10 ani sub aripa Domnului.


Anul 2009 rămâne un stâlp de aducere aminte pentru localitatea Ciorescu, dar în special pentru biserica de aici. Emoţii de bucurie au dominat atmosfera din biserică în aceste zile de sărbătoare. Biserica din Ciorescu a aniversat un deceniu. Pe 8 şi 9 august alături de membrii bisericii au fost fraţi şi surori din diferite biserici, dar şi unii săteni.

Duminică dimineaţa la bucuria bisericii sau alăturat toţi cei trei episcopi de frunte a uniunii: fr. Valeriu Ghileţchi, Ion Miron şi Alexandru Goncearuc. Fiind o filială a Bisericii „Betel” din Chişinău, ca şi multe alte biserici, de la eveniment nu au lipsit părinţii spirituali de la Betel în persoana fratelui Simion Plăcintă.

Biserica locală a pregătit un program evanghelistic foarte bogat, în care sau implicat: corul bisericii, grupul de surori, copii şi tinerii, tinerii de la Goieni şi alţi oaspeţi. Serviciul de seară, dedicat tinerilor, a fost pregătit de grupul de laudă şi închinare a Bisericii „Isus Salvatorul„. Pentru acest serviciu au fost invitaţi personal mulţi tineri din localitaeta Ciorescu. Biserica este păstorită de fratele Mihail Mocanu. La vârsta lui înaintată, mulţi creştini sunt şomeri în biserici. Cineva a spus: „Cu siguranţă, dacă am spune fratelui Mihai că este nevoie undeva de plantat o biserică, el ar fi primul care s-ar oferi să meargă„.

Deşi este o biserică mică, e binecuvântată şi au o clădire foarte frumoasă. Cea mai mare dorinţă a lor este să aibă cât mai mulţi tineri. Dar nu au un slujitor tânăr, care să se ocupe de asta. Totodată se incred în Domnul şi în acest an şi-au propus să înceapă întrunirele de tineret şi studiu biblic în biserica lor. Sub ocrotirea Celui Prea Înalt, nădăjduiesc să crească la număr pentru slava Lui.

De Doina Bejenaru Publicat în Ştiri

Încă o piatră de aducere aminte!


Eu voi zidi biserica mea, şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui. Matei 16:18

Cel mai aşteptat eveniment al anului 2009 din cadrul UBCEB este deja o piatră de aducere aminte. Zilele de 6 şi 7 august vor rămâne date istorice pentru toate bisericile din cadrul uniunii. Cel de-al 31-lea Congres de lucru a avut o misiune foarte importantă, şi anume de a alege un nou episcop.IMG_1197

La congres au fost invitaţi până la 500 de delegaţi din toate bisericile Moldovei. Agenda de lucru a acestor două zile a cuprins următoare activităţi: raporturile de dare de seamă a fostei conduceri; adoptarea modificărilor la Statutul Uniunii; alegerea noului episcop, a Secretarului executiv şi a episcopului adjunct; prezentarea departamentului de surori, tineret şi a Colegiului Teologic Pedagogic din Chişinău, aceasta a fost activitatea primei zile de congres. La ora 7 împreună cu majoritatea bisericilor din Chişinău şi oaspeţii veniţi la congres am sărbătorit „Schimbarea Domnul Isus la faţă” în cadrul unui serviciu de  închinare. A doua zi a evenimentului a avut un program mai leger, dar tot atât de important. Fratele Alexandru Gîrbu, pastorul Bisericii „Betania” a prezentat un „Referat despre biserică”, care va fi discutat şi analizat mai pe larg la congresul din anul viitor. Mulţi fraţi şi-au dorit să fie alături de noi în aceste clipe istorice, aceasta fiind imposibil din diferite motive ei ne-au felicitat prin intermediul camerei de luat vederi şi telegrame. Prin această cale au fost alături de noi fraţii din România, Ucraina, Rusia, Olanda, Croaţia, SUA şi alte ţări. Fotoaparatele au fixat pozele istorice al celui de-al 31-lea congres cu noua conducere şi oaspeţii, după care au urmat mesaje şi rugăciune pentru noua conducere a uniunii şi a departementelor din componenţa acesteia. Cadouri şi cuvinte de mulţumire au primit cei ce şi-au încheiat slujirea în cadrul uniunii, aceştia fiind fratele Valeriu Ghileţchi şi Anatol Andriuţă. Congresul s-a încheiat cu un cuvânt din partea noului episcop, Ion Miron şi rugăciunea de încheiere a celei de-a 31-a piatră de aducere aminte din istoria UBCEB din Moldova.

IMG_1702

De la eveniment nu a lipsit nici lauda şi închinarea, rugăciunea şi mesajele de zidire. Timpul de laudă şi închinare a fost condus de familia Petru şi Viorica Bragaru, la care au mai participat Viorica Eremencu, de la Biserica din Căuşani şi grupul de băieţi de la Biserica „Betania”. Iar în pauzele muzicale au evoluat interpreţii: Andrei Jilihovschi, biserica „Isus Salvatorul”; Oxana Burlacu, biserica „Izvorul Vieţii”; Nina Vlas, biserica penticostală „Filadelfia”; Ala Bragaru, biserica din Cojuşna.

Printre oaspeţii de onoare şi vorbitori se numără Episcopul BCEB din Ucraina, Veceslav Nisteriuc; Episcopul onorific a BCEB din Moldova, fratele Victor Popovici; Simion Bilti, pastorul Bisericii „Isus Salvatorul” din oraşul Renton, SUA; Episcopul Bisericilor Creştine Evanghelice Penticostale din Moldova, ???… Tradiţional la asemenea evenimente importante se invitau persoane publice. În acest an prin binecuvântarea lui Dumnezeu avem doi fraţi ce deţin mandatul de deputat în noul parlament instituit la 29 iulie 2009 prin alegerile anticipate. În calitate de persoană publică a fost invitat fratele Veceaslav Ioniţă, care a mulţumit pentru susţinere şi a îndemnat participanţii la congres să se roage în continuare pentru că lupta în acest ogor al lui Dumnezeu abia a început.

IMG_1712

Atmosfera a fost dominată de bucurie în aceste două zile. Congresul s-a desfăşurat în incinta primei Biserici din Chişinău „Betel”. Cârma uniunii pentru următorii patru ani va fi condusă de fratele Ion Miron. Vice-episcop a rămas fratele Alexandru Goncearuc, iar secretarul general al uniunii va fi ales la congresul din anul viitor. La funcţia de episcop au fost înaintaţi doi păstori a bisericii „Isus Salvatorul”, Vitalie Fedula şi Ion Miron. Liderul naţional de tineret a fost ales Mihai Caraivan, ex liderul pe regiunea Cahul. La întrunirea din septembrie vor fi întăriţi liderii de tineret pe regiuni. Următorul congresa de lucru va avea loc la anul în luna martie sau aprilie.

Îndemnul acestui congres a fost:

IMG_1588

De Doina Bejenaru Publicat în Reportaj