Veniţi să mijlocim pentru ŢARĂ!!!


 „Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi nici noapte! Voi care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi deloc! Isaia 62:6

Dragi fraţi şi surori.
Suntem martori ai acestor vremuri tulburi şi destul de tensionate, vremuri în care e nevoie de speranţă.  Noi ca şi popor al lui Dumnezeu suntem chemaţi să aprindem lumina în acest întuneric gros. Invităm pe toţi cei care doresc să stea în rugăciune şi unitate cu alţi fraţi şi surori. Vineri 3 martie, la Bis. „Speranţa” din Chişinău, ora 18 va avea loc o adunare de rugăciune, unde vom mijloci şi vom cere Domnului să se îndure de ţara noastră. VINO SI TU!!! Vino să mijlocim!!! Puterea Rugăciunii stă în Unitate!