Belgia va adera la Centrul Comun de Vize de la Chişinău


La 4 septembrie curent, dna Natalia Gherman, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a avut o întrevedere cu dl Leo D’Aes, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Belgiei în Republica Moldova, cu sediul la Bucureşti.
În cadrul întrevederii, interlocutorii au evidenţiat bunele relaţii existente între RM şi Belgia, marcate de dinamism şi cooperare reciproc avantajoasă, menţionînd necesitatea diversificării dialogului cu entităţile federale belgiene în domenii de interes comun.
Exprimîndu-şi satisfacţia faţă de dezvoltarea ascendentă a relaţiilor bilaterale, Viceministrul a ţinut să menţioneze că preconizata vizită la Chişinău, la începutul anului viitor, a şefului diplomaţiei belgiene, dl Yves Leterme, va deschide noi perspective pentru conlucrarea dintre cele doua ţări atît în domeniul politic, cît şi cel economic.
Un alt subiect al discuţiei l-a constituit dialogul moldo-comunitar, perspectivele de aprofundare a acestuia, inclusiv modalităţile de interacţiune pe parcursul Preşedinţiei belgiene la UE, în a doua jumătate a anului viitor.
În mod special, au fost abordate aspecte referitoare la negocierea noului Acord moldo-comunitar, lansarea dialogului privind liberalizarea regimului de vize cu UE pentru cetăţenii RM, precum şi începutul pregătirilor pentru negocierile Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Ambasadorul Belgiei a informat despre încheierea procedurilor necesare privind aderarea ţării sale la Centrul Comun de Vize de la Chişinău, care va avea loc în primele luni ale anului 2010.

Direcţia Mass-media şi Relaţii cu Publicul

Mihai Ghimpu a felicitat vameşii cu ziua lor profesională.


Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, dl Mihai GHIMPU, a adresat vineri, 4 septembrie, un mesaj de felicitare lucrătorilor Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

mihaighimpuPreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, dl Mihai GHIMPU, a adresat vineri, 4 septembrie, un mesaj de felicitare lucrătorilor Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu ocazia Zilei profesionale a acestora. În mesaj, între altele, se arată:
Cu ocazia sărbătorii profesionale, adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine întregului colectiv al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
Creat la 4 septembrie 1991, sistemul vamal a avut şi are un loc aparte în edificarea unor relaţii corecte şi civilizate cu toate ţările lumii, bazate pe respectarea principiilor statului de drept şi a normelor internaţionale în domeniu. Odată cu creşterea profesională a lucrătorilor vamali, cu extinderea relaţiilor de colaborare internaţională şi implementarea tehnologiilor avansate, s-au perfecţionat metodele şi formele de activitate vamală, orientate spre majorarea acumulărilor la buget, contracararea fenomenelor infracţionale în domeniu, asigurarea securităţii economice a statului.
Astăzi, ajuns la vârsta majoratului, Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie modernă, de tip european, iar lucrătorii lui constituie un colectiv competent, capabil să-şi onoreze obligaţiunile de serviciu la nivelul exigenţelor şi standardelor universal acceptate.
Parlamentul a asigurat şi va asigura în continuare cadrul juridic necesar pentru activitatea eficientă a sistemului vamal.
Vă doresc, stimaţi lucrători ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova, multă sănătate, prosperitate, fericire personală şi ascensiune profesională.

Secţia Relaţii cu Mass Media a Parlamentului Republicii Moldova