Sari din corabie pentru Domnul!


„Când a auzit Simon Petru că este Domnul.. s-a aruncat în mare” (Ioan 21:7)

După ce ucenicii au pescuit o noapte întreagă fără să prindă nimic, Domnul Isus le-a spus: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei” şi au prins 153 de peşti. Aşa funcţionează lucrurile, doar un cuvânt să spună El şi dintr-o dată totul se schimbă în bine.

Apoi citim: „ucenicul, pe care-l iubea Isus, i-a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul şi-a pus haina pe el, şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare” (Ioan 21:7) şi s-a dus direct la Isus. Petru a trebuit să se hotărască fie să lase peştele şi să meargă la Isus, fie să rămână şi să se bucure de lucrul pentru care a muncit. Este o încercare prin care trecem cu toţii după ce ne-am împlinit obiectivele vieţii, năvodul nostru este plin şi în sfârşit am reuşit. Provocarea cu care ne întâlnim este aceasta: rămânem să ne păzim binecuvântările sau sărim din corabie pentru a merge la El şi a ne dărui Lui în întregime?

Pavel vorbeşte pe scurt despre cariera sa: „eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveste râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană” (Filipeni 3:5-6). Realizat din punct de vedere al carierei, Pavel era un om de frunte. Dar ascultaţi-l acum: „acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos” (Filipeni 3:8). Pavel şi-a dat seama că adevărata sa identitate constă nu în realizările sale, ci în relaţia sa cu Isus. Simţi şi tu acelaşi lucru? In acea noapte, la prima vedere Petru riscă să piardă totul, dar totuşi când a ajuns la ţărm L-a găsit pe Isus ocupat, pregătea mâncarea! Orice ai nevoie, găseşti la Dumnezeu. La orice lucru renunţi, Dumnezeu îţi va da o răsplată mult mai mare. Lucrurile la care eşti dispus să renunţi vor determina în ultimă instanţă lucrurile pe care El ţi le va încredinţa.

Sesiunea „Cum să studiem un subiect dificil în Biblie”.


Peste 30 de studenţi ai Institului Biblic Inductiv „Precept Ministies” Moldova, pentru a doua săptămână participă la a IX-a sesiune „Cum să studiem un subiect dificil din Biblie”. Alături de învăţătorii Vasile şi Anastasia Filat, aceştia fac o călătorie minuţioasă prin cartea Faptele Apostolilor, urmărind venirea, lucrarea şi manifestarea Duhului Sfânt în Biserica primară şi Evanghelia după Ioan, partea a II-a.În fiecare zi de la 9:00 până la 16:00 cu Biblia şi manualele în mână, cercetează cu o pasiune deosebită Scripturile pentru a descoperi în ele, adevărul lăsat de Domnul Isus fiecăruia care vrea să creadă şi să fie mântuit. Miercuri şi Joi, studenţii au participat la distribuirea Ziarului Liber în spitale şi căminele studenţeşti, o lucrare iniţiată de Biserica „Buna Vestire” din Chişinău.

Din manualul „Cum să abordezi un subiect dificil din Biblie” bazat pe cartea Faptele Apostolilor, am învăţat despre venirea, lucrarea şi manifestarea Duhului Sfânt în Biserica primară. Apoi am văzut aceleaşi lucruri în contextul întregii Biblii, şi am urmărit venirea şi lucrarea Duhului Sfânt, de la Geneza, prin cărţile istorice, profeţi, evanghelii şi epistole.Mâine toţi vor susţine examenul. Astăzi la încheiera cursului, cu o bucurie şi încântare deosebită au împărtăşit impresiile şi lucrurile noi care le-au învăţat la acest curs. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate care s-au făcut. Mulţumim din suflet învăţătorilor noştri Vasile şi Anastasia Filat, pentru dragostea şi dedicarea lor în ucenicizarea noastră.

Impresiile studenţilor vedeţi video pe http://www.precept.md

De Doina Bejenaru Publicat în Ştiri

Dumnezeu a dat o biruinţă în Europa


Astăzi Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, avea planificată pe agenda zilei votarea a două rezoluţii prin care să admită sintagma „orientare sexuală” ca şi criteriu de discriminare şi a doua rezoluţie care este pro avort. Ieri creştinii din Moldova au stat în post şi rugăciune, pentru ca Dumnezeu să nu îngăduie acest rău în Europa şi în ţara noastră. Puţini oameni conştientizează consecinţele pe care le vom suporta dacă aceste legi vor intra în vigoare.

Dumnezeu a mai dat o biruinţă astăzi. Nu e o biruinţă deplină pentru noi, dar este totuşi o biruinţă. Dumnezeu a mai dat un pic de timp creştinilor să acţioneze, şi celor care sunt pentru acest rău să mai aibă timp de cercetare şi pocăinţă. Motivul invocat de moderatorul adunării, pentru amânarea votării a fost lipsa traducerii în limba engleză şi franceză a documentelor necesare.

Astfel aceste rezoluţii vor mai sta pe agenda de aşteptare până în luna aprilie. Vă invit să priviţi materialul Video de la plenara CE de astăzi. Nu uitaţi să vă rugaţi în continuare. Puterea răului este mare. Dar Domnul Isus a biruit lumea şi noi o vom birui. Din toţi cei care au vorbit astăzi, doar trei sau patru au fost contra acestor rezoluţii şi au apărat moralitatea.

Profită de harul de a sta în spărtură. Video de la plenara APCE – 27.01.2010

Un Cuvânt care mi-a schimbat viaţa.


În fiecare zi, lucrăm, alergăm, mâncăm la repezeală sau câteodată şi uităm. Viteza vieţii în secolul nostru, i-a amploare cu fiecare zi din ce în ce mai mult. Muncim şi alergăm ca să trăim, şi în alergarea noastră uităm să mai trăim. Ajungem să obosim de noi înşine, şi nu mai trăim ci existăm. Lăsăm ca lucrurile importante să treacă pe lângă noi, şi nu ne bucurăm de tot ce ne-a dat Dumnezeu în dragostea Sa pentru noi.

Ai trăit aşa experienţă în viaţa ta? Te regăseşti în afirmaţiile de mai sus? Eu am fost pe acolo, dar am găsit o soluţie şi vreau să o împărtăşesc cu tine. Anul 2009 a fost cel mai greu episod din viaţa mea. Aglomerarea şi stresul pentru că nu reuşesc să fac tot, mă obosea şi mă  din eficienţă. Aveam nevoie acută de odihnă emoţională, fizică şi spirituală.

În vacanţa de iarnă am lăsat toate responsabilităţile în urmă şi am plecat la sudul Moldovei pentru o săptămână de studiu intensiv la a opta sesiune din cadrul Institului Biblic Inductiv „Precept Ministries” din Moldova. Acolo am studiat cursul „Legământ”. Înţelegerea legămintelor lui Dumnezeu este asemenea găsirii pietrei din capul unghiului clădirii, care ţine totul împreună. Odihna, bucuria, şi biruinţa aparţin credincioşilor care Îl cunosc într-adevăr pe Dumnezeu ca un Dumnezeu credincios, care Îşi ţine legământul.

Cursul este alcătuit din 11 lecţii. Manualul în sine este o istorie a legâmintelor dintre Dumnezeu şi oameni, şi dintre oameni şi oameni încă de la începuturi. Legământul în sine este un act de dragoste din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii.

La acest curs am descoperit caracterul minunat a lui Dumnezeu de Tată. Am descoperit câtă răbdare are faţă de noi oamenii nerecunoscători şi neascultători. Dumnezeu este cel care i-a iniţiativa de a încheia legământ cu oamenii. Şi venea să încheie legământ cu oamenii, atunci când aceştia se aflau în situaţii dificile. Legământul cu Dumnezeu este o corabie de salvare. Pentru Noe a însemnat salvarea vieţii. Pentru Avraam, urmaş, ţară, o seminţie aşa cum nici nu a visat. Pentru poporul Israel salvarea din robie. Pentru noi, prin Domnul Isus mântuire din robia păcatului.

Cursul „Legământ” îţi poate schimba cursul vieţii tale. Dacă ai obosit şi nu mai vezi lumina în capătul tunelului, nu uita în legământul cu El poţi primi tot de ce ai nevoie. În legământ Dumnezeu este prieten, tată, ocrotitor, iertător, binefăcător. Dacă alegi să închei legământ cu Dumnezeu, te asigur că doar vei câştiga.

Te invit în fiecar vineri la Biserica „Isus Salvatorul” la ora 16:00 să studiem lucrurile minunate ale lui Dumnezeu pe care nu le-a lăsat în Cuvântul Său. Vino cu no să facem o călătorie prin veacuri să vedem legăminte, tradiţii şi obiceiuri care îşi au originea în Dumnezeu. Vino să Îl regăseşti pe Dumnezeul tău, şi identitatea ta în EL.

De Doina Bejenaru Publicat în Fără categorie