Nevoile de rugăciune pentru bisericile persecutate.


LUMEA ISLAMICĂ: Creştinii pot fi persecutaţi de către militanţii musulmani, pot suferi descriminări la angajare si din partea legii.

Rugaţi-vă ca Domnul să împiedice căile Talibanului în ţările în care acesta doreşte să preia control, aşa ca Afganistan şi Pakistan.

Rugaţi-vă ca Domnul să lucreze în continuare cu putere printre oameni din ţările Islamice, aşa ca să fie ridicaţi lideri politici care să slujească poporului.

Rugaţi-vă ca Domnul să binecuvânteze convertirea popoarelor din Iran şi Arabia Saudită. Cereţi Domnului ca ei sa fie instrumente de binecuvântare (sare), transformare (dojdie), şi adevăr (lumină) în comunităţile lor. (Matei 5:13-16).

Rugaţi-va pentru popoarele unde terorismul Al-Qaida este intens, aşa ca Irak şi Algeria, şi unde militanţii musulmani aţâţă violenţă asupra creştinilor, aşa ca Nigeria, Egipt si Somalia. Rugaţi-vă pentru potecţie, înţelepciune, aprovizionare şi perseverenţă pentru victimele atacurilor şi pentru cei care şi-au pierdut persoanele dragi din cauza persecuţiei violente.

„Eu ştiu că Dumnezeu este cu mine în toate situaţiile” – a spus un băiat din Nigeria a cărui familie a fost martirizată de către musulmani.

LUMEA COMNUNISTĂ: Creştinii pot fi persecutaţi de comunişti şi de autorităţi ideologic opuse Creştinismului.

Rugaţi-vă ca Domnul să dea autorităţilor Chinezeşti înţelepciune divină, ceea ce are de a face cu problemele dificile ale acestei naţiuni mari şi multi-culturale. Ca să fie securitate cu justiţie, să se simtă dezvoltarea şi ca libertatea religioasă să fie recunoscută peste toată naţiunea.

Rugaţi-vă ca Domnul să fie refugiul şi puterea acelor puţini creştini care sunt prizonieri în Eritrea şi Korea de Nord.

Rugaţi-vă pentru vindecarea rănilor fizice şi emoţionale, şi ca Duhul Sfânt să le liniştească inimile.

Rugaţi-vă ca biserica să continuie să crească în mijlocul suferinţelor şi oprimărilor in popoarele din Vietnam şi Turkmenistan. Ca cei creştinii să arate dreptatea lui Cristos în mijlocul popoarelor care se confruntă cu corupţia, dictatura şi nedreptatea. (Filipeni 2:12-14).

„Eu Îl laud pe Dumnezeu pentru că El niciodată nu ne-a lăsat” – a spus un păstor fost prisonier.

LUMEA HINDUSĂ: Creştinii pot fi persecutaţi de către militanţii Hinduşi, şi pot suferi descriminări si din partea legii.

Rugaţi-vă ca Domnul să protejeze creştinii din Nepal şi India, unde majoritatea sunt fricosi, săraci şi fără „cuvânt”. Rugaţi-vă ca ei să nu se simtă abandonaţi, ci să rămână în pacea şi grija Tatălui lor.

Rugaţi-vă ca Domnul să trezească oamenii din India, să vada pericolul milinanţilor Hinduşi şi să se roage ca propaganda anti-creştină să fie respinsă in schimbul adevărului, deschiderii, armoniei şi libertăţii.

Rugaţi-vă pentru biserica din India să crească în rugăciune, solidaritatea, înţelepciune, har şi perseverenţă in faţa suferinţelor.

Rugaţi-vă pentru oamenii din Nepal ca să fie uniţi etnic şi religios, si nefiind ameninţaţi de naţionalismul Hindus vor găsi multă bucurie în libertate. Cereţi Domnului să le dea înţelepciunea Sa mare din cer şi curaj misionarilor din Nepal şi ca sa binecuvânteze martorii Săi.

„Chiar dacă nu mai avem casă, prezenţa lui Isus în inimile noastre este un motiv de alinare pentru noi” – spune o creştină al cărei soţ a fost ucis şi al cărei casă a fost distrusă de către militanţii Hindu în Orissa, India.

LUMEA BUDDISTĂ: Creştinii pot fi persecutaţi de către militanţii Budişti, pot suferi descriminări şi din partea legii.

Rugaţi-vă ca creştinii din Burma să fie susţinuţi, în siguranţă şi binecuvântaţi cu credinţă, pace şi asigurarea de dragostea şi prezenţa lui Dumnezeu în vieţile lor.

Rugaţi-vă ca Domnul să protejeze creştinii din Shri-Lanka de naţionaliştii Buddişti ca să poată să se închine şi să mărturisească pe Cristos în libertate şi siguranţă. Ca Domnul să împuternicească Biserica din Sri-Lanka ca împăciuitor, ca să arate lumina adevărului în mijlocul conflictelor etnice de lungă durată.

Rugaţi-vă ca biserica din Butan să fie indrăzneaţă, să fie un agent înţelept şi senzitiv la binecuvântări în mijlocul presărilor şi opoziţiilor. Rugaţi-vă ca Duhul lui Cristos să infiltreze şi să transforme budiştii, înmuind şi iluminând inimile lor şi să le aducă la pace şi progrese.

„Dumnezeu a fost atât de bun cu noi, că nu ne mai este frică de dificultăţi” – a spus

Burmese, un pastor persecutat.

ALTELE: (Creştinii pot fi persecutaţi şi din alte motive)

Rugaţi-vă pentru Creştinii de pe teritoriile nesigure ale Palestinei unde sunt presaţi din toate părţile. Rugaţi-vă ca credinţa lor să nu fie dărâmată de exodul creştinilor amici şi ei vor rămâne martori tari ai păcii şi dragostei lui Cristos.

Rugaţi-vă pentu Creştinii în Mexico, Colombia şi Insulele Filipine, că ei îşi riscă viaţa mărturisind despre Cristos în locurile ostile lui Dumnezeu şi Cuvântului Lui. Rugaţi-vă, chiar dacă vor fi refuzaţi, presaţi pentru credinţa, să-şi pună nădejdea în Domnul, că el ţine cazul lor sub control. (Psalm146).

„Nu este uşor, dar ştim sigur că suntem în mâinile lui Dumnezeu” – a spus un fost partizan, acum pastor în Colombia.

Cuvântul sădit I


„Primiţi.. Cuvântul sădit” (Iacov 1:21)

„Cuvântul sădit se auto-susţine. El nu are nevoie de parantezele omului sau de sprijinul altora pentru a-l valida. În timp ce Domnul Isus mergea pe apă spre ucenicii Săi care se aflau în barca, Petru a spus: „Doamne .. dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape” (Matei 14:28). Isus i-a spus un singur cuvânt: „vino!” iar Petru a început să umble. I-a fost frică? Ţie nu ţi-ar fi? Dorinţa lui a fost mai mare decât teama. Este tot ce ai nevoie pentru a începe. O dorinţa pentru Dumnezeu care este mai mare decât dubiile şi limitările tale. Ceilalţi ucenici probabil nu au crezut că Petru poate face lucrul acesta. Într-adevăr cei care se temeau pentru siguranţa lui nu doreau ca el să încerce, iar cei care concurau cu el nu doreau ca el să reuşească. Adevărul este ca ceilalţi ucenici nu au înţeles cine îl chema pe Petru; ei credeau că Isus este „o nălucă” (Marcu 6:49). Iată o lecţie pentru tine: când Dumnezeu îţi dă un cuvânt şi păşeşti în consecinţă, nu te aştepta ca toată lumea să-l valideze. Este normal să-ţi doreşti ca anumiţi oameni să vadă ceea ce vezi tu şi să creadă ce crezi tu. Dar în acest verset Dumnezeu te pregăteşte pentru neînţelegerile pe care le vei avea cu cei care nu înţeleg ceea ce ţi-a spus Dumnezeu. Dumnezeu spune: „Nu voi confirma ceea ce ţi-am spus prin ei. De fapt, nici nu vreau ca ei să fie de acord cu ce ţi-am spus”. Relaxează-te. Încrede-te în Dumnezeu. Poate vrei să ai parte de toate acele sisteme de sprijin extern, dar adevărul este că nu ai nevoie de ele!