veşnică, dăruită de Isus” (Romani 6:23). Evanghelia înseamnă „vestea cea bună” şi aceasta este vestea cea bună: păcatele tale (absolut toate) au fost plătite la cruce.

Pasul 3: „Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Nu poţi câştiga mântuirea prin fapte bune şi nu o poţi merita printr-un caracter bun. Dumnezeu ţi-o oferă pe gratis. Tot ce trebuie să faci este să o primeşti prin credinţă.

Pasul 4: „Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El, nu va fi dat de ruşine.” In adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă” (Romani 9:9-12).

Acum roagă-te în felul următor: „Doamne, îmi predau viaţa Ţie. Vino în inima mea. Prin credinţă primesc darul vieţii veşnice. Mulţumesc pentru că ai făcut pace între Tine şi mine, în Numele lui Isus. Amin”.