A plecat unul dintre cei mai tari.


Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optezeci de ani”. Ps.90:10(a)

A plecat la Domnul cel mai bătrân păstor din UBCEB, Eustin Aculov. A fost unul dintre cei mai tari. A lăsat în urmă mărturii şi amprente frumoase în viaţa altora. S-a născut la 15 iulie 1914 în satul MIhailovca, raionul Cimişlia. Toată viaţa şi-a dedicat-o slujirii. A fost pastor mai mult de cinci decenii. Cea mai mare pasiune a vieții lui, a fost împărtășirea bunei vestiri cu cei care au nevoie de ea. A plecat acasă la 95 de ani, pentru a se întâlni cu Marele Stăpân pe care l-a slujit cu atâta dragoste. Nu a avut şcoală teologică, dar şi până în ultima clipă a vieţii recita pasaje întregi din Scriptură. Vă invit să cunoaşteţi din mărturiile altora despre un om deosebit, care a câştigat graţia Tatălui nostru şi a trăit fericit până la adânci bătrâneţe.

Familia Aculov

Familia Aculov

Serghei Aculov este unul din cei trei nepoţi creştini a răposatului. Povesteşte despre bunicul cu un sentiment de bucurie şi satisfacţie deosebit. Îşi aminteşte întotdeauna de cuvintele bunicului Eustin când mergeau la Mihailovca, care îi îndemna să vestească celorlaţi fraţi şi verişori despre Domnul Isus. Bunicul a fost un simplu şi sensibil. Întotdeuna puteai să primeşti de la el ajutor sau un sfat bun, biblic, puteai să înveţi multe şi demn de a lua exemplu. A fost întotdeauna foarte calm şi în acelaş timp sigur. Avea o voce tare şi clară. A fost credincios şi în ceea ce priveşte frecventarea adunării – îmi amintesc că fiind deja în vârstă de peste 90 ani odata trebuia să se întoarcă la o jumătate de drum din motiv că nu mai avea putere să stea pe picioare şi să meargă. Era un exemplu pentru mine în ceea ce priveşte credinţa, fidelitatea, dărnicia, viaţa de familie, relaţia cu aproapele… De fapt eu am auzit evenghelia când frecventam biserica şi şcoala duminicală fiind dus acolo de bunica mea din Chişinău(pe linia mamei), care la rândul ei venit la credinţă prin bunelul meu Iustin. Cea mai mare pasiune a vieţii lui a fost Sfânta Scriptură. Ştia multe pasaje pe de rost şi ştia exact unde sunt scrise. Avea şi o capacitate specială de aplica Cuvântul situaţiilor ordinare din viaţă. A fost pasionat şi de vestirea Cuvântului celor care nu ştiu şi nu-l acceptă pe Domnul. Când vorbea, vorbea argumentat.

Nora fratelui Eustin, Olga Aculov, povesteşte despre socrii ei cu emoţii deosebite. Ei au fost părinţii mei. M-au iubit foarte mult, sunt mezina dintre cele patru nurori. Fiecare vară copii mei o petreceau la MIhailovca, pentru al ajuta pe tata la lucrările cu stupii de albine. Întotdeauna aveau grijă să ne trimită pachete cu toate bunătăţile de pe la ţară. Ei au fost exemplele de credinţă prin intermediul cărora Dumnezeu a mântuit-o pe mama mea şi apoi pe mine. Este un erou de credinţă de la care am învăţat primii paşi în viaţa cu Isus, dar şi cea de familie. Iubea foarte mult oamenii şi Cuvântul lui Dumnezeu. Toată viaţa s-a ocupat cu apicultura şi propovăduirea. Pot să zic că şi stupii de albină care îi avea au fost una din pasiunile lui. Întotdeauna am simţit îngrijorarea şi rugăciunile lor pentru mine şi familia noastră. Întotdeauna putea să răspundă la toate întrebările cu exemple din viaţă şi cu bază Biblică.

Cuscra, Elizaveta spune: el a fost trimis pentru mine ca să îmi arate calea vieţii. A fost un om minunat, s-a trudit pentru Dumnezeu şi a slujit ca să fie destoinic pentru orice lucrare bună. M-a condus spre cunoaşterea Domnului şi m-a ajutat să învăţ multe lucruri despre El.

Veceaslav Verenciuc, diacon a Bisericii „Betel” spune că nu cunoaşte foarte multe despre el, dar a auzit multe

Veceslav Verenciuc, diacon al Bisericii "Betel".

Veceslav Verenciuc, diacon al Bisericii "Betel".

lucruri frumoase despre Eustin Aculov de la părinţii şi bunicii lui. În tot ce făcea Biblia era în mintea şi pe buzele lui. Nu am mai văzut un om atât de îmbibat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce făcea, spunea, povestea, învăţa reieşea din Scriptură. În ultimul an de viaţă, când era aici la Chişinău în grija fiicei lui, eu mergeam şi îi aduceam cina acasă. Chiar şi dacă era într-o stare mai grea şi chiar dacă memoria deja ceda, putea să nu cunoască oamenii, dar Cuvântul din Scriptură întotdeauna îl ţinea minte. El singur făcea serviciul pentru cină aşa cum ar fi făcut de la amvon. El nu spunea mare teorie în tot ce vorbea, el vorbea curat Cuvintele din Biblie.

Eustin Aculov a fost unul din cei mai bătrâni pastori din UBCEB din Moldova. Toată viaţa a slujit cu pasiune un Stăpân care şi-a împlinit promisiunea că cei credincioşi vor trăi până la adânci bătrâneţe. A lăsat ca moştenire acestui pământ 5 copii, 11 nepoţi, 10 strănepoţi şi o biserică în satul Mihailovca.

De Doina Bejenaru Publicat în Ştiri

Sărbătoarea mulţumirii la Izvoare, Făleşti.


In data de 27 septembrie 2009, în satul Izvoare, raionul Făleşti, a avut loc sărbătoarea mulţumirii pentru roadele cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu din belşug în acest an, necătând la aceea că au fost puţine ploi. Serviciul a fost condus de către fratele Friptu Iulian, absolvent al Colegiului Teologic Pedagogic în anul 2007, care împreună cu soţia şi copilaşul pe care îl aşteaptă, slujesc în calitate de misionari în această localitate. La sărbătoare au fost invitate bisericile vecine. Au fost prezenţi fraţi şi surori de la Risipeni, Bălţi, Ungheni, Chişinău. Activitatea s-a petrecut la umbra pomilor din ograda Casei de Rugăciune. A fost invitată Formaţia „Maranata” de la Corjăuţi. Fraţii au cântat, au vestit Evanghelia şi au slăvit pe Dumnezeu aşa încât răsuna în depărtare în sat! Au fost prezenţi şi oamenii din sat care care au fost invitaţi personal, de toţi în jurul la 80 de persoane în afară de copii. A fost o zi minunată cu cercetare şi mulţumiri profunde la adresa lui Dumnezeu aşa încât mulţi au avut lacrimi pe obraji, inclusiv şi fratele misionar care a spus că Dumnezeu merită toată lauda pentru că „Noi semănăm cu minuta, dar strângem cu căruţa! Pentru că doar Dumnezeu este acela care face să crească!” Câteva persone din cele invitate din sat au ridicat mâna în semn că au nevoie de Domnul Isus ca să fie iertaţi de păcate. Dumnezeu este minunat şi lucrează în multe feluri! Slăvit să fie El!

De Doina Bejenaru Publicat în Ştiri

Piedici în calea rugăciunilor ascultate(4)


„Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5:14)

Cel de-al patrulea obstacol în calea rugăciunii ascultate este rugăciunea care nu este dupa voia lui Dumnezeu. Biblia spune: „îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva dupa voia Lui, ne ascultă… şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut”. Una din cele mai bune metode de a şti că ne rugăm după voia lui Dumnezeu este când ne rugăm după Cuvântul Lui. Foloseşte un verset, un pasaj sau un principiu din Scriptură pentru a susţine ceea ce aduci în rugăciune, pentru că Dumnezeu spune: „Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc” (Ieremia 1:12).

Uneori există lucruri pentru care dorim să ne rugăm. Dar nu suntem siguri dacă acele lucruri sunt în voia lui Dumnezeu pentru noi potrivit Scripturii. În acest caz, trebuie doar să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă este voia Lui să facem lucrul acesta; şi să ne ajute să fim mulţumiţi de decizia Lui. Augustin a spus: „O, Doamne, ajută-mă să fac voia Ta ca şi cum ar fi a mea; pentru ca Tu să faci voia mea ca şi cum ar fi a Ta”. D.L Moody a spus: „Adu-ţi cererile înaintea lui Dumnezeu şi apoi spune: „Facă-Se voia Ta, nu voia mea”. Cea mai dulce lecţie pe care am învăţat-o în şcoala lui Dumnezeu este să-L las pe Dumenezeu să aleagă pentru mine”.

Când ne rugăm în armonie cu Dumnezeu, vom primi ceea ce cerem. Poate că trebui să aşteptăm, fiindcă timpul lui Dumnezeu este parte din planul Său, dar el se va împlini. Poate spunem: „Nu văd încă nimic, dar Dumnezeu mi-a promis lucrul acesta, aşa că e pe drum”. Iar dacă Dumnezeu nu ne dă ceea ce cerem, El ne va da ceva mai bun dacă umblăm în credinţă şi ne păstrăm o atitudine bună.

Piedici în calea rugăciunilor ascultate (3)


„Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu mar fi ascultat Domnul” (Psalmul 66:18)

Cel de-al treilea obstacol în calea rugăciunii ascultate este păcatul! Lillian Pearsall spune: „Când eram operator de telefonie, un client a vorbit în plus faţă de cât platise, în situaţia unei convorbiri la distanţă, de la un telefon cu plată. În ciuda atenţionărilor mele politicoase, a refuzat să introducă monedele pentru costul suplimentar. El a trântit telefonul enervat şi cu un limbaj abuziv. După câteva clipe, s-a întors catre telefon puţin mai calm. „Operator, vreau să ies din cabina telefonică; voi plăti, dar lăsaţi-mă să ies!” Aparent s-a închis înăuntru din greşeală şi a crezut ca pot controla uşile cabinei telefonice. A plătit bucuros costul suplimentar şi, urmându-mi sfatul, s-a împins în uşă şi s-a eliberat singur”.

Păcatul nemărturisit ne face prizonieri şi Îl ţine pe Dumnezeu departe de noi. Dacă am ascuns păcate în inima noastră, nu ne mai putem ruga cu credinţă că El ne va asculta. Totuşi, dacă îi cerem să ne descopere păcatul, El ne ascultă. Şi când o face, trebuie să-l rezolvăm dacă dorim să avem comunicare deschisă cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne aminteşte de o situaţie în care nu ne-am purtat corect, nu putem să măturăm mizeria sub pres; trebuie să-I mărturisim şi să primim iertarea Lui.

Ceea ce numim „lucruri mărunte”, devin obiceiuri păcătoase şi tipare care ţin toată viaţa. Deci atunci când Dumnezeu ne descoperă păcatul trebuie să ne pocăim şi să ne oprim. Trebuie să tratăm lucrurile serios – şi numaidecât! Aceasta înseamnă să facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca relaţia noastră cu El să nu fie blocată. În felul acesta rugăciunile noastre vor fi auzite şi ascultate.

Cum pot să fac bani pe net??? o istorie reală.


autor: Ion Movilă.

Ceia ce veţi citi mai jos nu e o înşelătorie.

Află cum poţi transforma o sumă neînsemnată de 10$/luna în 11000$/lună folosind o afacere unicăonline pe piaţa internetului.

Am auzit o mulţime de oameni vorbind despre sentimentul oportunităţii de afaceri Global Domains International GDI că nu este cu adevărat în valoare de timp şi efort. Când am auzit aceasta eu am ştiut că fac o mare greşeală. Pur şi simplu ei concentrânduse pe faptul că costul investiţiei în această oportunitate de afacere este prea mic luînd în considerare câştigul imens din această afacere. Cei mai multi marketeri sunt interesaţi în promovarea de produse cu preţuri ridicate pentru a primi comisioane mari. Acest lucru este cunoscut sub numele de modelul de nivelul de sus, care este foarte popular pe internet.
Oportunitatea de afacere GDI nu urmează acest model. Ce-mi place despre GDI că acestea sunt simple. Această afacere cere o investiţie de cost mic de origine că oricine poate începe de oriunde din lume.
De asemenea, GDI oferă oricui posibilitatea de a încerca serviciul lor gratuit timp de 7 zile. Când cineva oferă oportunitatea de a încerca un produs gratuit, cu beneficii depline şi tot ceea ce utilizează GDI şi ceea ce are de oferit, există o şansă bună că vor rămâne în afacere.
De asemenea, această companie a recurs la nivel mondial. Cele mai multe produse de alte companii au limitări ca ţară şi fără posibilitatea de a va extinde pe piaţă mondială pentru a vă vinde produsul, dar în acest caz, această companie este foarte diferit.
Posibilitatea de oportunitate GDI este în principiu un câştigător în ochii mei pentru că este foarte simplu şi oricine o poate face. Tot ce trebuie să ai, este o mentalitate corectă de a face să se întâmple. Deoarece există o taxă neînsemnată, cum ar fi 10 dolari pe lună, oamenii nu doresc să o trateze ca pe o afacere. Făcând astfel ei fac o mare greşeală pentru că 10 dolari pe lună poate schimba literalmente viaţa dumneavoastră dacă veţi decide să faceţi acest lucru posibil.
Trataţi-o ca pe o afacere şi veţi obţine rezultate de afaceri. Dacă sunteţi în cгutarea unui mod de a porni o afacere cu o investiţie de cost mic şi profituri mari, oportunitatea de afaceri GDI este ceva ce ar trebui să arate în serios.

Permiteţi-mi Să Vă Arăt Cum Puteţi Face o Sumă Suplimentară de 3.905$. În Fiecare Lună investind 10$ şi Două ore pe Zi de muncă din Confortul de Acasă Utilizând strategia de afaceri în domeniul marketing „Global Domains Internetional” (GDI).

Accesaţi situl de mai jos pentru a vă informa în detalii despre această afacere, înscriindu-vă gratuit la cursul de afacere veţi afla cum poţi ajunge la un venit pasiv cu ajutorul companiei GDI.

http://www.websiteincome.ws

De Doina Bejenaru Publicat în Diverse