Credinţa(1)


„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite” (Evrei 11:1)

Trebuie să remarcăm două lucruri importante despre credinţă:

1) Credinţa este o încredere. În America, se fac cumpărături în dolari; în Europa, cumpărăturile se fac în euro. Dar în împaraţia lui Dumnezeu, credinţa este „moneda ţării”! De credinţă ai nevoie pentru a face afaceri cu Dumnezeu (Evrei 11:6). Şi ea creşte doar dacă o hrăneşti cu Cuvântul Lui (Romani 10:17).

2) Credinţa trebuie conectată la nădejde. Dacă nu speri nimic, nu ai nevoie de credinţă. Dar credinţa ta trebuie să se bazeze pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a promis lui Avraam că-l va face tatăl multor neamuri, Avraam şi-a petrecut următorii douăzeci de ani aşteptând un fiu, chiar dacă situaţia părea imposibilă. Cum a procedat? a) „..Dumnezeu, în care a crezut ..cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi” (Romani 4:17). Dumnezeu vede acel lucru, iar apoi ţi-l descoperă şi ţie. Iar disponibilitatea Lui de a te binecuvânta cu acest lucru se bazează pe disponibilitatea ta de a-L crede; b) „..împotriva oricarei nădejdi, el a crezut,.. după cum i se spusese” (Romani 4:18). Ce a spus Dumnezeu? Pe aceasta trebuie să se bazeze credinţa ta; c) „..el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape o suta de ani” (Romani 4:19). Poate spui: „Dar având în vedere circumstanţele..”! Nu, crede-L pe Dumnezeu; El este mai mare decât circumstanţele! d) „El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slava lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească” (Romani 4:20-21). Aşa că întăreşte-ţi credinţa prin Scriptură. Dă-I în continuare slava lui Dumnezeu pentru ceea ce ţi-a promis. Stai neclintit. Această credinţă îl onorează pe Dumnezeu şi Dumnezeu onoreaza această credinţă!