Constatarea realităţii din sistemul de învăţământ!


Doar decretarea învăţământului drept prioritate naţională absolută poate asigura revigorarea sistemului de învăţămînt.

Chişinău, 9 Iulie 2009 — În perioada guvernării comuniste sistemul educaţional din Republica Moldova a cunoscuto degradare continuă. Politicile educaţionale inconsistente nu sunt în măsură să răspundă nici nevoilor de dezvoltare a tinerilor, nici necesităţilor de dezvoltare economică, socială, culturală etc.PLDM
Cadrul legal de reglementare în domeniu este incoerent. Codul Învăţământului, elaborat şi adoptat în grabă de către comunişti, constituie expresia unui document regulator agramat, incomplet, contradictoriu, amorf, prost structurat şi insuficient racordat la realităţile sistemelor educaţionale autohton şi european. Disproporţionalitatea reformelor educaţionale a afectat grav situaţia învăţămîntului preşcolar şi secundar profesional.
Salariile în educaţie sunt printre cele mai mici din sfera bugetară, remunerarea muncii angajaţilor din învăţământ fiind sub nivelul salariului mediu pe ţară. Pentru a-şi asigura existenţa, peste 60% din angajaţii din sfera învăţământului activează în regim de supra normă. Aceşti factori generează exodul masiv al specialiştilor tineri din sistem, generând îmbătrânirea progresivă a corpului didactic.
Instituţiile de învăţământ se confruntă cu insuficienţa logistică şi infrastructurală. Sălile de studii, laboratoarele şi cabinetele specializate nu sunt echipate pe potriva cerinţelor curriculare la zi, iar în biblioteci lipsesc manualele, compendiile şi dicţionarele strict necesare procesului de învăţământ. Spaţiile de cazare nu oferă condiţiile igienice corespunzătoare.
În perioada guvernării comuniste s-a produs politizarea excesivă a învăţământului. Înrolarea masivă a managerilor din învăţământul preuniversitar în rândurile Partidului Comuniştilor, revenirea la practicile bolşevice de corupere ideologică a copiilor şi tinerilor, impunerea postulatelor ideologice staliniste în învăţământ reprezintă instrumentele cheie prin intermediul cărora a fost instaurat controlul ideologic al comuniştilor în domeniul educaţional.
Imixtiunea excesivă a structurilor administrative centrale şi locale în managementul instituţiilor de învăţământ, lipsa de interes în atragerea şi integrarea elitelor profesionale în domeniul educaţiei, simularea ralierii la tradiţiile şi paradigmele educaţionale europene, deficitul de transparenţă în managementul instituţiilor de învăţămînt superior, lichidarea autonomiei universitare demonstrează lipsa totală de interes a guvernării pentru elaborarea unor proiecte educaţionale de anvergură, care ar transforma învăţământul într-o prioritate naţională autentică.
Statutul cadrului didactic, discutat de mai bine de 10 ani, este în afara priorităţilor guvernării. Învăţătorii de la sate depun eforturi supraomeneşti pentru a-şi păstra şi îmbunătăţi calificarea, în condiţiile în care sunt nevoiţi să-şi lucreze terenurile ca să supravieţuiască. Ţărănizarea forţată a pedagogilor din mediul rural reprezintă una dintre cele mai grele lovituri date sistemului de învăţământ din ţară.
Organizarea examenelor de bacalaureat din acest an a constituit un eşec total. Modul de desfăşurare a examenelor, disfuncţiile din sistemul informaţional, transferarea examenelor de pe o zi pe alta demonstrează lipsa de capacitate şi responsabilitate din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului.
Acţiunile de ultimă oră ale comuniştilor sunt îndreptate spre distrugerea sistemului de învăţământ. Anume astfel se explică închiderea colegiilor specializate pedagogice şi medicale, reducerea drastică a învăţământului cu frecvenţă redusă, fără a propune cetăţenilor o altă formă de instruire, distrugerea învăţământului din domeniul istoriei şi reducerea nemotivată a locurilor cu taxă.
Partidul Liberal Democrat din Moldova cere actualei guvernări să înceteze acţiunile de distrugere a sistemului educaţional.
PLDM declară că numai decretarea învăţământului drept prioritate naţională absolută, prin aplicarea de politici coerente şi energice în domeniu, cu alocarea mijloacelor bugetare suficiente poate asigura revigorarea sistemului de învăţământ, inclusiv reabilitarea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi universitare, precum şi a bunului nume al angajaţilor în sfera învăţământului.

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s