Copilul meu


Te ştiam înainte de începerea timpului, ştiu cîte fire de păr sunt pe capul tău. Te-am creat după chipul şi asemănarea Mea. Nu numai că am planuri cu privire la tine, dar ţi-am dat şi abilităţi necesare pentru a le înplini şi ceea ce îţi dau Eu, nu-ţi poate lua nimeni, însă tu nu neglija aceste daruri. Nu uita să le exersezi şi să le pui în practica zilnică. Fii liniţtit, căci am început o lucrare bună în tine şi o voi duce la bun sfîrşit, pentru că întotdeauna termin ceea ce am început. Cuvîntul meu cu privire la tine este dăltuit pentru totdeauna în cer. În viaţă vei înfrunta multe furtuni, vijelii chiar, însă înveseleşte-te, pentru că i-am luat diavolului puterea de a-ţi face rău, iar lumii puterea de-a te distruge. Nu uita că, atunci cînd eşti la strîmtorare, Eu sunt aproape de tine, şi te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Cîtă bucurie aş avea să-mi dai toate durerile tale, toată desnădejdea şi amărăciunea din sufletul tău! Să-mi dai toate temerile şi rănile provocate de cei din jur. Să-mi dai toate eşecurile tale, neîplinirile din viaţa ta care te apasă zilnic şi nu te lasă să fii fericit! Cînd eşti copleşit de aceste probleme, nu ai la cine să te duci, la cine să cauţi alinare, vino la Mine, vino la Tatăl tău, căci eu voi fi stînca ta de adăpost şi turnul tău de scăpare! Chiar de vei cădea din cînd în cînd, nu vei fi răpus, pentru că eşti în palma Mea. Te înconjor pe dinainte şi pe dinapoi şi Îmi pun mîna peste tine! Da, Eu îmi întind mîna şi te smulg din noianul de încercări şi te redau vieţii. Îţi luminez faţa cu zîmbetul Meu, îţi pun în ochi strălucirea dragostei Mele divine, în gură cuvintele îndurării Mele şi pe buze o cîntare nouă! Îţi înaripez paşii cu bunătatea Mea, mîinile ţi le încarc cu facere de bine. Chiar şi dorul tău nespus care te chinue, îl îmbrac cu îndelungă răbdare, iar gîndurile ţi le înseninez cu iubirea Mea, iar inima înspăimîntată am luat-o în căuşul pelmelor Mele şi va rezista. Am acoperit-o cu sărutul răstignirii, am stropit-o dimineaţa învierii şi am suflat peste ea duh de viaţă nouă! Eşti al Meu! Eşti creat şi răscumpărat de Mine! De ceea, Eu să fiu pe primul loc în viaţa ta, bucuria şi desfătarea ta. Dacă tu vei face aşa, nu îţi voi rămînea dator, ci îţi voi da toate cele de trebuinţă….

Cu multă dragoste

Tatăl tău Dumnezeu!!!!

De Doina Bejenaru Publicat în Social