„Pescari de oameni” în acţiune.


Pescarii de oameni” este un grup de fraţi şi surori din bisericile raionului Călăraş. Totul a început de la o simplă provocare. Anul trecut la conferinţa anuală pentru misionari a UBCEB, Sergiu Tutelea a primit o provocare, şi a decis să o pună în aplicare. A adunat echipa de lucru, au trecut studiul şi au făcut un plan de acţiune. Şi-au propus un scop măreţ, să vestească evanghelia la 3000 de oameni din raionul Călăraşi. Se adună, o oră studiază cursul după care divizându-se pe echipe merg prin satele care nu au biserici evanghelice şi împărtăşesc vestea bună a Domnului Isus celor ce au nevoie de ea.Изображение 208

În luna iunie au făcut un record. Timp de trei zile au vizitat 10 sate şi au vestit evanghelia la 400 de persoane. Disponibilitatea oamenilor variază de la sat la sat. În unele sate lasă totul şi te ascultă, dar în altele trebuie să oferi ceva în loc. Ca de exemplu: într-o localitate un frate s-a apropiat de nişte bărbaţi care săpau un canal. Când ia întrebat dacă vor sa asculte vestea bună, unul din ei a spus, păi dacă ai săpa şi tu în locul meu atunci aş sta şi eu cu Biblia în mână. Atunci fratele a spus, uite eu îţi dau Biblia şi tu citeşti cu voce tare sa audă toţi ceea ce îţi spun eu, iar eu o să sap în locul tău. Aşa şi au făcut. Cel care avea nevoie de vestea bună şi la început se împotrivea, a citit singur şi a citit şi pentru alţii din Cuvântul lui Dumnezeu. După această întâmplare echipa a plecat în centrul satului unde vine autobuzul de la oraş. Când oamenii coborau din transport au văzut o fememie cu o geantă foarte grea. I-a propus să o ajute, după puţină ezitare a acceptat, iar în timp ce mergeau pe drum a împărtăşit cu ea vestea bună. Până la urmă a ajuns din nou în faţa şantierului unde lucrau acei bărbaţi şi cel care citise era soţul acelei femei. Astfel Dumnezeu a făcut ca în acea zi şi soţul şi soţia să audă vestea bună a avengheliei.

Изображение 249

Echipa este diversă şi ca vârstă şi ca maturitate spirituală. Prin această lucrare urmăresc lărgirea împărăţiei lui Dumnezeu şi totodată creşterea de ucenici. După prima parte de studiu biblic se divizează în grupuleţe câte trei, un lider şi doi ucenici. Acum după câteva ieşiri ucenicii mai mici au şi ei dorinţa să vestească evanghelia, unii din ei îşi doresc şi ei să fie lideri. De la începutul anului au avut câteva evanghelizări planificate, în timpul cărora au evanghelizat peste 600 de persoane.

Изображение 205

Fac această lucrare cu dorinţa de a împlini marea chemare pe care Domnul ne-a dat-o tuturor atunci când s-a înălţat la cer: „…Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sânt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin„. Matei 28:19-20

De Doina Bejenaru Publicat în Ştiri

Opriţi intoxicaţia cu informaţie falsă


Chisinau, 15 Iulie 2009 — Tineretul Democrat, organizaţia de tineret a Partidului Democrat din Moldova, organizeaza flash-mobul „Opriti intoxicatia cu informaţie falsă”, joi, 16.07.2009, ora 12.00, str. Miorita 1, sediul TELERADIO – Moldova.
Tinerii democraţi afirmă că un stat de drept este unul în care dreptul la informaţie trebuie garantat.
La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Şi-a fost în lume o mare înviere


autor:Maria TeslaruColegiul Teologic-Pedagogic-Facultatea de Asistenţă Socială
Şi-a fost în lume o mare înviere
Dar înainte un Ghetsimani şi-o cupă
Cu vin şi fiere, ce-a fost sorbită în tăcere
Şi Petru între mulţi şi mulţi duşmani
Şi judecata! Care a fost nedreaptă
O Vinere înnourată şi-o Golgotă însângerată
Şi un Pilat ce nu l-au înţeles Romanii.
A fost o groapă şi-un mister
Cutremur mare, o piatră dată la oparte,
A  fost o Înviere-odată şi-o bătălie câştigată
Un Ghetsimani şi un calvar
Sunaţi din trâmbiţi şi trompete,
Ce staţi? Treziţi-vă în zori de zi
Vestiţi spre regi şi emisfere
C-a fost în lume o-nviere !
Voi, cei ce aţi primit Cuvântul
Voi  părăsiţi pe veci mormântul
Ca să-L întâmpinaţi pe Sfântul
În drumul acestei lumi noi!
Şi-a fost în lume o mare înviere
În care am înviat şi noi,
Căci cei care au crezut, primesc iertarea
Veniţi la El, a înviat, El dă salvarea!

De Doina Bejenaru Publicat în Poezie