Medicii la consultaţie spirituală


Primul weekend din luna octombrie medicii creştini sau adunate pentru a avea un timp de consultaţie spirituală cu Tatăl ceresc. Conferinţa Naţională cu participare Internaţională a întrunit peste 100 de medici şi a abordat tema: „Valori creştine în practica medicală”.

În rugăciune

În rugăciune

Cu această ocazie au fost onoraţi cu prezenţa de doctorul Demosthenes Katsarkas împreună cu soţia lui din Tesalonic, Grecia, studenţi de la Iaşi şi mulţi alţii. Printre vorbitori cu mesaje de creştere spirituală se numără episcopul UBCEB, Ion Miron; Preşedintele Federaţiei Europene Baptiste, Valeriu Ghileţchi şi pastorul şi coordonatorul lucrării de misiune în Europa de Est, Tomaz Gerson.

Conferinţa a avut drept scop echiparea oamenilor în halate albe, într-un ucenic a lui Cristos. Ucenici care să se lase folosiţi de Dumnezeu ca instrumente pentru vindecare trupească şi sufletească. Mesajele, pauzele muzicale şi tot programul în întregime a adus o înviorare sufletească pentru cei care în fiecare zi sunt folosiţi pentru mângâierea celor aflaţi în durere. În închinare lucrătorii muzicali au fost conduşi de Familia Cojocari, Natalia Golovaciuc, Nicolai Tacu, Familia Pavliuc şi Corul Bisericii „Isus Salvatorul”.

doctor Demostenes Katsarcas

doctor Demosthenes Katsarcas

Doctorul Demosthenes Katsarkas a declarat pentru ziarul nostru că se simte onorat să fie prezent la acest eveniment. El este directorul unui spital creştin din Tesalonic în ultimii 30 de ani. În fiecare dimineaţă şi seară prin sistemul de sonorizare din spital, timp de trei minute se transmite câte un mesaj evanghelistic. Iar în echipa de lui are doar şase medici creştini şi mai multe surori medicale care cunosc pe Domnul. Şi-ar dori să ia echipa din Moldova cu el în Grecia. Mai este pastorul Bisericii Evanghelice din Tesalonic şi atunci când este întrebat cum combină activitatea de medic cu cea de pastor, spune că Domnul Isus la fel a venit şi a fost pastor şi medic pentru oameni, şi aşa rămâne a fi până azi şi pentru veci.

La conferinţă au participat şi studenţi a Facultăţilor de medicină din Chişinău şi Iaşi. Cu toţii au rămas foarte impresionaţi de atmosfera care a dominat evenimentul şi de mesajele spirituale pe care le-au auzit. Chiar şi cei care au fost pentru prima dată într-un context creştin sau bucurat mult că au acceptat inivitaţia şi au declarat că şi-ar dori să mai participe la asemenea evenimente. Studenţii de la Iaşi au fost anunţaţi în ultimul moment, dar au organizat o echipă şi au venit cu mare bucurie.

Atât studenţii, medicii de la Emanuel şi prietenii acestora au fost impresionaţi de metoda folosită la această conferinţă, şi au fost foarte bucuroşi de hrana spirituală primită. Societatea Interconfesională a Medicilor Creştini „Emanuil” din Republica Moldova, organizează anual asemenea conferinţe, la care sunt invitaţi şi colegii lor din spitalele publice.

Poza comună, toţi participanţii la conferinţă

Poza comună, toţi participanţii la conferinţă

De Doina Bejenaru Publicat în Ştiri

Piedici în calea rugăciunilor ascultate(6)


„Fără credinţă este cu neputinţă să fim placuţi Lui” (Evrei 11:6)

Dumnezeu doreşte să fie crezut! Biblia spune: „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”. Credinţa este o forţă spirituală puternică. Este lucrul la care răspunde Dumnezeu. Dar trebuie să ne aşteptăm ca credinţa noastră să fie pusă la încercare. Vrăjmalşul ne va întuneca minţile cu îndoieli şi teamă. Atunci trebuie să ne cercetăm inima să vedem ce ne spune. Putem crede Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre chiar şi atunci când mintea noastră îl pune la îndoială. Aşadar trebuie să ne bazăm pe ceea ce se găseşte în inima noastră, nu în mintea noastră. Nu trebuie să dăm crezare îndoielilor noastre; trebuie să ne punem îndoielile sub semnul întrebării şi să-L credem pe Dumnezeu!

Uneori îndoiala începe prin distragerea atenţiei. Când nu mai băgăm în seamă promisiunile lui Dumnezeu, începem să ne îndoim. Când ne gândim tot mai mult la problemele noastre, credinţa noastră începe să şovăie. Trebuie să ne concentrăm asemenea unui laser asupra promisiunilor lui Dumnezeu, puterii Lui şi dorinţei Lui de a lucra în numele nostru – şi doar să privim la problemele noastre. Nu le negam existenţa, dar refuzăm să le acordăm prea mare atenţie, Iacov scrie: „Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale” (Iacov 1:6-8). Trebuie să ne ancorăm în ceea ce ne spune Dumnezeu şi să nu ne lăsăm purtaţi în toate părţile când împrejurările încep să se schimbe.

Europa fără misiune, se întoarce la păgânism.


Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi a Fiului şi al Sfântului Duh. Matei 28:19

intervievat: Tomaz Gerson, robul Domnului Isus.

realizat de: Doina Bejenaru, Liber.

Intro: Misiunea sau Marea trimitere a fost ultimă poruncă lăsată de Isus Cristos ucenicilor la înălţarea la cer. Această poruncă este valabilă şi astăzi pentru toţi cei care se numesc creştini. În interviul ce urmează aflaţi, cum este aplicată această poruncă în Europa de Est şi ce înseamnă misiunea pentru creştini, de la misionarul Tomaz Gerson.

Tomaz Gerson, misionar internaţional

Tomaz Gerson, misionar internaţional

Ce este misiunea pentru un creştin?

Misiunea după mine este ceea ce a fost misiune pentru Domnul Isus. El a venit cu acest plan ca să stăvilească Împărăţia lui Dumnezeu în inima oamenilor. A trimis ucenicii să propovăduiască vestea bună în toată lumea. În calitate de creştini trebuie să fim ascultători şi să împlinim această trimitere, astfel continuăm misiunea care a început-o El pe pământ. Să fii un misionar, înseamnă să fii ascultător de Domnul Isus şi să ai ca mottou pentru viaţă ultima Lui poruncă „Duceţi-vă şi faceţi ucenici în toată lumea”. Fiind misionar îmi arăt dragostea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele meu şi astfel împlinesc cea mai mare poruncă lăsată de El: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Un misionar trebuie să fie ca un pescar. Un pescar de oameni, să meargă la marea pierzării şi să îi pescuiască pentru împărăţia lui Dumnezeu.

Sunteţi în Moldova pentru tradiţionalul seminar cu misionarii, spuneţi-ne mai multe despre acest eveniment?

Da, ieri am avut o conferinţă cu misionarii din cadrul UBCEB din Moldova pe baza cărţii Ezechiel. Ezechiel a fost un slujitor a lui Dumnezeu şi am focalizat discuţia conferinţei pe tema: „Experienţele slujitorului cu Dumnezeu”. TImp de 12 ani de când colaborăm cu Moldova am mai organizat asemenea conferinţe pe baza cărţii Neemia, care a durat aproape un an şi pe baza cărţii Ieremia. La următoarea întâlnire vom discuta despre „Suveranitatea lui Dumnezeu”. La seminar au participat peste 30 de misionari şi ceea ce mă motivează mereu să mă întorc pentru aceste întâlniri în Moldova, este progresul lor şi rezultatele frumoase pe care le au în slujirea lor. Vin aici o dată la trei, patru luni şi de fiecare dată sunt încujarat de progresul lucrătorilor de aici.

Povestiţi-ne despre lucrarea de misiune din Europa?

Europa este un teritoriu care întoarce spatele lui Dumnezeu. Chiar dacă este un teritoriu stăpânit de materialism, secularism ştiu că e planul lui Dumnezeu ca europenii să cunoască evanghelia. Sunt împietriţi şi indiferenţi de Cuvântul lui Dumnezeu, dar mai sunt şanse multe pentru ca europenii să fie mântuiţi. Dacă să fac o abordare pesimistă în Europa sunt multe biserici care mor. În Olanda, casele de rugăciuni sunt vândute şi transformate în localuri pentru scopuri păgâne. La moment în Olanda au rămas doar 2000 de biserici. Aceasta este o poveste tristă, se întâmplă în multe ţări din Europa, pentru că este o europă materialistă fără Dumnezeu. Europa se întoarce la păgânism, un păgânism camuflat de modernism sau post-modernism. Privind la partea pozitivă a monedei, există şi o veste bună. Domnul Isus a spus: „Eu voi zidi biserica mea, şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui”. Matei 16:18. Şi cu adevărat biserica lui Cristos supraveţuieşte. Pentru Europa de Vest o speranţă reală este Europa de răsărit. În multe ţări din Europa se simte o trezire spirituală provocată mai mult de emigranţii din mai multe părţi ale lumii. Uneori ne pare rău că dragii noştri pleacă în Europa pentru un câştig mai bun, dar cred că trebuie să ne rugăm pentru ei ca câştigul să fie mai mult sufleteşte. În Portugalia este cea mai mare comunitate de moldoveni şi în Spania, Italia aceste comunităţi se adună să laude pe Dumnezeu şi astfel sunt o mărturie frumoasă. Nu ştiu dacă există un proiect de misiune la nivel european în cadrul Federaţiei Baptiste Europene. Dar sper că Valeriu Ghileţchi, fiind ales în funcţia de preşedinte a acestei federaţii, să motiveze liderii spirituali ai Europei pentru o lucrare de misiune, care ar câştiga Europa pentru Dumnezeu.

Care sunt nevoile pe câmpul de misiune în Europa de Est?

Lucrătorii, misionarii sunt cea mai acută şi urgentă nevoie. Ca şi pe timpul Domnului Isus. Mai mult de 2000 de ani au trecut, dar nevoia rămâne aceeaşi. Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii…”. Luca 10:2. Mulţi renunţă la slujire, se retrag, caută altceva. Aşa cum spune Pavel despre Dima: „Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, şi a plecat la Tesalonic”. 2Timotei 4:10. Cred că motivul pentru care a plecat Dima a fost că a găsit un serviciu mai bun, un câştig financiar mai mare. A fost o descurajare pentru Pavel. Şi acum, la fel ca şi Dima, sunt mulţi care părăsesc lucrarea. Acesta este cel mai mare strigăt către cer pentru timpurile noastre şi bisericile trebuie să simtă responsabilitatea pentru a susţine financiar misionarii şi să se roage pentru ei ca să rămână statornici chemării lui Dumnezeu şi să scoată mai mulţi lucrători în via Lui. Partea financiară nu este un motiv serios pentru a nu face misiune. Un creştin trăieşte prin credinţă, face totul prin credinţă, dacă nu poţi trăi prin credinţă, degeaba mergi în misiune. Dacă vrei să trăieşti pentru Dumnezeu, trebuie să trăieşti prin credinţă, aceasta este unica variantă. Dacă nu porneşti prin credinţă şi nu mergi mai departe prin credinţă nu vei face niciodată o lucrare mare pentru Dumnezeu.

Sunteţi în Europa de Est, în cadrul unui parteneriat dintre aceste ţări şi Brazilia. Care sunt rezultatele acestei colaborări?

Când Dumnezeu m-a chemat să fac misiune internaţională, am primit o dragoste deosebită pentru această parte a lumii. am fost în Polonia, Belarusia şi Rusia şi un timp în Macedonia. Ultimii 14 ani m-am stabilit la Bucureşti împreună cu soţia mea şi de 12 ani concomitent fac lucrarea de misiune prin acest parteneriat şi în Moldova. În Moldova am început cu coferinţe despre dărnicie, am colindat toată ţara cu astfel de seminare. Şi mi se bucură inima pentru ceea ce s-a realizat în aceşti 12 ani. Zeciuiala pe atunci era un subiect care nu se discuta, acum sunt biserici care au puncte de misiune şi misionari pe care îi întreţin. Am avut şi avem o colaborare frumoase. Acum aceste subiecte nu mai sunt un tabu, despre care nu se vorbeşte. Între dărnicie şi misiune este o strânsă legătură, aceste două aspecte nu pot exista una fără alta în viaţa creştinilor. Bisericile s-au trezit pentru dărnicie. Un alt proiect pe care l-am implementat în Moldova a fost „Unitate în Cristos” şi ca consecinţă în sud s-a format o echipă de misionari care se adună regulat, împărtăşesc nevoile şi colaborează între ei. Şi conferinţele organizate regulat cu misionarii au adus roade, văd la ei o creştere spirituală, o mai mare râvnă pentru Dumnezeu. Sunt mai motivaţi să slujească pe Dumnezeu, indiferent de greutăţile pe care le întâlnesc pe câmpul evangheliei. Pentru mine Moldova este o mare realizare, întotdeauna când vin aici uşile sunt deschise pentru orice iniţiativă bună şi asta mă bucură mult. Se ved roade şi osteneala în Domnul nu este în zadar.
În România am plantat o biserică, care acum a ajuns la aproape 100 de membri. Coordonez echipa de misionari şi se văd progrese. Acum lucrez cu o echipă de misionari romi şi mă bucur că şi ei cresc, sunt dispuşi să înveţe şi lucrarea merge bine.

Despre planurile de viitor cu privire la Moldova şi România?

Nu pot să spun acum prea multe despre viitor. După 14 ani îmi pun întrebarea, mai rămân sau plec? Mai discut cu Dumnezeu despre asta. Am vrut să plec din România acum doi ani, dar Dumnezeu nu mi-a dat voie, pentru că lucrarea mea nu era finisată. La moment sunt într-o perioadă de rugăciune şi aşteptare să văd ce vrea Dumnezeu de la mine.  Cu siguranţă nu mă întorc în Brazilia. Dar vreau să ştiu exact ce vrea să facă Dumnezeu cu viaţa mea, am nevoie de o viziune clară.

Care sunt calităţile unui misionar bun?

Un misionar bun trebuie să recunoască că nu este bun. Bun este doar Domnul Isus. Misionarul este un vas de lut, deaceea trebuie sa fie smerit, toată slava îi aparţine lui Dumnezeu. El este un instrument în mâna lui Dumnezeu şi trebuie să aibă caracterul lui Isus Cristos începând cu dragostea. Trebuie să aibă o pasiune mare pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui şi pentru oameni. Un misionar nu trebuie să uite niciodată că el nu este şef, el este un serv. Niciodată nu va fi promovat ca şef. Chiar dacă face o lucrare mare, nu trebuie să uite că şeful lui este Domnul Isus şi el trebuie să fie un slujitor smerit. Aşa capătă trecere înaintea Stăpânului şi Acesta se bucură de el, iar într-o zi să audă aceste cuvinte „rob bun şi credincios” şi să primească răsplata cuvenită de la Domnul. Dumnezeu are nevoie în Europa de cât mai mulţi oameni cu aşa caracter.

P.S. Tomaz Gerson este un pastor-misionar pentru Europa de Est, originar din Brazilia. De 14 ani este stabilit la Bucureşti, şi de 12 ani la fiecare trei luni vizitează Moldova, aici se simte ca acasă. Are o familie frumoasă, împreună cu soţia au trei copii. Timp de 13 ani a slujit ca pastor în Brazilia după care a primit chemarea lui Dumnezeu pentru această parte a lumii. S-a născut într-o familie de pocăiţi. A finisat Institutul Teologic din Brazilia. Acum este coordonatorul echipelor de misionari finanţaţi de Brazilia, în Moldova şi România.