Rolul îngerilor în apariţia islamului!!!


Mohamed este considerat fondatorul islamului. Născut la Mecca şi avînd origini umile, Mohamed s-a casătorit la varsta de 25 de ani cu o văduvă bogată. Urmatorii 15 ani din viată a fost un negustor fară succes. In 610, intr-o pesteră de pe muntele Hira, din nordul Meccai, a avut o viziune in care Dumnezeu, vorbind prin intermediul arhanghelului Gabriel, i-a cerut să devină profetul arab al adevăratei religii. Astfel, a inceput o viaţă de revelaţii religioase, pe care el şi alţi adepţi ai săi le-au adunat in Coran. Aceste revelaţii au reprezentat baza religiei islamice. Mohamed s-a considerat ultimul profet al tradiţiei iudeo-creştine si a adoptat teologia acestor doua religii mai vechi, implementînd şi cateva doctrine noi. Invaţăturile sale inspirate au adus de asemenea unirea triburilor de beduini din Arabia, un eveniment care a avut consecinţe extraordinare pentru restul lumii. vezi aici

Şase articole ale credinţei
Există şase credinţe elementare împărtăşite de toţi musulmanii:

1. Credinţa în Dumnezeu, singurul demn de veneraţie.

2. Credinţa în profeţii şi trimişii lui Dumnezeu.

3. Credinţa în cărţile trimise de Dumnezeu.

4. Credinţa în îngeri.

5. Credinţa în Ziua Judecăţii (Al-din) şi în înviere (Al-Qiyama)

6. Credinţa în destin. (aceasta nu inseamnă că un om este predeterminat în acţiuni sau să trăiască o anumită viaţă. Dumnezeu i-a dat liberul arbitru pentru ai permite să ia decizii)

Crezul musulman:
Iar crezul musulman în traducere aproximativă spune aşa: „Cred în Dumnezeu; şi în îngerii Săi; şi în scripturile Sale; şi în Ziua de Apoi; şi în Soartă, că Binele şi Răul sunt de la Dumnezeu, şi în Înviere după moarte. Mărturisesc că nu există nimic de veneraţie în afară de Dumnezeu; după cum mărturisesc că Mohamed este trimisul Său”.

Acestea sunt doctrinele şi crezul de bază pe care se întemeiază credinţa musulmană.Dar nu ştiu de ce nu-mi inspiră prea multă convingere că au putere să mîntuiască un om şi să-i dea putere asupra păcatului. Coranul este alcătuit din cărţile vechiului testament, evangheliile din noul testament şi revelaţiile lui Mahomed primite de la Dumnezeu prin îngerul Gabriel. Oare aşa să fie? Dacă coranul cuprinde mesajul vechiului testament şi ei trebuie să creadă în prooroci şi trimişii lui Dumnezeu de ce ei nu Îl recunosc pe Domnul Isus ca Dumnezeu pentru că toţi profeţii vechiului testament au peofeţit despre El.

Al treilea articol al credinţei musulmanilor spune că ei trebuie să creadă în cărţile trimise de Dumnezeu dar de ce ei nu acceptă Biblia care este Cuvîntul lui Dumnezeu şi despre care la 2 Timotei 3:16-17 se spune: „Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă Scritpura este insuflată de Dumnezeu de ce a fost nevoie să mai trimită îngerii să adauge ceva la Ea? El care este neschimbător, integru, de ce oare ar fi avut nevoie să adauge ceva pentru că El spune că a vestit în vechime prin prooroci iar în zilele de pe urmă prin Fiul Său. Oare este corect să crezi mai mult în revelaţii primite de la îngeri, decît în însuş Fiul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, despre îngeri spune la Evrei 1:7 „din vînturi face îngeri ai lui, şi dintr-o flacără de foc slujitori ai Lui”.

Doctrinele bibliei despre îngeri ne spun că ei sunt duhuri slujitoare, ei contribuie la aducerea mîntuirii împreună cu Domnul Isus. Ei mai sunt trimişi să slujească pe cei ce vor moşteni mîntuirea. Îngerii sunt buni şi răi, iar la 2Corinteni11:14 se spune: „Şi nu e de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină”. Cum putem fi noi siguri că lui Mohamed i sa arătat un înger bun, atunci cînd coranul conţine atîtea contraziceri în paralel cu Biblia. Coranul a fost scris de el şi alţi însoţitori ai lui, dar Biblia a fost scrisă de însuşi Dumnezeu, prin 40 de oameni diferiţi, care au trăit în contexte şi epoci diferite, şi totuşi Scriptura este integră şi nu se contrazice pe ea însăşi. Dacă ne infomăm mai mult despre rolul îngerilor în islam vedem că ei nu sunt pur şi simplu mesageri, ci apariţia lor poate fi o revelaţie de la Dumnezeu şi cel ce vede aşa ceva poate să aducă o nouă scriptură. Şi cineva ar visa îngeri noaptea şi a doua zi ar spune la toţi că Dumnezeu ia revelat prin îngeri ceva şi iată că el este profet, şi scrie o nouă scriptură pentru că i sa revelat un înger. Dar apostolul Pavel scrie Galatenilor „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema”(galateni1:8). Prin urmare îngerii nu pot aduce mesajul unei noi Scripturi şi Cuvîntul lui Dumnezeu spune clar acest lucru , de aici rezultă că veridicitatea revelaţiilor lui Mohamed stă sub semnul întrebării.

Istoria spune că într-o revelaţie a lui Mohamed, îngerul Gabriel ia adus un pergament şi el nu la luat pentru că nu ştia să citească şi atunci îngerul ia povestit tot ce conţinea acel pergament, după care el povestea şi prietenii lui au scris coranul. Diferite surse spun diferite variante posibile cum a fost scris şi de ce a fost scris coranul, dar ele nu ne pot convinge pe noi cei care cunoaştem cu adevărat Cuvîntul lui Dumnezeu şi pe El însuş, care a schimbat vieţile noastre, că coranul este un cuvînt trimis de El. Şi de ce ar trebui eu să cred că mesajul primit de Mohamed de la îngeri, este de la Dumnezeu dacă musulmanii nu cred că Domnul Isus este Dumnezeu, pe care Dumnezeu Tatăl La numit Dumnezeu şi ia dat cinstea să stea la dreapta sa în Mărire pe cînd despre îngeri se spune că ei niciodată nu au primit această cinste, ba chiar dimpotrivă lor li sa cerut să se închine Domnului Isus şi să-I slujească atunci cînd El era pe pămînt.

 Se susţine că Mohamed a primit revelaţiile prin îngerul Gabriel. În Biblie îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la fecioara Maria şi i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămîne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt, şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit”. Cum e posibil ca Dumnezeu care este Sfînt să trimită acelaşi înger la oameni diferiţi, cu mesaje diferite, care mai tîrziu devin doctrine diferite, care nasc diferite discuţii, certuri şi chiar războaie. De ce îngerul Gabriel dacă i sa revelat lui Mohamed, nu ia transmis şi acest mesaj despre Mesia. De ce islamul nu-L recunoaşte pe Domnul Isus ca Dumnezeu, dacă aici vedem clar că Dumnezeu îi încredinţează domnie şi-L numeşte Fiul Celui Prea Înalt, adică a Lui. Sau creştinii au dumnezei diferiţi? Nu, sigur nu este aşa. Dumnezeu este unicul în tot universul şi acest adevăr este confirmat şi de creştinism şi de islam. Oare ce a vrut să lase în urma sa Mohamed? Oare de ce revelaţiile lui au adus în lume o religie care aduce atîta ură în lume? Cred că toţi ştiţi că ţările musulmane sunt sursa grupărilor teroriste? Dacă islamul este religia sau modul de viaţă care duce la Dumnezeu, de ce ura pentru alte naţiuni se manifestă atît de tragic?

Dumnezeu este dragoste, şi unde este ură nu poate fi şi Dumnezeu. Cuvîntul adevărat a lui Dumnezeu schimbă viaţa oamenilor, atunci cînd ei caută acest lucru şi dacă musulmanii au un mod de viaţă atît de neprihănit şi dacă coranul este scriptura revelată de Dumnezeu de ce nu schimbă vieţile lor? De ce nu-i eliberează de ură şi mînie? Cu toate că islamul este un mod de viaţă, din exemplul lor nu vedem că ea are puterea să mîntuie omenirea pe cînd evanghelia şi credinţa în Domnul Isus, are putera să schimbe cei mai răi şi mai degradaţi oameni. În ultimul timp islamul creşte tot mai mult şi mai mult, în ţările creştine. Foarte mulţi tineri şi mai ales tinere se convertesc la islam. Şi problema majoră este că prin răspîndirea islamului este atacată divinitatea Domnului Isus şi este desconsiderat adevăratul Cuvînt a lui Dumnezeu, Biblia. Noi ca creştini vom da socoteală, pentru că nu am păstrat şi apărat ceea ce ne-a încredinţat Dumnezeu care ne-a iubit atît de mult, încît Şi-a jertfit unicul Fiu pe cruce ca să ne răscumpere. Oare este logic să credem o scriptură scrisă de un om, despre care se spune că ar fi demonizat cînd avea acele revelaţii? „Dumnezeu Fiul a venit pe pămînt Sa făcut trup, a trăit printre noi şi în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat, pentru ca noi să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har , ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.(evrei4:15-16). Acum oamenii caută ajutor în nevoie peste tot numai nu acolo unde îl pot găsi. Pentru că sufletul lor tînjeşte după Dumnezeu, ei caută răspunsuri la probleme în ocultism, islam şi multe alte lucruri care le complică mai mult viaţa. Pentru că se simt prea degradaţi sub povara păcatelor lor le este frică să se apropie de Dumnezeul dragostei care plînge pentru ei şi-i aşteaptă cu braţele deschise ca un tată. Sunt multe religii şi erezii în lume care duc oamenii în eroare, ca să nu cazi în capcana te îndemn să studiezi Cuvîntul lui Dumnezeu care este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri”(Evrei4:12).

Pentru a vedea rolul îngerilor şi divinitatea Domnului Isus în Biblie te invit să studiezi cartea Evrei. Prin acest studiu Dumnezeu îţi va decopri multe adevăruri despre caracterul Său şi persoana Domnului Isus, cum mi-a descoperit şi mie. Fii sigur că nu vei regreta. Vei afla lucruri care te vor proteja de erezii şi vei primi răspuns la multe întrebări care te fămîntă. Dacă te hotărăşti să faci acest lucru scriemi la „doina.bejenaru@gmail.com”

 

De Doina Bejenaru Publicat în Fără categorie

Domnul Isus este Dumnezeu!!!


Mulţi oameni şi religii nu-L recunosc pe Domnul Isus ca Dumnezeu, sau chiar dacă cred în EL nu-L pot percepe ca divinitate Atotputernică. Chiar mulţi creştini nu pot înţelege pînă la urmă dumnezeirea Lui din cauza că nu studiază profund Cuvîntul lui Dumnezeu. Majoritatea creştinilor nu cunosc adevărurile de bază pe care este întemeiată credinţa lor. De aceea pericolul de a cădea de la credinţă este atît de mare. Atît în vechiul cît şi în noul testament, divinitatea Lui este prezentată foarte clar. Multe religii îl consideră un profet, înger, Fiul lui Dumnezeu, numai nu Dumnezeu. Dar cu toate că sunt multe păreri contradictorii Domnul Isus este Dumnezeu şi Biblia este un comentariu perfect, plin de dovezi care argumentează foarte clar dumnezeirea Lui. În continuare, vă voi prezenta şi argumenta doctrinele de bază cu privire la Dumnezeirea Domnului Isus. Voi scrie un ciclu de articole în care voi prezenta aspectele de bază ce demonstrează Dumnezeirea Domnului Isus. Prima doctrină de bază, necunoaşterea careia crează multe confuzii la mulţi oameni este:

1. Domnul Isus este Dumnezeu, nu înger

Primul capitol din evrei este un pasaj care argumentează foarte clar de ce Domnul Isus este Dumnezeu, citînd multe pasaje din vechiul testament. Apropo această carte a fost scrisă celor care credeau în Domnul Isus ca Salvator dar, aveau îndoieli cu privire la Dumnezirea Lui. Pentru că ei ştiau foarte bine legea lui Moise şi profeţiile vechiului testament, autorul le demonstrează Divinitatea Lui, explicîndu-le pasajele mesianice care vorbesc despre Isus. Începînd cu versetul 5, autorul citează pasaje din vechiul testament în care se demonstrează diferenţa dintre Isus şi îngeri. În primul rînd Dumnezeu îl numeşte pe Domnul Isus Fiu şi spune că:”Eu îi voi fi Tată şi El îmi va fi Fiu”. Apoi spune: şi cînd duce iarăşi în lume pe Cel întîi-născut, zice „toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine”, iar despre îngeri zice „din vînturi face îngeri ai Lui şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”. Cine este Cel întîi-născut? Şi sper ca toţi să înţeleagă că este Domnul Isus, pentru că scriptura ne argumentează aceasta prin faptul că El a participat la creaţie. Şi vedem aceasta foarte clar la geneza 1:26 unde Dumnezeu a spus:”să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră…”. Şi după cum fii seamănă cu taţii lor, tot aşa şi Fiul adică, Domnul Isus, este asemenea Tatălui Său. Un alt argument foarte important este că însuş Dumnezeu Tatăl Îl numeşte pe Domnul Isus Dumnezeu. Şi vedem aceasta la Evrei 1:8-9 unde Dumnezeu spune:”Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea: De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un undelemn de bucurie…” Aceste versete ne arată că Domnul Isus este un împărat pentru că are semnele domniei: scaunul de domnie şi toiagul de conducător. Iar în versetul 13 zice: şi căruia dintre îngeri i-a zis El vreodată „Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. Prin urmare Domnul Isus este la dreapta Tatălui ceea ce demonstrează unitatea dintre Ei şi rangul dat de Tatăl Fiului. Niciun înger nu a primit vreodată invitaţia şi cinstea de-a sta la Dreapta Tatălui. Un alt argument important este că Domnul Isus singur se numeşte Dumnezeu şi se identifică cu Dumnezeu Tatăl. La Ioan 8:58-59 Isus le-a zis:”… mai înainte ca să se nască Avraam, sînt EU” şi aceasta înseamnă că El a spus: „Eu Sunt Dumnezeu” pentru că cu acest nume, Sa numit Dumnezeu, cînd Sa arătat lui Moise în rugul de foc. Şi evreii se temeau să pronunţe acest Nume ca nu cumva să ia în deşert Numele Domnului. De aceea, cînd au auzit ce-a spus Isus au vrut să-l omoare cu pietre. Deasemenea la Ioan 10:30-33, El spune:”Eu şi Tatăl una sîntem” ceea ce înseamnă aceeaşi făptură, aceeaşi natură, aceeaşi lucrare, acelaşi caracter. Aceasta îl înalţă pe Domnul Isus mai presus de îngeri, pentrucă ei sunt numiţi slujitori a lui Dumnezeu, şi nicăieri în Biblie nu se menţionează ca ei să fie numiţi dumnezei sau să fie pe aceeaşi treaptă cu Dumnezeu. Un alt adevăr de bază este că Domnul Isus este născut nu creat ca şi îngerii. La Psalmul2:7 „Dumnezeu Mi-a zis:”Tu esti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut” cît priveşte îngerii ei sunt duhuri slujitoare create din vînt şi din flăcări de foc. Domnul Isus este Dumnezeu şi nu înger, asta ne demonstrează „Cuvîntul lui Dumnezeu care este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii” Evrei4:12.

Eu personal pînă a nu studia cartea evrei, deşi sunt mîntuită, nu percepeam persoana Domnului Isus ca Dumnezeu Atotputernic. Eu ştiam că El este Salvator, Mîntuitor, persoana în Numele căruia primesc răspuns la rugăciuni, dar nu înţelegeam pînă la urmă că El are toată puterea în cer şi pe pămînt ca şi Dumnezeu Tatăl. Pentrucă la Evrei 1:3 Cuvîntul lui Dumnezeu spune:”El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”. Iar la Ioan14:9 Domnul Isus a spus ucenicilor „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. Şi aceasta îmi arată că Domnul Isus reprezintă caracterul lui Dumnezeu şi El ca şi Tatăl este Sfînt, drept, iubitor, atotputernic, atotştiutor etc.

Cunoscînd ce reprezintă persoana Domnului Isus, credinţa ta în El va fi întărită şi puterea Lui se va manifesta mai mult în viaţa ta. Recunoaşte-L ca Dumnezeu şi viaţa ta se va schimba. Studiază Cuvîntul Lui şi binecuvîntările Lui se vor revărsa asupra ta.

La această rubrică voi continua să scriu articole care demonstrează clar Divinitatea Domnului Isus, şi te invit să le citeşti, dar mai mult, vreau să te invit să studiezi Cuvîntul lui Dumnezeu ca să descoperi tu singur ce minunat este Domnul. Prin studiu, El personal să vorbească inimii tale, si să-ţi descopere caracterul, măreţia, înţelepciunea şi dragostea Lui. Dacă doreşti aceasta scrie-mi la adresa de email doina.bejenaru@gmail.com.

Salut, eu mi-am deschis blog!!!


Salut dragi prieteni!!!

Vreau să vă anunţ că eu mi-am deschis un nou Blog. El se numeşte „doinitabejenaru.wordpress.com”. Pe el voi publica articole cu mesaje din diferite domenii cu morală biblică. Voi avea categoriile, cultural, social, mărturii, ştiri, creaţii şi altele. Dacă doriţi pe parcurs m-aş bucura dacă aţi contribui cu ceva informaţie interesantă.

Vă doresc multe succese şi nu uitaţi să citiţi Blogul meu.

Cu multă dragoste, Doiniţa!!!