Unde este Ierusalimul tău???


Ultima poruncă lăsată de Domnul Isus ucenicilor şi tuturor creştinilor sună cam aşa: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi învăţaţii să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”(Matei 28:19-20). Aceste ultime cuvinte ale Domnului Isus, în contextul nostru creştin, mai sunt numite „Marea trimitere”. Dar, câţi creştini răspund la această chemare cu fapta? Oare câte procente din creştinii evanghelici sunt misionari sau evanghelişti, care să meargă la toate neamurile să facă ucenici şi să-i înveţe să păzească tot ce a poruncit Domnul Isus? Dacă evanghelia a ajuns până la noi, înseamnă că primii creştini şi toţi ceilalţi până la noi, au răspuns „Marii trimiteri”. Dar generaţiile viitoare vor auzi Cuvântul lăsat de Mântuitorul nostru? Rubrica „Unde este Ierusalimul tău???” are menirea să te provoace la slujirea în misiune. În ultimul timp tot mai puţini creştini şi în special tineri răspund chemării de păstor sau misionar. Câmpul evangheliei este gata pregătit de a fi secerat, dar puţini, prea puţini sunt secerătorii. Scriptura este bogată în îndemnuri şi porunci la această lucrare, dar am ales o carte şi un om special de la care împreună vom învăţa ce înseamnă credincioşie în slujirea şi chemarea pe care ne-o dă Dumnezeu. Această carte se numeşte Neemia. Neemia a fost unul dintre evreii rămaşi în diaspora din Babilon, atunci când împăratul Cir a dat evreilor „decretul de întoarcere” în ţara promisă. El a ocupat funcţia de paharnic al împăratului Artarxerxes, o poziţie de onoare şi de mare influenţă asupra deciziilor imperiale. Acest Artarxerxes a avut-o ca mamă vitregă pe Estera, prinţesa iudeică, care trăia, fără îndoială în perioda de timp acoperită de această carte. Probabil că influenţa ei l-a ajutat pe Neemia să acupe acest post important.

Atunci când Neemia a auzit în ce stare se afla Ierusalimul, a plâns şi s-a rugat mult. Când a mers la împărat să-i ducă paharul, mâhnirea de pe faţa lui îl intrigase pe împărat. Iar întrebarea pe care i-o adresează, demonstrează că relaţia lor nu era doar ca stăpân şi slujitor, ci ca prieteni. Neemia este un exemplu de dedicaţie şi dăruire. A fost gata să renunţe la bogăţia, slava şi comfortul din Babilon pentru aşi salva patria de ruşine, poporul de pierzare şi Numele lui Dumnezeu de batjocura neamurilor. Contextul istoric a evenimentelor din cartea Neemia nu prezintă cele mai bune timpuri din istoria poporului Israel. Israelul se afla în exilul Babilonian, situaţie care a semnat actul de deces al limbii ebraice vechi. Poporul născut în robie vorbea limba aramaică. De aici s-au tras o seamă de dificultăţi legate de educaţia religioasă. Cu unele dintre el ne vom întâlni şi în cartea Neemia. De la decretul de întoarcere dat de Cir, până la întoarcerea lui Neemia la Ierusalim în anul 445 î.Cr., trecuseră deja 90 de ani. Zorobabel şi generaţia lui muriseră între timp. În cei 90 de ani evreii reconstruiseră Templul, cei drept, mult mai modest decât cel ridicat de Solomon. Întreaga lucrare durase patru ani, patru luni şi zece zile(Hagai 1:15; Ezra 6:15). După alţi 60 de ani se întoarce la Ierusalim cărturarul Ezra, însoţit de 2000-3000 de oameni(Ezra 8:1-14). Starea morală şi spirituală în care trăiau evreii era de plâns. Maii marii poporului, preoţii, leviţii şi mulţi din popor încheiaseră căsătorii mixte cu femeii din neamurile idolatre din jur. Chiar dacă nu a produs o întoarcere totală la idolatrie, această situaţie încuraja practicarea ei pe teritoriul Israelului. Mai mult, stricarea purităţii neamului punea în pericol însăşi existenţa şi rolul lui distinct în istorie. Nu este de mirare că Ezra sa umplut de mânie. După alţi 12 ani s-a întors la Ierusalim Neemia. Zidurile cetăţii erau încă în ruină, porţile cetăţii arse, iar poporul fără viziune şi fără vlagă, departe de strălucirea care ar fi trebuit să-i încununeze destinul mesianic. Scopul vizitei lui Neemia a fost rezidirea zidurilor Ierusalimului. Neemia a realizat o lucrare monumentală într-un interval record de timp, doar 52 de zile. Acest om a fost un geniu al administraţiei şi organizării. A fost un om al rugăciunii, al credinţei, al curajului şi al acţiunii, ceea ce i-a dat biruinţă în misiunea la care a fost chemat de Dumnezeu.

Această rubrică poate schimba viaţa şi viziunea ta cu privire la misiune. Unde este Ierusalimul tău? Care este slujirea ta? Ce faci tu pentru răspândirea Evangheliei? Dumnezeu a chemat şi a folosit mulţi creştini până acum, poţi fi şi tu unul din numărul lor. Hai să împlinim cu sfinţenie ultima poruncă lăsată de Domnul Isus. Pentru că în ea se rezumă toată viaţa şi activitatea noastră de creştin. În numărul viitor vom învăţa, prin exemplul lui Neemia, cum să acceptăm chemarea şi cum să ne pregătim de ea. Dar până atunci gândeştete, unde este Ierusalimul tău? Dar dacă nu ai un loc unde să-L slujeşti pe Dumnezeu, întreabă-L pe El unde este locul tău.

De Doina Bejenaru Publicat în Fără categorie

Ancoraţi pe Stâncă!


Taberele de vară sunt un câmp de slujire foarte eficient pe care îl folosesc majoritatea Bisericilor şi misiunilor Creştine Evanghelice din Moldova. Prima la care am avut ocazia să fiu prezentă a fost conferinţa pentru liderii implicaţi în lucrarea cu tinerii şi adolescenţii, organizată de organizaţia „Tinerii pentru Cristos Moldova”. Conferinţa s-a desfăşurat din 28-31 mai şi a avut ca scop schimb de experienţă, seminare de părtăşie şi creştere spirituală şi multe metode de rugăciune în grup. Majoritatea liderilor care au participat la conferinţă sunt implicaţi în proiectul organizaţiei „Ancoraţi pe Stâncă” condus de Vitalie Carabeţ, care în continuare ne va povesti mai multe despre acest proiect:

„1. Cum a început acest proiect să funcţioneze la noi în Moldova şi de cine a fost iniţiat? Are deja doi ani şi jumătate de când funcţionează la noi în Moldova, însă el a mers foarte bine în alte ţări şi de aceea am decis să-l implimentăm şi la noi. Scopul proiectului este de a câştiga tinerii necreştini. El este orientat spre tinerii necreştini şi totodată urmărim încă un scop: implicarea tinerilor creştini, atât creşterea lor spirituală, cât şi creşterea lor ca şi lideri. Această conferinţă a avut ca şi scop părtăşie şi schimb de experienţă şi de asemenea instruire şi creşterea lor ca şi lideri, instruire în domeniul rugăciunii, în domeniul conducerii, a evanghelizării şi a slujirii pe care o fac.

2. Ce activităţi mai implică proiectul „Ancoraţi pe Stâncă” în afara conferinţelor de instruire pentru lideri? Practic fiecare biserică sau grup „Ancoraţi pe Stâncă” care funcţionează, fac câte o întâlnire pe săptămână pentru tinerii necreştini, din toamnă până în vară. Vara noi organizăm tabere de evanghelizare pentru tinerii care au frecventat în cursul anului un asemenea grup. Pentru liderii care conduc asemenea grupe avem două conferinţe de susţinere şi de încurajare, plus startul pe care noi îl numim „Start-seminar” din luna august, când liderii primesc noi materiale pentru anul care începe, noi instrucţiuni, noi încurajări.

3. Câte grupuri la moment sunt în proiectul „Ancoraţi pe Stâncă”? La moment avem 43 de grupuri în toată ţara. Sunt 2-3 care sau stopat, în rest toate funcţionează în măsura posibilităţilor bisericilor locale din care fac parte aceste grupuri.

4. Câţi lideri şi copii adună împreună aceste grupuri? Sunt 43 de lideri împreună cu echipele lor. Sunt unii care au echipa de 7 până la 10 persoane, iar unii care au echipa de 3-4 persoane. Adolescenţi care frecventează întrunirile „Ancoraţi pe stâncă” sunt aproximativ 500.

5. Care este următoarea acţiune? Următoarea activitate în cadrul acestui proiect este tabără de vară, care va avea loc pe 14 iunie aici la Călăraşi, la care aşteptăm peste 100 de tineri cu vârsta 14-17 ani.”

Din impresiile liderilor care au participat la conferinţă am constatat cu plăcere, o mare bucurie şi mulţumire în urma acestui program. Au fost foarte mulţumiţi şi încurajaţi de timpul de rugăciune care l-au avut, unde au mijlocit pentru ţară, economie, conducere, părinţii plecaţi peste hotare şi alte probleme cu care se confruntă ţara noastră. De asemenea seminarele de creştere spirituală şi încurajare le-au dat noi aripi şi noi forţe pentru lucrarea care o fac în localităţile lor.

După cum am menţionat şi mai sus, următoarea acţiune din cadrul proiectului „Ancoraţi pe Stâncă” a fost tabără pentru adolescenţi, la care au participat 140 de copii din localităţile Călmăţui, Văleni, Burlacu, Corneşti, Crasnoarmeisc, Grigoriopol, Bahmut, Voroteţ, Todireşti, Ţânţăreni, Uncu, Cahul, Roşu, Baurci-Moldoveni şi altele. Copii au avut parte de un program deosebit pregătit de liderii acestui proiect Vitalie Carabeţ, Mihai Sinogaci şi Viorel Malancea, care a inclus laudă şi închinare, studiu pe grupe mici, seminare, jocuri sportive, rugăciune pe grupe şi filme cu mesaj evanghelic. La seara de evanghelizare a fost invitat fratele Vitalie Fedula, păstorul Bisericii „Isus Salvatorul”. La chemarea la pocăinţă au răspuns aproximativ 90 de copii, care au fost cercetaţi pe parcursul taberei şi au decis să primească dragostea Domnului Isus în inima lor. „Ancoraţi pe Stâncă” este un proiect prin care slujitorii aduc copii la Dumnezeu, vrei sa te alături şi tu?

De Doina Bejenaru Publicat în De toate